Treść strony DOŻYNKI

ROK 2022

 • Gminne Dożynki 2022 w Dobieszkowie
  Gminne Dożynki 2022 w Dobieszkowie - film
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

 

Dożynki - Msze Dziękczynne

Wzorem dwóch poprzednich lat przed głównymi obchodami Gminnych Dożynek do każdej Parafii z terenu Gminy Stryków Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski przekazał kosze kwiatów dożynkowych, chleb i miód, w celu ich poświęcenia podczas Mszy Świętych Dziękczynnych za plony i o Boże błogosławieństwo dla Rolników. Msze Święte zostały odprawione 28 sierpnia oraz 4 września. W ich trakcie odczytywany był list Burmistrza Strykowa skierowany do Rolników z podziękowaniem za ich ciężką pracę i codzienny trud. Poświęcone chleb i miód odprawiający msze święte duchowni - wspólnie z Sołtysami, KGW i przedstawicielami władz Gminy Stryków - podzielili między zgromadzonych parafian. Zdjęcia wykonane na prośbę Urzędu Miejskiego w poszczególnych Parafiach przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy za pomoc i włączenie się w tę coroczną tradycję.
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek

 

Dożynki - uhonorowani odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa"

Podczas Dożynek Gminy Stryków w Dobieszkowie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udekorowani zostali przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego: Wioletta Szubert ze Starego Imielnika, Sławomir Perek z Ługów oraz Paweł Milczarek z Sosnowca Pieńków. W momencie dekoracji  wyróżnionym trolnikom na scenie towarzyszyli współmałżonkowie. 

 • 52
 • 53
 • 54
 • 55

 

Uhonorowani podziękowaniami Burmistrza Strykowa

Podczas Dożynek Gminy Stryków w Dobieszkowie specjalnymi podziękowaniami Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego zostali uhonorowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy sukcesami swoich gospodarstw, zaangażowaniem społecznym lub talentem promują od wielu lat Gminę Stryków. Byli to: Krystyna Borowska ze  Starego Imielnika – za długoletnie kierowanie Kołem Gospodyń Wiejskich w Starym Imielniku,  zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz miejscowej społeczności; Stanisław Płóciennikowski ze Starego Imielnika - za wieloletnią pracę w rolnictwie, a także w dowód uznania za  zaangażowanie  w wieloletnią pracę na rzecz miejscowej społeczności jako Sołtys, Krystyna i Zdzisław Prusinowski z Anielina za reprezentowanie Gminy Stryków na XXII Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice 2022 (podziękowania odebrał Pan Zdzisław w towarzystwie wnuków); Szymon Niźnikowski z Warszewic - za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i promowanie Gminy Stryków, Michał Piotrowski z Cesarki – za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i promowanie Gminy Stryków (w imieniu Pana Michała podziękowania odebrał jego ojciec Sołtys Warszewic i Cesarki Kazimierz Piotrowski); Władysław Szychowski z Lipki - za wieloletnie krzewienie tradycji ludowych, twórczość ludową, w której upamiętnia się tradycję i historię naszej „małej ojczyzny”.

 • 56
 • 57
 • 61
 • 60
 • 59

 

Dożynki - KGW i zespoły

Gospodarzami Gminnych Dożynek były KGW w Dobieszkowie i KGW w Starym Imielniku oraz Sołectwa Dobieszków i Sołectwa Stary Imielnik, które godne reprezentowały lokalną społeczność, przygotowały piękny wieniec, pomysłowe dekoracje dożynkowe, a także ugościły zaproszonych Gości. Swoje stoiska z wiktuałami wystawiły: Koła Gospodyń Wiejskich Dobieszkowa i Starego Imielnika oraz Koła Gospodyń Wiejskich z: Anielina, Anielina Swędowskiego, Koźla, Kalinowa, Ługów, Nowostaw Górnych, Ossego, Sosnowca Pieńki, Tymianki, Zagłoby i Zelgoszczy. Muzyczne atrakcje zapewniły publiczności rodzime zespoły: Lipkowianka, Rozśpiewana Ferajna i Ługowianki Band FC oraz gwiazdy wieczoru - Miły Pan oraz MeGustar.

 • 02
 • 04
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 70
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 87
 • 89
 • 93
 • 94
 • 95
 • 73
 • 74
 • 76
 • 98
 • 99

 

Dożynki - gościli u nas

Dożynki Gminne w Dobieszkowie odbyły się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Gościliśmy m.in. Posła na Sejm RP  - Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków Marka Matuszewskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego, Alicję Antczak Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, Leszka Potakowskiego Radnego Rady Powiatu Zgierskiego, Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka. Z rąk Posła Marka Matuszweskiego oraz przedstawicieli SWŁ KGiGW w Anielinie Swędowskim otrzymało symboliczny czek  programu  grantowego "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022, uzupełnianego środkami własnymi Gminy Stryków. Ponadto Goście wręczyli Marzenie Serafińskiej reprezentującej Zespół Ludowy Lipkowianka oraz  Agnieszce Waszkiewicz - instruktorce Zespołu Tanecznego AGAT pamiątkowe dyplomy "Laureat Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury 2021".

 • 23
 • 38
 • 45
 • 39
 • 40
 • 42

 

Dożynki - witacze

Ozdobą terenu Gminnych Dożynek w Dobieszkowie, ale również wsi Dobieszków i Imielnik Stary, którymi przejeżdżali uczestnicy dożynek,  były pomysłowe i piękne witacze, a także ozdobne kompozycje wykonane ze słomy, kwiatów, owoców i warzyw. Dekoracje były dziełem Mieszkańców Sołectw Dobieszków i Imielnik Stary, Kół Gospodyń Wiejskich oraz OKiR w Strykowie.  

 • 305595249_592659945837201_3378266702428275566_n
 • 03
 • 304705617_1055742738448743_6768247023516809855_n
 • 304776919_413427310701890_7226509277204094383_n
 • 304811143_799987961350104_5964795037481600354_n
 • 304839180_500831151877186_7528477434578735986_n
 • 304990592_776990520198618_1619059589820938037_n
 • 305004374_1017393572262124_6006711727594397588_n
 • 305008339_2619936258138287_3655146775990656164_n
 • 305037597_5588550174545578_8953061711321364073_n
 • 305061841_1179136219308656_2859762257018794059_n
 • 305098306_489955412951448_4903226862328030186_n
 • 305124177_612341383675546_6897871658299756470_n
 • 305125461_831565184711462_712384310306487572_n
 • 305174330_611636277139198_8239072628470844839_n

 

ROK 2021

 • -
  Dożynki Gminne 2021 w Bratoszewicach - film
 • Dożynki 21
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

 

Dożynki - Msze Dziękczynne

Choć główne dożynkowe uroczystości odbyły się w niedzielę, 5 września, to dzięki Mszom Dziękczynnym odprawionym w każdej parafii, symboliczny chleb i miód został rozdzielony równo pośród wszystkich Mieszkańców Gminy Stryków, nawet tych, którzy w niedzielę nie mogli być w Bratoszewicach. Dziękujemy Proboszczom za to, że już po raz drugi z rzędu dołożyli swych starań, aby duchowe przeżycie tego wyjątkowego święta stało się udziałem wszystkich Parafian. Chleb i miód wraz z koszami kwiatów dożynkowych do parafii przekazał Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, który w liście odczytanym przez Proboszczów podziękował Rolnikom za ich ciężką pracę. W nabożeństwach udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, Sołtysi, Członkinie KGW, Radni Rady Miejskiej. Burmistrz Witold Kosmowski wraz z Zastępcą Burmistrza Tamarą Barańską-Kiemaczyńską obecni byli na Mszy Świętej w Koźlu. Zdjęcia wykonane na prośbę UM w poszczególnych Parafiach przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy za pomoc.
 
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków
 • Msze Dziękczynne w parafiach Gminy Stryków

 

Dożynki - uhonorowani odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa"

Podczas Dożynek Gminy Stryków w Bratoszewicach odznakę honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrało z rąk Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego dwunastu rolników. Odznaczeni rolnicy to: Dudkiewicz Włodzimierz, zam. Bratoszewice, Gocek Paweł, zam. Kalinów, Królikowska - Markowska Katarzyna, zam. Bratoszewice, Kowalczyk Karol, zam. Bratoszewice, Modliński Adam, zam. Krucice, Podolski Tomasz, zam. Zagłoba, Proga Tomasz, zam. Tymianka, Romanowicz Stanisław, zam. Bratoszewice, Sobczyk Łukasz, zam. Rokitnica, Sobierajski Henryk, zam. Bratoszewice, Walerych Jacek, zam. Bratoszewice oraz Wlazło Tomasz, zam. Kalinów.
 
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa
 • Dekoracja odznaką Zasłużony dla Rolnictwa

 

Dożynki - KGW i zespoły

Nie ma dożynek bez Kół Gospodyń Wiejskich. Jesienne dekoracje, pachnące potrawy i barwne stroje uśmiechniętych gospodyń stworzyły niepowtarzalną atmosferę Święta Plonów w Bratoszewicach. Swoje stoiska wystawiły: KGW Bratoszewice, KGW Anielin, KGiGW Anielin Swędowski, KGW Kalinów, KGW Lipka, KGW Nowostawy Górne, KGW Rokitnica, KGW Sosnowiec Pieńki, KGW Swędów, KGW Tymianka, KGW Zelgoszcz. Zgotowana przez Panie kulinarna uczta była wyśmienitym przedbiegiem muzycznych atrakcji, jakie zapewniły publiczności rodzime zespoły: Lipkowianka, Rozśpiewana Ferajna i Ługowianki Band oraz gwiazdy wieczoru - grupy Dejw oraz Playboys.

 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły
 • KGW i zespoły

 

Dożynki - gościli u nas

Świętowanie plonów 2021 połączyło organizacyjnie Gminę Stryków z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Wspólnie zorganizowaliśmy Dożynki Gminne wraz z Targami Agro-Bratoszewice. Z zaproszenia skorzystało wielu przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych. Gościliśmy m.in. przedstawicieli wojska - ppłk Marcina Markiewicza zastępcę dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, policji – insp. Wojciecha Włodarczyka Komendanta Powiatowej Policji w Zgierzu i państwowej straży pożarnej – st. bryg. Pawła Malinowskiego oraz Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego, członka Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego, Alicję Antczak radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także dr Iwonę Wieczorek dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Bogumiłę Kapustę. Imprezy odbyły się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
 
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście

 

Dożynki - w eterze i na ekranie

Dożynkom oraz targom w Bratoszewicach towarzyszyły radio i telewizja. W audycji Dookoła Regionu oraz na antenie TVP 3 pojawiły się rozmowy red. Piotra Krysztofiaka oraz red. Przemysława Lisieckiego z gospodarzami imprezy, KGW, rolnikami, nauczycielami, a także gośćmi dożynek i targów. Tematem wiodącym było rolnictwo i wszystko, co z nim związane na terenie Gminy Stryków, a także województwa. Poniżej rozmowy zarejestrowane przez Radio Łódź. Materiał TVP 3 pod adresem: https://lodz.tvp.pl/.../targi-rolne-i-dozynki-w...,

 • Dookoła Regionu - rozmowa z Burmistrzem Strykowa
 • TVP 3 - rozmowa z Burmistrzem Strykowa
 • Radio Łódź - studio plenerowe

 

ROK 2020

 • List do rolników od Burmistrza Strykowa

Pierwsza niedziela września to tradycyjnie w Gminie Stryków czas Dożynek Gminnych. W 2020 roku Burmistrz Strykowa, z powodu epidemii koronawirusa, odwołał duże uroczystości gminne i poprosił Księży Proboszczów oraz Sołtysów, Przewodniczących KGW i lokalną społeczność o wsparcie władz samorządowych w organizacji lokalnych uroczystości parafialnych, aby mimo trudnej sytuacji, kultywować tradycje przodków. W niedzielę 6 września, we wszystkich Parafiach z terenu Gminy Stryków, odprawione zostały Msze Święte Dziękczynne za plony i o Boże błogosławieństwo dla Rolników. Podczas mszy zgodnie z polską tradycją, poświęcone zostały kosze kwiatów dożynkowych, chleb i miód, które przekazane zostały do każdej Parafii przez Burmistrza Strykowa. We mszach świętych poszczególnych Parafii udział wzięli przedstawiciele lokalnej społeczności, Sołtysi, Członkinie KGW, Radni Rady Miejskiej i władze samorządowe oraz Radni wojewódzcy i powiatowi. Burmistrz Strykowa obecny był na Mszy Świętej w Bratoszewicach, Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy na Mszy Świętej w Koźlu. Zapraszamy na fotorelację – zdjęcia na prośbę Urzędu Miejskiego w poszczególnych Parafiach wykonali przedstawicieli lokalnej społeczności. Po niedzielnych uroczystościach odbyło się również kameralne spotkanie władz samorządowych z Rolnikami prowadzącymi wzorowe gospodarstwa rolne na terenie Gminy Stryków. Podziękowania od Burmistrza Strykowa otrzymali: Państwo Agnieszka i Włodzimierz Dudkiewiczowie z Bratoszewic, prowadzący gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła mlecznego oraz Państwo Iwona i Ryszard Tomczakowie z miejscowości Osse, prowadzący gospodarstwo zajmujące się produkcją trzody chlewnej, a także Państwo Ewelina i Adam Piotrowscy z Anielina, prowadzący gospodarstwo ogrodnicze.

 • autor: Wojciech Tomczak, data: 2020-09-08
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja z...
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja z Lipki
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja z Dobrej
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja ze...
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja ze...
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja ze...
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja z Koźla
 • DOŻYNKI GMINNE 2020 W GMINIE STRYKÓW - fotoleracja z Dobrej
 • Podziękowaniach i gratulacjach dla Rolników prowadzących...
 • Podziękowaniach i gratulacjach dla Rolników prowadzących...
 • Podziękowaniach i gratulacjach dla Rolników prowadzących...
 • Podziękowaniach i gratulacjach dla Rolników prowadzących...

Więcej zdjęć z Dożynek dostęnych jest na stronie https://www.strykow.pl/2616,dozynki-gminne-2020-w-gminie-strykow

 

ROK 2019

 • Dożynki list od Prezydenta RP
 • podziękowanie dożynki
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019 - plakat
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019
 • Dożynki Gminne w Gozdowie 2019

Więcej zdjęć z Dożynek dostęnych jest na stronie: https://www.strykow.pl/2561,dozynki-gminne-w-gozdowie

Informacje prasowe

Dożynki gminne w Gozdowie - artykuł z lowiczanin.info z dnia 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków