Treść strony EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS

  • FE+RP+UE+WL-KOLOR

PROJEKT CYFROWI ZAWODOWCY

Gmina Stryków jest Beneficjentem projektu „Cyfrowi zawodowcy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, numer umowy o dofinansowanie projektu FELD.08.08-IZ.00-0016/23. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Całkowita wartość projektu: 1 151 230,22 zł.


Wartość dofinansowania: 1 036 106,22 zł (w tym: dofinansowanie z UE - 978 545,68 zł, budżet państwa - 57 560,54 zł).


Wkład Realizatora projektu: 115 124,00 zł.

 

Cel projektu:
Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na 2 kierunkach: technik logistyk i technik informatyk prowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie od 01.03.2024 r. do 28.02.2026 r. w wyniku: 
1)    wsparcia 50 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zajęć dodatkowych, w tym w zakresie ekologii,
2)    objęciu 50 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym,
3)    zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży zawodowych,
4)    podniesienia kwalifikacji 3 nauczycieli/nauczycielek, w tym 2 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego poprzez udział w studiach podyplomowych,
5)    doposażenia 3 pracowni dla 2 kierunków zawodowych.

Zadania merytoryczne:
1)    Zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia zawodowe (specjalistyczne) dla uczniów/uczennic), w tym prowadzące do nabycia kwalifikacji i w zakresie ekologii,
2)    Staże zawodowe dla uczniów/uczennic,
3)    Doradztwo zawodowe dla uczniów/uczennic,
4)    Podwyższanie kwalifikacji 3 nauczycieli/nauczycielek 
5)    Doposażenie 3 pracowni dla 2 kierunków zawodowych: technik logistyk i technik informatyk.

Grupa docelowa:
Uczniowie i uczennice z klas II-V z dwóch kierunków kształcenia: technik logistyk (34 osoby) i technik informatyk (16 osób). Planowane 2 edycje wsparcia w roku szkolnym 2023/24 (rozpoczęcie działań dla edycji 1) i w roku szkolnym 2024/25 (rozpoczęcie działań dla edycji 2). 

Zakładane rezultaty:
•    Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem – 50 osób
•    Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich – 40 osób
•    Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 3 osoby
•    Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 placówka
•    Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 50 osób
•    Liczba zrealizowanych godzin stażu zawodowego – 6000 godzin
•    Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 43 osoby
•    Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 osoby

Efekty realizacji projektu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach:
Planowane jest doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni i podwyższy jakość kształcenia:
Dla technika informatyka zostaną doposażone 2 pracownie:
1.    Pracownia systemów komputerowych – zostaną zakupione zestawy komputerowe z odpowiednimi procesorami wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, komputery przystosowane do roli serwera, routery, szafa rack, narzędzia monterskie, drukarka;
2.    Pracownia urządzeń peryferyjnych i techniki komputerowej – zostaną zakupione stoły robocze, maty antystatyczne, zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zestawy monterskie, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, zasilacz UPS, mierniki, słuchawki z mikrofonem.
Dla technika logistyka zostanie doposażona 1 pracownia: 
1)    Pracownia gospodarki materiałowej – zostanie zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem: laptopy, monitor interaktywny, drukarka, specjalistyczne pomoce dydaktyczne: terminale, skanery, drukarki etykiet, wózki transportowe, palety, pojemniki plastykowe, meble specjalistyczne tj. regały, stoły do pakowania, akcesoria do pakowania, makiety. Dodatkowo zostaną zakupione gogle VR oraz oprogramowanie dotyczącym wirtualnego magazynu.

 

#FunduszeUE


#FunduszeEuropejskie

 

Więcej informacji na stronie internetowej Realizatora projektu: Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków