Treść strony 2024.03

Projekt świetlicy w Tymiance

Gmina Stryków jest już w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Tymiance. Dokumentacja projektowa została zlecona w 2023 roku i była konsultowana z przedstawicielami Sołectwa Tymianka. Nowa świetlica będzie budynkiem parterowym z salą spotkań, aneksem kuchennym, zapleczem sanitarno-technicznym i tarasem. Budynek ma zaprojektowaną instalację fotowoltaiczną. Koszt dokumentacji wyniósł 41.820 zł.

Nowa świetlica w Tymiance będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności i aktywnego KGW, a wraz z przylegającym terenem pozwoli na wspólne spędzenie czasu.

Inwestycja powiększy poczet nowych świetlic wiejskich, których w latach 2019-2024 wybudowano w Gminie Stryków aż 5, a ponad 11 kolejnych budynków spełniających rolę świetlic wiejskich zostało wyremontowanych, w tym obecny budynek świetlicy na Tymiance przeszedł zasadniczą metamorfozę.
 
W latach 2019-2023, w Sołectwie Tymianka, wykonano szereg innych inwestycji finansowanych z budżetu gminy, z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego czy też w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Były to m.in.:

·         w 2023 r. zmodernizowana została tłocznia ścieków w Tymiance - 159.900 zł.
·         w 2023 r. w ramach budowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Stryków w Tymiance Małej zamontowano 10 lamp LED, a przy drodze Tymianka - Osse 29 lamp LED. - 556.441,07 zł, w tym dofinansowanie 352.516,25 zł z RPO WŁ 2014-2020 ZIT.
·         w 2023 r. w ramach zadania „Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy” zamontowano lampy solarne m.in. na Tymiance i Lipie - całkowity koszt zadania to 118.350 zł.
·         w 2023  r. – plac zabaw na działce sołeckiej zyskał zjazd linowy wraz z nawierzchnią bezpieczną – 42.295,31 zł + wykonanie mapy dc projektowych -  1.330 zł.
·         W 2022 r. wymieniono uszkodzony bujak konik – 3.000 zł.
·         w 2021 r. pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego pn. „Wymiana ogrodzenia działki sołeckiej” – 10.000 zł.
·         w 2021 r. przeprowadzono prace remontowe budynku polegające m.in. na: demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, doświetleniu budynku, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowaniu półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej. Łączny koszt prac, znacząco poprawiających komfort i estetykę wyniósł 11.495 zł.
·         w 2020 r. i 2021 r. wykonano  nowe piłkochwyty – 11.789,60 zł
·         w 2020 r. wybudowano kanalizację w Tymiance Małej wraz z otworzeniem asfaltu na całej szerokości jezdni drogi gminnej i poboczy ziemnych na całej długości wykonywanych prac - 2.139.791 zł.
·         w latach 2019-2021 w ramach zadania budowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Stryków m.in. w Tymiance przy - ul. Lawendowej i Środkowej – zamontowano 9 opraw, w Krucicach – 21 opraw. Całkowity koszt zadania - 968.916,68 zł, w tym dofinansowanie 637.466,57 zł z RPO WŁ 2014-2020 ZIT.

Więcej informacji o gminnych inwestycjach zrealizowanych w latach 2019-2024 znajdziecie na https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje

 

  • data: 2024-03-07
  • Obecna świetlica w Tymiance podczas prac remontowych w 2021 r.
  • Południowa i północna elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance
  • Zachodnia i wschodnia elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance
  • Budynek obecnej świetlicy w Tymiance po remoncie przeprowadzonym w 2021 r.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków