Treść strony INFRASTRUKTURA SPORTOWA

CRS - BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM BOISK

Zakończono ogłoszone 22 grudnia 2023 r. II postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy budowy kompleksu Centrum Rozwoju Strykowa (CRS). Otwarcie ofert nastąpiło 8 lutego 2024 roku. Do II postępowania stanęło 4 oferentów, najniższa oferta opiewała na kwotę 166.751.100 zł, a najwyższa na 177.983.353,97 zł. Kwoty, zgodnie z przewidywaniami Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego okazały się znacząco niższe niż w I przetargu (od 176,6 mln zł do 206,7 mln zł).

27 marca 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał zawiadomienie o wyborze wykonawcy CRS. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożyła firma MIRBUD ze Skierniewic - na kwotę 166.751.100 zł. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą, który zobligowany jest do wniesienia zabezpieczenia gwarancyjnego i przedłożenia wymaganych upoważnień.

21 maja 2024 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. 
 

W ramach CRS budowana będzie m.in.

💠HALA SPORTOWA – budynek z salą sportową i widownią na około 700 osób.  Boisko będzie można rozdzielić na 3 części kotarami, z kolei widownia składać się będzie w części z trybun rozsuwanych. Na parterze przewidziano salę do treningów kolarskich, szatnie i pomieszczenia odnowy biologicznej. Na piętrze z kolei  m.in. salę sportów walki, siłownię i crossfit, salę fitness, szatnie i pomieszczenia administracyjno-socjalne.
💠ZEWNĘTRZNY KOMPLEKS SPORTOWY - boisko do piłki nożnej dostosowane do licencji PZPN, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz lekkoatletyczne, trybuna dwustronna, budynek z zapleczem szatniowo-sanitarno-magazynowym. Dodatkowo boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy.
💠REZERWA TERENOWA, pozostawiona np. pod przyszły basen lub lodowisko.

Realizację tego największego w historii Strykowa przedsięwzięcia zaplanowaliśmy na 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Kompleks CRS zbudowany zostanie w Strykowie na niezagospodarowanym terenie o pow. ok. 10 ha, pomiędzy ulicą Szafera, Polną, a ul. Warszawską - DK14. Więcej informacji o CRS znajdziecie na https://www.strykow.pl/3351,budowa-centrum-rozwoju-strykowa 

 • Wizualizacja Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), projekt Architekt Radosław Guzowski
 • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 1.
 • Lokalizacja Centrum Rozwoju Strykowa mapka
 • Uchwała RiO w Łodzi nt. budowy CRS
 • Obszerna dokumentacja projektowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)

MODERNIZACJIA BOISKA PRZY SZKOLE W KOŹLU

W 2024 realizowana będzie modernizacja przyszkolnego boiska w Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu. Trwa proces wyłonienia wykonawcy modernizacji boiska. Do przetargu stanęło 8 firm. Obecnie trwa sprawdzanie ich ofert pod względem formalnym. W ramach wykonanej w 2023 roku dokumentacji technicznej, której koszt wyniósł 27.060 zł, zaprojektowano:

💠boisko trawiaste do piłki nożnej z podbudową o wymiarach 68 x 34 m
💠budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
💠budowę oświetlenia,
💠budowę powierzchni utwardzonych (dojść),
💠wykonanie terenów trawników.

 

 

 

 • 422653943_777201204456884_5189699879069368855_n

BUDOWA BOISK PRZY SP 1 W STRYKOWIE – „BALON”

W ramach zadania w 2019 roku zostały wybudowane 2 zadaszone boiska wielofunkcyjne, o łącznej powierzchni 1.195,75m2 - szerokości 34,44m i długości 34,72m.

💠Boiska wybudowane zostały na podstawie zleconej przez poprzednie władze, w 2018 r., dokumentacji projektowej. Przyjęte przez poprzedników założenia technologiczne i związane z nimi zasady ppoż pozwalają na jednoczesne przebywanie w obiekcie tylko 50 osób. 💠Postępowanie przetargowe oraz wyłonienie wykonawcy przeprowadzone zostało przez poprzednie władze w 2018 r.
💠Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez Wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.
💠Zgodnie z dokumentacją techniczną, wewnątrz obiektu zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych oraz mechaniczne wentylatory. Wybudowano łącznik z istniejącym budynkiem, w którym usytuowana była dotychczasowa niepełnowymiarowa salka gimnastyczna.
💠W budynku tym wykonano także dodatkowe prace związane z przebudową pomieszczeń na 2 szatnie i 3 łazienki. Wykonano zewnętrzne instalacje: kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji: sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.
💠Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął również decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych wyniósł 48.872,00 zł. 

Początkowo z boisk korzystali wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obiekt został udostępniony mieszkańcom i klubom sportowym po dobudowie niezaplanowanego w 2018r., ale niezbędnego ze względów bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły niezależnego od terenu szkoły wejścia do obiektu sportowego oraz pomieszczeń magazynowych i salki ćwiczeń z drabinkami. Koszt łączny budowy boisk i prac dodatkowych wyniósł 1.875.000 zł.

 • Boiska przy SP1 "Balon" z lotu ptaka, po realizacji zadania
 • "Balon" przy SP1 w Strykowie, po realizacji zadania
 • Teren krytych boisk przy SP1 w Strykowie, widok z wewnątrz "Balonu" po realizacji zadania
 • Teren krytych boisk przy SP1 w Strykowie, widok z wewnątrz "Balonu" po realizacji zadania
 • Teren krytych boisk przy SP1 w Strykowie "Balon" przed rozpoczęciem prac budowlanych

ROZBUDOWA ZAPLECZA PRZY „BALONIE”

W 2021 roku zrealizowaliśmy inwestycję w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanych w 2018 r. i wybudowanych w 2019 r. boisk wielofunkcyjnych „Balon” przy SP 1. Niestety tych rozwiązań nie ujęto w dokumentacji technicznej wykonanej w poprzedniej kadencji. Dzięki dobudowanemu budynku:

💠uzyskano niezbędne niezależne wejście umożliwiające bezpieczne wykorzystanie boisk „Balonu” po zakończeniu zajęć szkolnych wraz z możliwością zamknięcia terenu szkoły.
💠Ponadto szkoła zyskała dodatkowe ok. 75 mkw. powierzchni przeznaczonej na: salkę do ćwiczeń korekcyjnych z drabinkami, magazyn sprzętu, pokój trenera, łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze. 

Łączny koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej i nadzoru wyniósł 316.476,96 zł. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami została wykonana w 2020 r.

 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie"
 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie"
 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie"
 • SP1 rozbudowa zaplecza sportowego w trakcie prac budowlanych
 • SP1 rozbudowa zaplecza sportowego w trakcie prac budowlanych

MODERNIZACJA I REMONT ORLIKA

W 2022 roku zmodernizowaliśmy kompleks boisk Orlik. Zakres prac obejmował:
💠remont boiska do piłki nożnej,
💠remont boiska wielofunkcyjnego,
💠wymianę piłkochwytów boiska do piłki nożnej po stronie południowej,
💠wymianę pochylonego ogrodzenia i uzupełnienie siatki,
💠formowanie skarp i założenie trawnika,
💠rekultywację trawnika na obwodzie boisk,
💠naprawę nawierzchni z kostki brukowej,
💠wykonanie dodatkowych stopni terenowych i poręczy w narożniku boiska do koszykówki. 

Łączna wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 602.440 zł. Gmina Stryków pozyskała na inwestycję dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu ”Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” w wysokości 119.600 zł. 

 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko wielofunkcyjne w trakcie modernizacji
 • Remont orlika, formowanie skarp przy boisku piłkarskim w trakcie
 • Remont orlika, modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego w trakcie
 • Boisko piłkarskie przed modernizacją

KONSERWACJA ORLIKA

W każdym sezonie realizujemy prace konserwacyjne obejmujące: konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, konserwację boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk na boisku wielofunkcyjnym, serwis koszy do koszykówki, wymianę siatek na piłkochwytach oraz serwis miejsc siedzących.

 • Konserwacja sztucznej nawierzchni trawiastej
 • Konserwacja sztucznej nawierzchni trawiastej
 • Konserwacja sztucznej nawierzchni trawiastej
 • Konserwacja sztucznej nawierzchni trawiastej

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W 2021 roku zrealizowaliśmy budowę 6 masztów z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej. Ponadto na masztach oświetleniowych zamontowaliśmy dodatkowo 3 głośniki.  Koszt inwestycji wyniósł 267.648,74 zł. 

 • Oświetlenie boiska przy ul. Brzezińskiej po wykonaniu
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w trakcie realizacji
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w trakcie realizacji
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej, ustawianie masztów w trakcie realizacji
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej, ustawianie masztów w trakcie realizacji

ROZBUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W 2022 roku powiększyliśmy dotychczasowe zaplecze boiska przy ul. Brzezińskiej o: 

💠pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią,
💠pomieszczenie biurowe,
💠magazyn na sprzęt,
💠przed budynkiem wykonany został wjazd i dojście z kostki betonowej. 

Łączna wartość zadania wyniosła 439.849,89 zł, w tym pozyskaliśmy 35.000 zł dofinansowania ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. 

Pomieszczenia znajdujące się w nowej części budynku oraz sprzęt, w który wyposażono siłownię, zostały przekazane do bezpłatnego używania Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dwójka" w Strykowie. Z siłowni korzystają piłkarze MKS "Zjednoczeni" oraz kolarze LUKS "Dwójki", ponadto dwa razy w tygodniu po dwie godziny siłownia  jest udostępniona zainteresowanym mieszkańcom Gminy Stryków

 • Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Brzezińskiej po wykonaniu
 • Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Brzezińskiej w trakcie realizacji
 • Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Brzezińskiej w trakcie realizacji
 • Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Brzezińskiej w trakcie realizacji
 • Rozbudowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Brzezińskiej przed rozpoczęciem prac budowlanych

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W połowie 2023 r. doposażyliśmy pomieszczenie siłowni w dobudowanym w 2022 r. zapleczu przy ul. Brzezińskiej, w wysokiej klasy profesjonalne urządzenia sportowe: 

💠wielofunkcyjny atlas do jednoczesnych ćwiczeń dla 8-10 osób,
💠ergometr wioślarski, czyli wioślarz wodny,
💠dwa rowery treningowe,
💠bieżnia elektryczna. 

Łączny koszt wyniósł 115.862,33 zł, w tym pozyskaliśmy 72.781,00 zł. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.
Pomieszczenia znajdujące się w nowej części budynku oraz sprzęt, w który wyposażono siłownię, zostały przekazane do bezpłatnego używania Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dwójka" w Strykowie. Z siłowni korzystają piłkarze MKS "Zjednoczeni" oraz kolarze LUKS "Dwójki", ponadto dwa razy w tygodniu po dwie godziny siłownia  jest udostępniona zainteresowanym mieszkańcom Gminy Stryków.

 • Zaplecze sportowe przy boisku piłkarskim na ul. Brzezińskiej
 • Wyposażenie siłowni przy ul. Brzezińskiej, przegląd wyposażenia
 • Wyposażenie siłowni przy ul. Brzezińskiej, trenujący zawodnicy klubu LUKS Dwójka po wykonaniu siłowni
 • Wyposażenie siłowni przy ul. Brzezińskiej, profesjonalne rowery stacjonarne, wioślarz oraz bieżnia po wykonaniu
 • Wyposażenie siłowni przy ul. Brzezińskiej, zdjęcie profesjonalnej bieżni do treningów po ustawieniu

PLANY BUDOWY BOISKA PRZY SP W NIESUŁKOWIE

Po analizie potrzeb, lokalizacji, dodatkowych konsultacjach z Dyrektor szkoły oraz zestawieniu kosztorysowym inwestycji, dot. budowy wnioskowanego przez Sołectwo Niesułków-Kolonia boiska wielofunkcyjnego na działce sołeckiej, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął decyzję o przeniesieniu planowanej inwestycji na sąsiadujący teren SP w Niesułkowie:

💠po pierwsze - przechodzenie dzieci i młodzieży przez drogę byłoby niebezpieczne i niefunkcjonalne w codziennym użytkowaniu,
💠po drugie - szacunkowy koszt wynikający z kosztorysów i dokumentacji technicznej z 2023 roku dla boiska na działce sołeckiej wyniósł 799 458,20 zł, co stanowi znaczący wydatek budżetowy, więc infrastruktura powinna być w pełni wykorzystywana, dlatego najbardziej opcjonalna jest lokalizacja na terenie szkoły zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie działki sołeckiej. Do południa, w godzinach lekcyjnych korzystać będzie społeczność szkolna, a po godzinach zainteresowani mieszkańcy.
💠po trzecie - teren szkoły daje szersze możliwości projektowe, uwzględniające dodatkowe elementy infrastruktury sportowej, takiej jak np. budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z fragmentem bieżni, umożliwiające efektywniejszą realizację podstawy programowej w szkole.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdyż w poprzednich kadencjach, w planie z 2009 roku, pojawił się zapis, z którego wynika, że teren szkoły przecina wpisana w plan droga powiatowa. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski odkrył te niedopuszczalne dla funkcjonowania szkoły rozwiązania przy okazji trwających prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryków, i podjął już w tym zakresie wstępne kroki polegające na przystąpieniu do zmiany miejscowego planu (Uchwała nr LXXIII/630/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Niesułków-Kolonia). 

NAPRAWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP W KOŹLU

W 2023 roku w Szkole Podstawowej w Koźlu wykonano prace remontowe w zakresie usunięcia nieszczelności dachu sali gimnastycznej. Remont był konieczny ze względu na pojawiające się w kilku miejscach po intensywnych deszczach przecieki wzdłuż belki środkowej dachu, z których jeden - ze względu na swą lokalizację w pobliżu silnika napędu kotary przedzielającej salę - był szczególnie niebezpieczny. Koszt remontu wyniósł ok. 6.000,00 zł. Problem nieszczelności dachu istniał od początku użytkowania sali gimnastycznej, tj. od 2017 r. (w poprzedniej kadencji). 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP W NIESUŁKOWIE

W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Niesułkowie Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski zlecił rozbudowę instalacji c.o. polegającą na montażu 12 sztuk grzejników w sali gimnastycznej i włączeniu ich do istniejącej instalacji c.o. Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z wieloletniego problemu niskiej temperatury (12-18 °C) występującej w sali gimnastycznej w sezonie zimowym oraz w dni pochmurne i wietrzne w ciągu roku, co wykluczało prowadzenie lekcji wf. Zainstalowane nagrzewnice wodne spełniały swoją funkcję tylko na początku swojej pracy. Mając na względzie groźbę wyłącznie z użytkowania sali gimnastycznej wybudowanej w 2011 r., której ogrzewanie nie spełnia swojej roli, Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej jeszcze w grudniu 2018 r. konieczność jak najszybszego zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie. Koszt zadania łącznie z projektem wyniósł 52.387 zł.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków