Treść strony INNE PROGRAMY KRAJOWE

 • A3-Wspieraj-Seniora-2021
 • A3-Opieka-Wytchnieniowa-2021
 • A3-Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
 • A3-Wspieraj-Seniora-2020
 • A3-Asystent-Rodziny-2020
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Beneficjent

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie

Całkowita wartość projektu

15.000,00zł

Dofinansowanie

12.000,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3.000,00zł

Opis:

1.       Jednym z pierwszych działań było przeprowadzenie wywiadu z dziećmi ,rodzicami i nauczycielami , jakie książki polecają ,aby powiększyć księgozbiór biblioteki szkolnej. Drogą werbalną i elektroniczną spływały propozycje nowości i brakujących lektur. Listy książek zostały skonsultowane z pracownikami Biblioteki Publicznej w Strykowie , Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

·         Wywiad ze społecznością szkolną pt.: „ Biblioteka moich marzeń” w wyniku ,którego na przyjęcie nowych książek z programu przygotowano „nową bibliotekę”

2.       Na Facebooku szkolnym były umieszczane informacje o zakupionych książkach ,ich krótkie recenzje oraz inne działania związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.

3.       Została wprowadzona zmiana w pacy biblioteki . Zmiana dotyczy „ Dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich, dni wolnych od zajęć dydaktycznych” Ponadto biblioteka pracowała stacjonarnie w trakcie pracy zdalnej.

4.       Realizacja projektu „ Jest taki dzień”

Biblioteka oraz uczniowie z nauczycielami j. polskiego przygotowywali dni tematyczne w oparciu o księgozbiór biblioteczny. Część wydarzeń odbywała się w formie stacjonarnej , część z powodu pandemii  przy pomocy mediów społecznościowych.: ”Dzień Sztuki”, ”Dzień Ochrony Zabytków”, ”Dzień Książki i Praw Autorskich”, ”Dzień Strażaka/Piekarza”, ”Dzień Koni”, ”Dzień Kosmosu”, ”Dzień Savoir-vivreu”, ”Dzień postaci z bajek”, ”Dzień Kota”, ”Dzień Pluszowego Misia”, ”Mikołajki”, ”Dzień futbolu”, ”Dzień Telewizji”

5.Przygotowywanie akcji promujących czytelnictwo :

a) wystawy książek

b) pogadanki z rodzicami

c) propozycje książek  i ich recenzje w mediach społecznościowych

d) happening pod „Pomnikiem Książki” z okazji „Światowego Dnia Książki”

e) Umieszczenie plakatów promujących czytelnictwo przy „Pomniku książki”

f)organizowanie konkursów  plastycznych, projektów artystycznych związanych z czytelnictwem np.:  „Księgi natury”,  „Podróż do krainy wyobraźni”, „Dom dla słów”, „Biblioteka ksiąg osobistych”,  „W życiu zdarzają się tylko chwile…”,    „Spacerownik osobisty”, „Czytam ,bo lubię”, „Katastrofa czytelnicza”,  „Pomnik książki”,  „Poezja wizualna”,  „Księgi światła”, „Księgi nastroju”,  „Księgi osobiste” – potwornik osobisty

5.       Uczestnictwo lub organizacja cyklicznych akcji promujących czytelnictwo, patriotyzm:

a)      Udział w  Narodowym Czytaniu „Balladyny „ Juliusza Słowackiego dnia 5.09.12020 r. organizowanym przez Bibliotekę Publiczną W Strykowie

b)      Organizacja „Dnia Głośnego Czytania „ w kl.0 i1-3

c)       „Październik miesiącem bibliotek” uczniowie klas I-3  na każdej przerwie byli organizatorami spotkań, na których proponowali kolegom wybrane pozycje książkowe.

d)      Organizacja akcji „Młode Orły dla Polski”, głośne czytanie fragmentów książek o tematyce patriotycznej pod Pomnikiem Niepodległości w Strykowie.

6.       Organizacja konkursów związanych z czytelnictwem:  „Mistrz pięknego czytania”,  „Wywiad z bohaterem książki”,   „Podpórka do książek”

7.       Organizacja przedsięwzięć,projektów promujących  czytelnictwo: „Filozoficzne koszule”- cytaty z książek jako życiowe drogowskazy, „Lektura w pudełku” – wizualizacja 3d wydarzeń, symboli związanych z wybraną książką, lekturą, „Lego książka”

8.       Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę gminną w Strykowie oraz inne instytucje:„ Sowa, symbol biblioteki, zaprzyjaźnia się z bohaterem bajek”, „Z książką  wszędzie dobrze…”, „Baśń zimowa”,  „Zimówka”, „Inspirowani poezją”

Uwagi: Część zaplanowanych zadań ,jak: ”Bookcrossing”, „Ławeczka czytelnika „warsztaty w Bibliotece Publicznej i Pedagogicznej w Zgierzu nie mogły się odbyć z powodu obostrzeń związanych z pandemią covid-19.

 

 

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Beneficjent

Gmina Stryków/Szkoła Podstawowa w Dobrej

Całkowita wartość projektu

15.000,00zł

Dofinansowanie

12.000,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3.000,00zł

Opis:

Dotacja celowa przyznana Gminie Stryków na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego na podstawie Uchwały 180/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce poprzez realizację priorytetów: 
Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Priorytet 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020
Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Tytuł projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Numer umowy

336/2020  z dn.27.07.2020

Okres realizacji projektu

od 03.2020 do 31.12.2020

Nazwa programu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Beneficjent

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

Całkowita wartość projektu

4.000,00zł

Dofinansowanie

3.200,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

800,00zł

Opis:

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupione zostały książki do biblioteki szkolnej. W związku z powyższym promowano czytelnictwo nowości wydawniczych w następujący sposób:

- Konkurs Mistrz Pięknego Czytania

- Udział w projekcie Czytam z klasą

- Praca plastyczna Mój ulubiony bohater literacki

- Zapoznawanie dzieci z nowościami czytelniczymi

- Akcja Moja książka na weekend

 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...
 • Uczniowie SP Bratoszewice podczas zajęć realizowanych w...

 

 • Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019

Tytuł projektu

LIPKOWIANKA na ludowo

Nazwa programu

Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019

Beneficjent

Dom Kultury w Niesułkowie

Całkowita wartość projektu

18 000,00 zł

Dofinansowanie

18 000,00 zł

Opis

Zespół Lipkowianka otrzymał nowe komplety strojów ludowych dzięki zakończeniu projektu LIPKOWIANKA NA LUDOWO realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Dom Kultury w Niesułkowie w edycji programu EtnoPolska 2019, na realizację w/w projektu otrzymał 18 tys. zł. Teraz, zespół który działa już 33 lata, ma nowe stroje w skład których wchodzi:

 • strój damski - biała bluzka, aksamitna bordowa haftowana kamizelka, granatowa spódnica, ażurowy fartuch, korale, obuwie ludowe - spotykanki;
 • strój męski - biała haftowana koszula, spodnie z bordowego sukna, kamizelka, szarfa wełniana ozdobna, kapelusz, obuwie ludowe - oficerki.

Realizacja projektu dała także możliwość integracji społeczeństwa,  zaangażowania się w nowe doświadczenie związane z propagowaniem kultury lokalnej, podniesienia wartości zespołu i zwiększenia pozytywnego odbioru artystycznego. Członkowie z większym zaangażowaniem przystępują do realizacji nowych inicjatyw, planują na większą skalę swoją działalność, co wpłynie również na większe zainteresowanie folklorem, tradycjami i kulturą regionu oraz wartościami z nich wynikającymi.

 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO
 • LIPKOWIANKA NA LUDOWO

 

 

 • Logo PFRON

Tytuł projektu

„Uczeń na wsi”

Numer umowy

 000208/15/D

Okres realizacji projektu

01-09-2009 do 31-07-2010

Nazwa programu

„Uczeń na wsi” projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

38.803,00zł

Dofinansowanie

38.803,00zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00zł

Opis:

Beneficjent: uczniowie niepełnosprawni:
•    w szkołach podstawowych – 9
•    w szkołach gimnazjalnych – 6
•    w szkołach ponadgimnazjalnych – 6
Projekt polega na pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. 

 

 

 • Logo PZU

Tytuł projektu

Szczepienie dziewcząt z rocznika 1996, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy.

Okres realizacji projektu

14.05.2010r. - 30.03.2011r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

58.995,00 PLN

Dofinansowanie

20.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

38.995,00 PLN

Opis:

W ramach projektu zaszczepiono 57 dziewcząt z terenu Gminy Stryków.

 

 

Tytuł projektu

Szczepienie dziewcząt z rocznika 1995, mieszkanek Gminy Stryków, przeciwko rakowi szyjki macicy.

Okres realizacji projektu

04.05.2009r.  – 30.03.2010r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

73.080,00 PLN

Dofinansowanie

50.000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

23.080,00

Opis:

W ramach projektu zaszczepiono 67 dziewcząt z terenu Gminy Stryków.

 • W ramach projektu zaszczepiono 67 dziewcząt z terenu Gminy...

 

 

Tytuł projektu

Akcja szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewcząt klas gimnazjalnych (I-II) w Strykowie i Bratoszewicach w 2008 roku.

Okres realizacji projektu

18.06.2008r. - 17.12.2008r.

Nazwa programu

Fundusz prewencyjny PZU Życie SA

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

133.770,00 PLN

Dofinansowanie

106.905,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

20.481,00

Opis:

Gmina Stryków w 2008 r. wraz z PZU Życie rozpoczęła akcję szczepień dziewcząt z rocznika 1993 i 1994. Szczepionka ta zapobiega zakażeniom, aż czterema typami wirusa brodawczaka (HPV).
Jest on drugim, co do częstości występowania rakiem u kobiet do 45 roku życia. Polska należy do czołówki krajów europejskich zarówno pod względem zachorowań, jak i zgonów spowodowanych przez tą chorobę. Główną przyczyną zachorowania jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), którego najczęściej ulegają młode osoby w wieku 18-28 lat, dlatego tak ważna jest wczesna profilaktyka.
Zaszczepiono 112 dziewcząt.

 • Akcja szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki...

 

 

 • Logo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Tytuł projektu

„Wykonanie  remontów dwóch grobów wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej”

Numer umowy

środki  przyznano decyzją Nr FN.I.-3011-2/2005 Wojewody Łódzkiego z dn. 18 stycznia 2005 r.

Okres realizacji projektu

od 7.06.2005 r.   do  dnia 30.06.2005 r.

Nazwa programu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

8700,00 zł

Dofinansowanie

4700,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4 000,00 zł

Opis:

Wykonano remont dwóch grobów  wojennych na cmentarzach rzymskokatolickich w Koźlu i Dobrej  w  n/w zakresie:

 • Koźle- wykonano  nagrobek z lastryka, krzyż z lastryka, orła WP w postaci płaskorzeźby, tablice  literyczną na  nakładce granitowej
 • Dobra – wykonano nagrobek z lastryka, 2 szt. krzyży z lastryka, 2 szt. orłów WP w postaci płaskorzeźby, tablice  literyczna na nakładce granitowej

 

 • Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tytuł projektu

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "LITERATURA I CZYTELNICTWO"

Numer umowy

2016 r.

2011r - Umowa Nr BN/8433/11

2010r - Umowa Nr BN/8808/10w

2009r - Umowa Nr BN/10744/09w

2008r - Umowa Nr BN/11715/08w

2007r - Umowa NR 13366/BN/2007

2006r - Umowa Nr  9716

Okres realizacji projektu

01.01.2016 - 30.12.2016 r.
01.01.2011 - 30.12.2011 r.
01.01.2010 - 30.11.2010 r.
01.01.2009 - 30.11.2009 r.
28.08.2008 – 30.11.2008 r.
23.08.2007 – 30.11.2007 r.
26.07.2006 – 30.11.2006 r.
 

Nazwa programu

Literatura i czytelnictwo.
Priorytet 2 „Zakup nowości wydawniczych”
Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”

Beneficjent

Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie

Całkowita wartość projektu

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Dofinansowanie

2016r - 9.400,00 PLN
2011r - 4.400,00 PLN
2010r - 3.000,00 PLN
2009r - 3.300,00 PLN
2008r - 10.000,00 PLN
2007r - 10.000,00 PLN
2006r - 10.000,00 PLN
 

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 PLN

Środki finansowe pozyskane w ramach tego programu wykorzystane zostały na zakup nowości wydawniczych, głównie z zakresu literatury popularno – naukowej.
2016r. - Zakupiono 328 książek
2011r. - Zakupiono 142 książki.
2010r. - Zakupiono 100 książek.
2009r. - Zakupiono 111 książek.
2008r. - Zakupiono 444 książki.
2007r. - Zakupiono 463 książki.
2006r. - Zakupiono 661 książek.
 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków