Treść strony 2024.03

Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej

9 marca nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy w Anielinie Swędowskim. Gmina Stryków wzbogaciła się o kolejny nowy obiekt, z którego korzystać będzie społeczność lokalna. Murowany budynek mieszczący w sobie salę, aneks kuchenny, szatnię i część sanitarno-magazynową wraz z wykonaniem utwardzonego dojścia i dojazdu oraz strefy miejsc postojowych dla samochodów i rowerów zastąpił starą świetlicę kontenerową. Wartość inwestycji to 1.404.819 zł. Na budowę świetlicy w Anielinie Swędowskim oraz równolegle prowadzoną budowę budynku wielofunkcyjnego w Lipce, Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu, w kwocie łącznej 2.940.000 zł. Inwestycja wchodzi w poczet nowych świetlic wiejskich, których w latach 2019-2024 zostanie wybudowanych w Gminie Stryków 5. W tym samym czasie wyremontowano i doposażono ponad 11 budynków spełniających rolę świetlic wiejskich. Życzymy, aby nowy obiekt sprawował się jak najlepiej, służąc wszystkim mieszkańcom oraz KGiGW w Anielinie Swędowskim i był sercem Sołectwa.

W latach 2019-2024 dla Sołectwa Anielin Swędowski, prócz doposażenia działki sołeckiej, zrealizowano: w lutym 2024 roku – zlecona została nowa dokumentacja projektowa ul. Wypoczynkowej w Smolicach wraz ze zmianą geometrii wąskiego i niebezpiecznego zakrętu na ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim (przy ul. Młynarskiej) - 231.240 zł oraz zadanie drogowe pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E”, które pozwoli na częściowe wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego – koszt 13.963.584,62 zł. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa, a w 2022 roku zrealizowano budowę przyłącza wodociągowego oraz szamba – 28.150 zł.

Więcej informacji o gminnych inwestycjach zrealizowanych w latach 2019-2024 znajdziecie na: https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje

 

 • data: 2024-03-14
 • Nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Wstęgę przecinają Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz...
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. fot. A. Kubiak
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Głos zabiera Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski. fot. A. Kubiak
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. fot. A. Kubiak
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. fot. A. Kubiak
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Od lewej: Senator RP Marcin Karpiński, Radna Sejmiku WŁ Alicja...
 • Nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim, inwestycja w trakcie realizacji
 • Nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim, inwestycja w trakcie realizacji
 • Stara kontenerowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków