Treść strony DOŻYNKI 2022

WYDARZENIA W RAMACH DOŻYNEK OBCHODZONYCH W 2022 ROKU

 • Gminne Dożynki 2022 w Dobieszkowie
  Gminne Dożynki 2022 w Dobieszkowie - film
 • Dożynki Gminne 2022
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek 2022

 

Dożynki 2022 - Msze Dziękczynne

Wzorem dwóch poprzednich lat przed głównymi obchodami Gminnych Dożynek do każdej Parafii z terenu Gminy Stryków Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski przekazał kosze kwiatów dożynkowych, chleb i miód, w celu ich poświęcenia podczas Mszy Świętych Dziękczynnych za plony i o Boże błogosławieństwo dla Rolników. Msze Święte zostały odprawione 28 sierpnia oraz 4 września. W ich trakcie odczytywany był list Burmistrza Strykowa skierowany do Rolników z podziękowaniem za ich ciężką pracę i codzienny trud. Poświęcone chleb i miód odprawiający msze święte duchowni - wspólnie z Sołtysami, KGW i przedstawicielami władz Gminy Stryków - podzielili między zgromadzonych parafian. Zdjęcia wykonane na prośbę Urzędu Miejskiego w poszczególnych Parafiach przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Serdecznie dziękujemy za pomoc i włączenie się w tę coroczną tradycję.
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek
 • Msze dziękczynne z okazji Dożynek

 

Dożynki 2022 - uhonorowani odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa"

Podczas Dożynek Gminy Stryków w Dobieszkowie odznaką honorową "Zasłużony dla Rolnictwa" nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udekorowani zostali przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego: Wioletta Szubert ze Starego Imielnika, Sławomir Perek z Ługów oraz Paweł Milczarek z Sosnowca Pieńków. W momencie dekoracji  wyróżnionym trolnikom na scenie towarzyszyli współmałżonkowie. 

 • 52
 • 53
 • DSC_3476
 • 54
 • 55

 

Dożynki 2022 - Uhonorowani podziękowaniami Burmistrza Strykowa

Podczas Dożynek Gminy Stryków w Dobieszkowie specjalnymi podziękowaniami Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego zostali uhonorowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy sukcesami swoich gospodarstw, zaangażowaniem społecznym lub talentem promują od wielu lat Gminę Stryków. Byli to: Krystyna Borowska ze  Starego Imielnika – za długoletnie kierowanie Kołem Gospodyń Wiejskich w Starym Imielniku,  zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz miejscowej społeczności; Stanisław Płóciennikowski ze Starego Imielnika - za wieloletnią pracę w rolnictwie, a także w dowód uznania za  zaangażowanie  w wieloletnią pracę na rzecz miejscowej społeczności jako Sołtys, Krystyna i Zdzisław Prusinowski z Anielina za reprezentowanie Gminy Stryków na XXII Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Bratoszewice 2022 (podziękowania odebrał Pan Zdzisław w towarzystwie wnuków); Szymon Niźnikowski z Warszewic - za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i promowanie Gminy Stryków, Michał Piotrowski z Cesarki – za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i promowanie Gminy Stryków (w imieniu Pana Michała podziękowania odebrał jego ojciec Sołtys Warszewic i Cesarki Kazimierz Piotrowski); Władysław Szychowski z Lipki - za wieloletnie krzewienie tradycji ludowych, twórczość ludową, w której upamiętnia się tradycję i historię naszej „małej ojczyzny”.

 • 56
 • 57
 • 61
 • 60
 • 59

 

Dożynki 2022 - KGW i zespoły

Gospodarzami Gminnych Dożynek były KGW w Dobieszkowie i KGW w Starym Imielniku oraz Sołectwa Dobieszków i Sołectwa Stary Imielnik, które godne reprezentowały lokalną społeczność, przygotowały piękny wieniec, pomysłowe dekoracje dożynkowe, a także ugościły zaproszonych Gości. Swoje stoiska z wiktuałami wystawiły: Koła Gospodyń Wiejskich Dobieszkowa i Starego Imielnika oraz Koła Gospodyń Wiejskich z: Anielina, Anielina Swędowskiego, Koźla, Kalinowa, Ługów, Nowostaw Górnych, Ossego, Sosnowca Pieńki, Tymianki, Zagłoby i Zelgoszczy. Muzyczne atrakcje zapewniły publiczności rodzime zespoły: Lipkowianka, Rozśpiewana Ferajna i Ługowianki Band FC oraz gwiazdy wieczoru - Miły Pan oraz MeGustar.

 • 02
 • 04
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 70
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 87
 • 89
 • 93
 • 94
 • 95
 • 73
 • 74
 • 76
 • 98
 • 99

 

Dożynki 2022 - gościli u nas

Dożynki Gminne w Dobieszkowie odbyły się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Gościliśmy m.in. Posła na Sejm RP  - Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków Marka Matuszewskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego, Alicję Antczak Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, Leszka Potakowskiego Radnego Rady Powiatu Zgierskiego, Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka. Z rąk Posła Marka Matuszweskiego oraz przedstawicieli SWŁ KGiGW w Anielinie Swędowskim otrzymało symboliczny czek  programu  grantowego "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022, uzupełnianego środkami własnymi Gminy Stryków. Ponadto Goście wręczyli Marzenie Serafińskiej reprezentującej Zespół Ludowy Lipkowianka oraz  Agnieszce Waszkiewicz - instruktorce Zespołu Tanecznego AGAT pamiątkowe dyplomy "Laureat Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury 2021".

 • 23
 • 38
 • 45
 • 39
 • 40
 • 42
 • DSC_3388
 • DSC_3387
 • DSC_3421
 • DSC_3419

 

Dożynki 2022 - witacze

Ozdobą terenu Gminnych Dożynek w Dobieszkowie, ale również wsi Dobieszków i Imielnik Stary, którymi przejeżdżali uczestnicy dożynek,  były pomysłowe i piękne witacze, a także ozdobne kompozycje wykonane ze słomy, kwiatów, owoców i warzyw. Dekoracje były dziełem Mieszkańców Sołectw Dobieszków i Imielnik Stary, Kół Gospodyń Wiejskich oraz OKiR w Strykowie.  

 • 305595249_592659945837201_3378266702428275566_n
 • 03
 • 304705617_1055742738448743_6768247023516809855_n
 • 304776919_413427310701890_7226509277204094383_n
 • 304811143_799987961350104_5964795037481600354_n
 • 304839180_500831151877186_7528477434578735986_n
 • 304990592_776990520198618_1619059589820938037_n
 • 305004374_1017393572262124_6006711727594397588_n
 • 305008339_2619936258138287_3655146775990656164_n
 • 305037597_5588550174545578_8953061711321364073_n
 • 305061841_1179136219308656_2859762257018794059_n
 • 305098306_489955412951448_4903226862328030186_n
 • 305124177_612341383675546_6897871658299756470_n
 • 305125461_831565184711462_712384310306487572_n
 • 305174330_611636277139198_8239072628470844839_n

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków