Treść strony INNE PROGRAMY KRAJOWE

 • Logo programu krajowego Renowacja zbiorników wodnych

Tytuł projektu

Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej

Numer umowy

974/RR/23

Termin realizacji projektu

od 31.03.2023 r. - 31.12.2023 r. 

Nazwa programu

Renowacja zbiorników wodnych

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

999 718,17 zł

Dofinansowanie

90 836,41zł

Wkład jednostki realizującej projekt

908 881,76 zł

Opis:

Przedmiotem realizacji zadania jest przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej pełniącego głównie funkcję retencyjną służącą do magazynowania wody. Dodatkowo zbiornik stanowi dla miejscowości Dobra element krajobrazowy i rekreacyjny oraz korzystnie wpływa na mikroklimat otoczenia. Zbiornik funkcjonuje w niezmiennym stanie od początkowego oddania do użytkowania, czyli od roku 1986. W związku z tym obecnie konieczna stała się przebudowa urządzeń zbiornika, wykonanie prac renowacyjnych oraz konserwatorskich  dotyczących zarówno misy zbiornika, jak i przepustu z piętrzeniem oraz kładką żelbetową, a także rowów opaskowych czy odpływu ze zbiornika. Zakres prac obejmuje także karczowanie drzew chorych lub uszkodzonych oraz wykopanie i przesadzenie drzew będących w lepszej kondycji. Dzięki renowacji zbiornika w Dobrej zwiększona zostanie retencja, a także pojemność magazynowa o ok. 5 tys. m3.

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 • Realizacja inwestycji "Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej".
 • Realizacja inwestycji "Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej".
 • Realizacja inwestycji "Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej".
 • Realizacja inwestycji "Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej".
 • Realizacja inwestycji "Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej".
 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Numer umowy

Umowa Nr 256/2023

Okres realizacji projektu

od dnia zawarcia umowy tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Beneficjent

Gmina Stryków:
- Przedszkole Samorządowe w Strykowie,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

Całkowita wartość projektu

6875,00zł

Dofinansowanie

5500,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1375,00zł

Opis:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 to program rządowy, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na zakup nowości wydawniczych, wyposażenie bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo.

Link do strony programu

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

 

 

 

 • Program Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Tytuł projektu

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Numer umowy

41/2023/KWS

Okres realizacji projektu

Umowę podpisano 20.06.2023. Okres realizacji projektu 01.02.2023r. do  31.12.2023r.

Nazwa programu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

55 084,00 zł 

Dofinansowanie

38 491,00 zł dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie Zadania:   moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Wkład jednostki realizującej projekt

16 593,00 zł

Opis:

Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023, oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2023”, polegająca  na  dofinansowaniu zakupu systemu obsługi dla opasek bezpieczeństwa.  
W ramach programu 100 seniorów będzie bezpłatnie użytkować teleopaski tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Użytkownicy opasek, dzięki przyciskowi SOS, mają możliwość bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki, gdzie następuje ustalanie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podjęcie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, powiadamianie upoważnionych osób z listy kontaktu oraz, w razie potrzeby,  powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy lub wsparcia seniorowi.
Od 01.02.2023 r. działają opaski zakupione seniorom z terenu Gminy Stryków w ubiegłym roku.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania,  poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków,  w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

  

 • Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy

Tytuł projektu

Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2022 r.

Numer umowy

WBiZK/280/2022

Okres realizacji projektu

od 01 listopada do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa programu

Fundusz Pomocy

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

256 200,00 zł

Dofinansowanie

256 200,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie.

  

 • Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy

Tytuł projektu

Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 października do 31 października 2022 r.

Numer umowy

WBiZK/239/2022

Okres realizacji projektu

od 01 października do 31 października 2022 r.

Nazwa programu

Fundusz Pomocy

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

130 200,00 zł

Dofinansowanie

130 200,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie.

  

 • Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy

Tytuł projektu

Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 września do 30 września 2022 r.

Numer umowy

WBiZK/199/2022

Okres realizacji projektu

od 01 września do 30 września 2022 r.

Nazwa programu

Fundusz Pomocy

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

126 000,00 zł

Dofinansowanie

126 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie.

  

 • Inicjatywa Laboratoria Przyszłości

Tytuł projektu

,,Laboratoria przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

01.12.2021 r. - 31.08.2022 r.

Nazwa programu

,,Laboratoria przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Beneficjent

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie
Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach
Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu

Całkowita wartość projektu

402.600,00 zł

Dofinansowanie

402.600,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu szkoły zostały wyposażone m.in. w :
- Drukarki 3D wraz z  pracownią Druku 3D SkriLab oraz filamentami,
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 • Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna
 • Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna
 • Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna
 • Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna
 • Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna
 • Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy

Tytuł projektu

Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Numer umowy

Okres realizacji projektu

od 01 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa programu

Fundusz Pomocy

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

386 400,00 zł

Dofinansowanie

386 400,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie.

 • Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy

Tytuł projektu

Zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w okresie od 28 lutego do 31 maja 2022 r.

Numer umowy

Okres realizacji projektu

od 28 lutego do 31 maja 2022 r.

Nazwa programu

Fundusz Pomocy

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

568 400,00 zł

Dofinansowanie

568 400,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

W ramach funduszy sfinansowano m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stryków w wyznaczonym obiekcie.

 • Plakat informacyjny - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Tytuł projektu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2022

Numer umowy

23/2022/KWS

Okres realizacji projektu

Umowę podpisano 07.04.2022. Realizacja rozpocznie się po uzyskaniu środków finansowych. Okres realizacji projektu do  31. 12.2022

Nazwa programu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

114 655, 00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  finansowanie modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Dofinansowanie

114 655, 00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Wkład jednostki realizującej projekt

0

Opis:

Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022, oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2022”, polegający  na  zakupie usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania,  poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie.

W ramach programu udziela się wsparcia seniorom w zakresie wyposażenia ich w bezpłatną teleopaskę tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.  Teleopaska będzie pod względem funkcjonalności dopasowana do potrzeb osób w wieku powyżej 65 lat oraz będzie posiadała co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrami obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor w zależności od sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, w szczególności może on poprosić o interwencję w miejscu zamieszkania rodziny lub innych bliskich seniora, poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, wezwać służby ratunkowe.

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków,  w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 • A3-Wspieraj-Seniora-2021

Tytuł projektu

Program „Wspieraj seniora” 2021

Numer umowy

72/2021/WS

Okres realizacji projektu

01.07.2021 do 31.12.2021

Nazwa programu

Program „Wspieraj seniora” 2021

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

21636, 00 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dofinansowanie

21636, 00 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis

Zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Program jest adresowany do seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zakażeniem Covid – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób.

Wsparcie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie pomocy seniorom przez pracowników socjalnych.

Link do strony programu

-

-

 • A3-Asystent-Rodziny-2020

Tytuł projektu

Program „Program asystent rodziny na rok 2020”

Numer umowy

/a/104/2020

Okres realizacji projektu

13.07.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Program „Program asystent rodziny na rok 2020”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

3400, 00 zł

Dofinansowanie

3400,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis

Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspierali rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii, choroby COVID–19.
Wykonywanie zadań w czasie pandemii stanowiło dla tej grupy pracowników służb społecznych niezwykle wyzwanie, które wiązało się ze zmianą dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu.  Z samej swojej natury praca asystenta rodziny polega na świadczeniu osobistego wsparcia, zatem sytuacja pandemii wymagała kreatywności i radykalnej zmiany sposobu wykonywania zadań.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie wykorzystał dofinasowanie na wypłatę dodatku do wynagrodzenia zatrudnianych asystentów rodziny.

Link do strony programu

-

-

 • A3-Wspieraj-Seniora-2020

Tytuł projektu

Program „Wspieraj seniora” – edycja 2020

Numer umowy

33/2020/WS

Okres realizacji projektu

20.10.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Program „Wspieraj seniora” 2020

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

10.770,00 zł

Dofinansowanie

8.616,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

2.154,00 zł

Opis:

Zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program jest adresowany do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid – 19, w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia.

Wsparcie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie pomocy seniorom przez pracowników socjalnych.

 

 

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Beneficjent

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie

Całkowita wartość projektu

15.000,00zł

Dofinansowanie

12.000,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3.000,00zł

Opis:

1.       Jednym z pierwszych działań było przeprowadzenie wywiadu z dziećmi ,rodzicami i nauczycielami , jakie książki polecają ,aby powiększyć księgozbiór biblioteki szkolnej. Drogą werbalną i elektroniczną spływały propozycje nowości i brakujących lektur. Listy książek zostały skonsultowane z pracownikami Biblioteki Publicznej w Strykowie , Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

·         Wywiad ze społecznością szkolną pt.: „ Biblioteka moich marzeń” w wyniku ,którego na przyjęcie nowych książek z programu przygotowano „nową bibliotekę”

2.       Na Facebooku szkolnym były umieszczane informacje o zakupionych książkach ,ich krótkie recenzje oraz inne działania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.

3.       Została wprowadzona zmiana w pacy biblioteki . Zmiana dotyczy „ Dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich, dni wolnych od zajęć dydaktycznych” Ponadto biblioteka pracowała stacjonarnie w trakcie pracy zdalnej.

4.       Realizacja projektu „ Jest taki dzień”

Biblioteka oraz uczniowie z nauczycielami j. polskiego przygotowywali dni tematyczne w oparciu o księgozbiór biblioteczny. Część wydarzeń odbywała się w formie stacjonarnej , część z powodu pandemii  przy pomocy mediów społecznościowych.: ”Dzień Sztuki”, ”Dzień Ochrony Zabytków”, ”Dzień Książki i Praw Autorskich”, ”Dzień Strażaka/Piekarza”, ”Dzień Koni”, ”Dzień Kosmosu”, ”Dzień Savoir-vivreu”, ”Dzień postaci z bajek”, ”Dzień Kota”, ”Dzień Pluszowego Misia”, ”Mikołajki”, ”Dzień futbolu”, ”Dzień Telewizji”

5.Przygotowywanie akcji promujących czytelnictwo :

a) wystawy książek

b) pogadanki z rodzicami

c) propozycje książek  i ich recenzje w mediach społecznościowych

d) happening pod „Pomnikiem Książki” z okazji „Światowego Dnia Książki”

e) Umieszczenie plakatów promujących czytelnictwo przy „Pomniku książki”

f)organizowanie konkursów  plastycznych, projektów artystycznych związanych z czytelnictwem np.:  „Księgi natury”,  „Podróż do krainy wyobraźni”, „Dom dla słów”, „Biblioteka ksiąg osobistych”,  „W życiu zdarzają się tylko chwile…”,    „Spacerownik osobisty”, „Czytam ,bo lubię”, „Katastrofa czytelnicza”,  „Pomnik książki”,  „Poezja wizualna”,  „Księgi światła”, „Księgi nastroju”,  „Księgi osobiste” – potwornik osobisty

5.       Uczestnictwo lub organizacja cyklicznych akcji promujących czytelnictwo, patriotyzm:

a)      Udział w  Narodowym Czytaniu „Balladyny „ Juliusza Słowackiego dnia 5.09.12020 r. organizowanym przez Bibliotekę Publiczną W Strykowie

b)      Organizacja „Dnia Głośnego Czytania „ w kl.0 i1-3

c)       „Październik miesiącem bibliotek” uczniowie klas I-3  na każdej przerwie byli organizatorami spotkań, na których proponowali kolegom wybrane pozycje książkowe.

d)      Organizacja akcji „Młode Orły dla Polski”, głośne czytanie fragmentów książek o tematyce patriotycznej pod Pomnikiem Niepodległości w Strykowie.

6.       Organizacja konkursów związanych z czytelnictwem:  „Mistrz pięknego czytania”,  „Wywiad z bohaterem książki”,   „Podpórka do książek”

7.       Organizacja przedsięwzięć,projektów promujących  czytelnictwo: „Filozoficzne koszule”- cytaty z książek jako życiowe drogowskazy, „Lektura w pudełku” – wizualizacja 3d wydarzeń, symboli związanych z wybraną książką, lekturą, „Lego książka”

8.       Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę gminną w Strykowie oraz inne instytucje:„ Sowa, symbol biblioteki, zaprzyjaźnia się z bohaterem bajek”, „Z książką  wszędzie dobrze…”, „Baśń zimowa”,  „Zimówka”, „Inspirowani poezją”

Uwagi: Część zaplanowanych zadań ,jak: ”Bookcrossing”, „Ławeczka czytelnika „warsztaty w Bibliotece Publicznej i Pedagogicznej w Zgierzu nie mogły się odbyć z powodu obostrzeń związanych z pandemią covid-19.

 

 

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Beneficjent

Gmina Stryków/Szkoła Podstawowa w Dobrej

Całkowita wartość projektu

15.000,00zł

Dofinansowanie

12.000,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3.000,00zł

Opis:

Dotacja celowa przyznana Gminie Stryków na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego na podstawie Uchwały 180/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce poprzez realizację priorytetów: 
Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Beneficjent

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

Całkowita wartość projektu

4.000,00zł

Dofinansowanie

3.200,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

800,00zł

Opis:

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupione zostały książki do biblioteki szkolnej. W związku z powyższym promowano czytelnictwo nowości wydawniczych w następujący sposób:

- Konkurs Mistrz Pięknego Czytania

- Udział w projekcie Czytam z klasą

- Praca plastyczna Mój ulubiony bohater literacki

- Zapoznawanie dzieci z nowościami czytelniczymi

- Akcja Moja książka na weekend

 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w ramach programu
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w ramach programu
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w ramach programu
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w ramach programu
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w ramach programu

 

 • Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019

Tytuł projektu

LIPKOWIANKA na ludowo

Nazwa programu

Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019

Beneficjent

Dom Kultury w Niesułkowie

Całkowita wartość projektu

18 000,00 zł

Dofinansowanie

18 000,00 zł

Opis

Zespół Lipkowianka otrzymał nowe komplety strojów ludowych dzięki zakończeniu projektu LIPKOWIANKA NA LUDOWO realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Dom Kultury w Niesułkowie w edycji programu EtnoPolska 2019, na realizację w/w projektu otrzymał 18 tys. zł. Teraz, zespół który działa już 33 lata, ma nowe stroje w skład których wchodzi:

 • strój damski - biała bluzka, aksamitna bordowa haftowana kamizelka, granatowa spódnica, ażurowy fartuch, korale, obuwie ludowe - spotykanki;
 • strój męski - biała haftowana koszula, spodnie z bordowego sukna, kamizelka, szarfa wełniana ozdobna, kapelusz, obuwie ludowe - oficerki.

Realizacja projektu dała także możliwość integracji społeczeństwa,  zaangażowania się w nowe doświadczenie związane z propagowaniem kultury lokalnej, podniesienia wartości zespołu i zwiększenia pozytywnego odbioru artystycznego. Członkowie z większym zaangażowaniem przystępują do realizacji nowych inicjatyw, planują na większą skalę swoją działalność, co wpłynie również na większe zainteresowanie folklorem, tradycjami i kulturą regionu oraz wartościami z nich wynikającymi.

 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO

 

 

 • A3-Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
 • Logo PFRON

Tytuł projektu

„Uczeń na wsi”

Numer umowy

 000208/15/D

Okres realizacji projektu

01-09-2009 do 31-07-2010

Nazwa programu

„Uczeń na wsi” projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

38.803,00zł

Dofinansowanie

38.803,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

Beneficjent: uczniowie niepełnosprawni:
•    w szkołach podstawowych – 9
•    w szkołach gimnazjalnych – 6
•    w szkołach ponadgimnazjalnych – 6
Projekt polega na pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. 

 

 

 • Logo PZU

Tytuł projektu

Szczepienie dziewcząt z rocznika 1996, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy.

Okres realizacji projektu

14.05.2010r. - 30.03.2011r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

58.995,00 PLN

Dofinansowanie

20.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

38.995,00 PLN

Opis:

W ramach projektu zaszczepiono 57 dziewcząt z terenu Gminy Stryków.

 

 

Tytuł projektu

Szczepienie dziewcząt z rocznika 1995, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy.

Okres realizacji projektu

04.05.2009r.  – 30.03.2010r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

73.080,00 PLN

Dofinansowanie

50.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

23.080,00

Opis:

W ramach projektu zaszczepiono 67 dziewcząt z terenu Gminy Stryków.

 • W ramach projektu zaszczepiono 67 dziewcząt z terenu Gminy Stryków.

 

 

Tytuł projektu

Akcja szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt klas gimnazjalnych (I-II) w Strykowie i Bratoszewicach w 2008 roku.

Okres realizacji projektu

18.06.2008r. - 17.12.2008r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

133.770,00 PLN

Dofinansowanie

106.905,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

20.481,00

Opis:

Gmina Stryków w 2008 r. wraz z PZU Życie rozpoczęła akcję szczepień dziewcząt z rocznika 1993 i 1994. Szczepionka ta zapobiega zakażeniom, aż czterema typami wirusa brodawczaka (HPV).
Jest on drugim, co do częstości występowania rakiem u kobiet do 45 roku życia. Polska należy do czołówki krajów europejskich zarówno pod względem zachorowań, jak i zgonów spowodowanych przez tą chorobę. Główną przyczyną zachorowania jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), którego najczęściej ulegają młode osoby w wieku 18-28 lat, dlatego tak ważna jest wczesna profilaktyka.
Zaszczepiono 112 dziewcząt.

 • Akcja szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy

 

 

 • Logo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Tytuł projektu

„Wykonanie  remontów dwóch grobów wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej”

Numer umowy

środki  przyznano decyzją Nr FN.I.-3011-2/2005 Wojewody Łódzkiego z dn. 18 stycznia 2005 r.

Okres realizacji projektu

od 7.06.2005 r.   do  dnia 30.06.2005 r.

Nazwa programu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

8700,00 zł

Dofinansowanie

4700,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4 000,00 zł

Opis:

Wykonano remont dwóch grobów  wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej  w  n/w zakresie:

 • Koźle- wykonano  nagrobek z lastryka, krzyż z lastryka, orła WP w postaci płaskorzeźby, tablice  literyczną na  nakładce granitowej
 • Dobra – wykonano nagrobek z lastryka, 2 szt. krzyży z lastryka, 2 szt. orłów WP w postaci płaskorzeźby, tablice  literyczna na nakładce granitowej

 

 • Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tytuł projektu

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "LITERATURA I CZYTELNICTWO"

Numer umowy

2016 r.

2011r - Umowa Nr BN/8433/11

2010r - Umowa Nr BN/8808/10w

2009r - Umowa Nr BN/10744/09w

2008r - Umowa Nr BN/11715/08w

2007r - Umowa NR 13366/BN/2007

2006r - Umowa Nr  9716

Okres realizacji projektu

01.01.2016 - 30.12.2016 r.
01.01.2011 - 30.12.2011 r.
01.01.2010 - 30.11.2010 r.
01.01.2009 - 30.11.2009 r.
28.08.2008 – 30.11.2008 r.
23.08.2007 – 30.11.2007 r.
26.07.2006 – 30.11.2006 r.
 

Nazwa programu

Literatura i czytelnictwo.
Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych”
Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Beneficjent

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

Całkowita wartość projektu

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Dofinansowanie

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Środki finansowe pozyskane w ramach tego programu wykorzystane zostały na zakup nowości wydawniczych, głównie z zakresu literatury popularno – naukowej.
2016r. - Zakupiono 328 książek
2011r. - Zakupiono 142 książki.
2010r. - Zakupiono 100 książek.
2009r. - Zakupiono 111 książek.
2008r. - Zakupiono 444 książki.
2007r. - Zakupiono 463 książki.
2006r. - Zakupiono 661 książek.
 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków