Treść strony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Stryków w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Gmina Stryków udostępnia bezpłatnie Powiatowi Zgierskiemu lokal biurowy w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszej gminy i ponosi koszty związane z tzw. mediami.  

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W roku 2022 punkty zlokalizowane są w następujących miejscach:

  1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
  2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja oraz punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
  3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
  6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

W Gminie Stryków od 2 stycznia 2020 r. został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacką  w Łodzi.  

Budynek Urzędu Miejskiego w Strykowie
ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków
Rejestracja wizyt tel. 785 050 293
tel. do punktu: 665 529 866

Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych
poniedziałek 14:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa 14:00 - 18:00
czwartek 14:00 - 18:00
piątek 8:00 - 12:00

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków