Treść strony JRG PSP W STRYKOWIE

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie

Dowódca jednostki: bryg. Marek Banasiak

Z-ca dowódcy jednostki: mł. bryg. mgr Grzegorz Szkup

ul. Targowa 19, 95-010 Stryków
tel. 42 714 55 76 

e-mail: jrgstrykow@straz.lodz.pl


 Początki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie datuje się na rok 1975, kiedy to w ramach ZOP powstał w naszej miejscowości posterunek kierowców. W 1987 roku wybudowano budynek, w którym obecnie znajduje się PSP, wcześniej korzystano z budynku obecnie użytkowanego przez OSP.

JRG PSP w Strykowie swoim zasięgiem operacyjnym obejmuje teren: Miasta Głowno, Gminy Głowno oraz Gminy Stryków, co stanowi łączny obszar o powierzchni 283 km2 zamieszkiwany przez około 31428 mieszkańców. Ponadto JRG Stryków zabezpiecza również obszar poza granicami administracyjnymi powiatu zgierskiego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/kppsp-zgierz/o-jednostce2

  • Załoga JRG Stryków
  • JRG PSP w Strykowie - wyposażenie
  • JRG PSP w Strykowie - wyposażenie
  • JRG PSP w Strykowie - wyposażenie
  • Budynek JRG Stryków

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków