Treść strony PARKI i ZIELEŃCE - EKO AKCJE i DOTACJE

METAMORFOZA SWERU PARKOWEGO PRZY PL. ŁUKASIŃSKIEGO

W 2024 zostanie przeprowadzona metamorfoza skweru parkowego w Strykowie przy pl. Łukasińskiego. Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń drzew (głównie klonu pospolitego) i krzewów ozdobnych, a także nowego klombu kwietnego - po rozbiórce pomieszczenia po dawnym kinie w DK. Wśród roślin pojawią się m.in. berberysy, trzmielina, hortensje drzewiaste i bukietowe, laurowiśnie wschodnie, azalie wielkokwiatowe, perowskie łobodolistne, róże okrywowe, różaneczniki wielokwiatowe, azalie, śnieguliczki, jeżówki, bodziszki wspaniałe, szałwie omszone, trawy ozdobne miskanty chińskie, proso rózgowate, tulipany.  

Ponadto skwer parkowy wzbogaci się o nowe strefy wypoczynku i relaksu, nowe elementy małej architektury, a także modernizację alejek parkowych i odnowienie elewacji Domu Kultury.

W pierwszej kolejności zdemontowaliśmy pod koniec 2023 roku niesprawną fontannę – zdjęte tablice pamiątkowe w całości zabezpieczyliśmy, a miejsce tymczasowo wyłożyliśmy kostką brukową, którą Gmina Stryków posiada w zapasie z innych inwestycji. Teren wykorzystaliśmy w okresie świątecznym pod ustawienie jednej z iluminacji świetlnych.

 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Rozbiórka starej fontanny. Przygotowanie terenu pod nowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie.

NOWY PARK NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. całkowicie zmodernizowaliśmy dotychczasową infrastrukturę przestrzeni publicznej nad Moszczenicą w Strykowie. Dla zwiększenia wygody i funkcjonalności przebudowaliśmy nawierzchnię alejek żwirowych na mineralno-żywiczną oraz wyposażyliśmy park w potrzebne elementy małej infrastruktury, takie jak np.: nowoczesne ławki, siedziska, leżaki, hamaki, stojaki rowerowe i kosze. Zamontowaliśmy ciekawe elementy placu zabaw, instrumenty muzyczne i urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z bezpieczną nawierzchnią, a także w centralnej części pod pergolami mogą Państwo zaplanować rodzinny piknik, a na ławce solarnej zrelaksować się słuchając utworów muzyki klasycznej, relaksacyjnej czy też piosenek naszych lokalnych artystów.

 • Nowy Park nad Moszczenicą, zieleniec otoczony alejką mineralno-żywiczną
 • Nowy Park nad Moszczenicą, elementy małej architektury i placu zabaw
 • Nowy Park nad Moszczenicą, dodatkowe elementy małej architektury
 • Nowy Park nad Moszczenicą, elementy placu zabaw
 • Nowy Park nad Moszczenicą, zagospodarowanie zielenią i elementy małej architektury

Istotną funkcją nowego parku jest edukacja przyrodniczo-ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu. Część dydaktyczna została rozbudowana poprzez wprowadzenie domków dla owadów, budek lęgowych, gier, tablic informacyjnych i tabliczek z nazwami roślin, a także wydzielenie miejsc na prowadzenie zajęć warsztatowych i „zielonych lekcji” na świeżym powietrzu, w postaci mini amfiteatru z podwyższeniem, ławek z siedziskami pod pergolami czy wygodnych siedzisk obok tablic edukacyjnych. Entuzjastów nowinek ekologicznych zapewne ucieszy zainstalowany na siłowni zewnętrznej rowerek ręczny pozwalający naładować telefon komórkowy konwertując energię kinetyczną na elektryczną czy ławeczka pozyskująca energię elektryczną za pomocą paneli solarnych, dzięki której naładujecie swoje urządzenia mobilne. Zadbaliśmy również o to, aby montowane urządzenia, takie jak np. gumowa pszczoła, instrumenty muzyczne czy nawierzchnie bezpieczne pochodziły z materiałów z recyklingu.

 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, ławeczka grająca pozyskująca energię z paneli solarnych
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, tablica informacyjna w parku
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, domek dla owadów pożytecznych
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, rowerek ręczny pozwalający naładować telefon komórkowy
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, tablice informacyjne przy jednej z alejek

Do odpoczynku i relaksu zachęca zasadzona roślinność o zróżnicowanej strukturze, fakturze liści, zapachu i barwie. Dosadzono ponad 100 drzew z gatunku: brzoza, buk, dąb, grab, jarząb, klon, lipa, magnolia, platan, śliwa wiśniowa, tulipanowiec, wiśnia, a także ponad 3500  krzewów m.in.: berberysy, derenie, hortensje, jaśminowce, kaliny, krzewuszki, lilaki, pięciorniki, róże, tawuły oraz ponad 5000 sztuk roślin kwitnących takich jak np. krokusy, narcyzy żonkile, przebiśniegi, tulipany, jeżówki, lawendy, liliowce, miskanty, rozchodniki, szałwie, śmiałki darniowe, łubiny i zawilce. 

 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Zagospodarowanie zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”, na który Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: w formie dotacji 652.819 zł i w formie pożyczki 435.214 zł. Wkład własny gminy wyniósł 104.336,11 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.192.369,11 zł. W tym, informujemy że wartość kosztorysowa solarnej ławki muzycznej to koszt 19.680 zł brutto (dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło: 54,7% dotacji i 36,5% pożyczki oraz 8,8% wkładu z budżetu Gminy Stryków). Zadanie zostało zrealizowane w 2021r. 

 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią z oświetleniem
 • Nowy Park nad Moszczenicą, przed zagospodarowaniem zielenią oraz elementami małej architektury
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, przed zagospodarowaniem zielenią

ZIELENIEC PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

W 2022 roku poddaliśmy kompleksowej metamorfozie skwer przy SP1 i Pomniku Książki w Strykowie. Posadzonych zostało ponad 1200 szt. nowych roślin – m.in.: róże, hortensje, perowskii, rododendrony, jeżówki, rozchodniki oraz trawy ozdobne, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również działają jak filtr zbierający kurz i brud oraz są schronieniem i pożywieniem dla owadów pożytecznych. Dotychczasową zieleń, której kondycja pozwalała na przeniesienie w inne miejsce, została wykopana i wykorzystana na terenie gminy m.in. na skwerze w Koźlu. 

 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu zieleńców
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu zieleńców
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonywania nasadzeń
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, przed rozpoczęciem prac
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, przed rozpoczęciem prac

Przy okazji odświeżyliśmy pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników, nazywany Pomnikiem Książki, poprawione zostały alejki z kostki brukowej, a także w 2023 roku przeprowadziliśmy modernizację budynku i elewacji SP Nr 1 wraz z zasadzeniem roślin na szkolnym patio, co dopełniło kompleksową metamorfozę tego miejsca i najbliższego otoczenia.

 • Pomnik Książki przy SP1 w Strykowie, po wykonaniu zieleńca
 • Kiosk jednoosobowy w otoczeniu Pomnika Książki, po wykonaniu kompleksowej metamorfozy
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, po wykonaniu zieleńców
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, w trakcie wykonywania alejki z kostki brukowej
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, przed rozpoczęciem wykonania zieleńców i alejki z kostki brukowej

ZIELEŃ PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Zazielenianie i ukwiecanie terenu przy pomniku Niepodległości realizujemy sukcesywnie od 2019 r. W tym okresie wymieniliśmy podłoże na bardziej urodzajne, zamontowaliśmy obrzeża trawnikowe, rozłożyliśmy agrowłókninę pod grys ozdobny oraz zasadziliśmy 1500 szt. tulipanów oraz 1500 sztuk różnorodnych roślin kwitnących, które cieszą oczy przez większą część roku. Możecie tu podziwiać m.in.: trawy ozdobne miskant, róże okrywowe, perowskii, hortensje Vanilla Fraise, lilaki, tulipany, tawuły i jałowce oraz  ozdobny, pnący winogron na pergoli wykonanej przez JRP.

 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości

Wszystkie te prace nad zielenią mogliśmy przeprowadzić dzięki zrealizowanemu w 2019 roku zadaniu inwestycyjnemu, polegającemu na zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W ramach inwestycji wartej 1.074.260 zł wykonano m.in.: parking z dojazdami i odwodnieniem, ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej nawierzchni, prefabrykowaną toaletę z przyłączami wod-kan, oświetlenie oraz zamontowano ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery.

 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania nasadzeń
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, przed rozpoczęciem prac

NASADZENIA PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM

W 2020 roku dokonaliśmy zmian estetyki przestrzeni wokół Urzędu Miejskiego w Strykowie. Zieloną oprawę reprezentacyjnej części obiektu stanowi teraz 40 czerwonych róż okrywowych Matador, a także 6 drzew śliw wiśniowych uzupełnionych płożącymi iglakami. Kompozycję dopełniają tawuły tuż przy schodach urzędu. Wzdłuż zejścia w kierunku parkingu za budynkiem wykonaliśmy palisadę, która została obsadzona jałowcami płożącymi. Zasadzona zieleń stanowi dopełnienie zadania inwestycyjnego wykonanego w 2019 roku –termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego – o wartości 716.167 zł

 • Nasadzenia przy Urzędzie Miejskim
 • Nasadzenia przy Urzędzie Miejskim
 • Nasadzenia przy Urzędzie Miejskim
 • Nasadzenia przy Urzędzie Miejskim
 • Widok Urzędu Miejskiego przed termomodernizacją i wykonaniem nowych nasadzeń

NASADZENIA NA PARKINGU ZA URZĘDEM

W ramach zrealizowanej w 2023 roku budowy parkingu miejskiego – zadania inwestycyjnego o wartości 1.630.482 zł, zostało zasadzonych 35 drzew dębu szypułkowego (w tym 15 sztuk tego gatunku od strony Parku nad Moszczenicą), 43 hortensji bukietowych, 250 róż okrywowych i 100 traw ozdobnych. Całość będzie pięknie komponować się z sąsiadującym Parkiem nad Moszczenicą oraz wcześniejszymi nasadzeniami wokół Urzędu Miejskiego.

 • Nasadzenia na parkingu za Urzędem
 • Nasadzenia na parkingu za Urzędem
 • Nasadzenia na parkingu za Urzędem
 • Nasadzenia na parkingu za Urzędem
 • Parking za Urzędem z lotu ptaka, stan przed wykonaniem inwestycji

NASADZENIA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

W ślad za wymianą ogrodzenia przedszkolnego, zrealizowanego  w 2023 roku za kwotę194.401 zł, poszły także nowe nasadzenia wzdłuż ul. Targowej, które dopełniają zieleniec powstały w 2022 r. u zbiegu ulic Sienkiewicza i Targowej. Zasadzone trawy ozdobne, róże oraz rudbekie, jeżówki czy tulipany wpłynęły korzystnie na estetykę przestrzeni miejskiej.

 • Nasadzenia przy Przedszkolu Samorządowym, stan po wykonaniu
 • Nasadzenia przy Przedszkolu Samorządowym, stan w trakcie wykonania
 • Nasadzenia przy Przedszkolu Samorządowym, stan w trakcie wykonania
 • Nasadzenia przy Przedszkolu Samorządowym, stan przed wykonaniem
 • Nasadzenia przy Przedszkolu Samorządowym, stan przed wykonaniem

NASADZENIA NA UL. KOŚCIUSZKI

W 2020 roku zmianie uległ wygląd ul. Kościuszki od skrzyżowania na ul. Warszawskiej do ul. Głowackiego. Po uprzednim przygotowaniu pasów zieleni wzdłuż jezdni, posadziliśmy blisko 1000 sztuk ozdobnych tawuł. Grunt między roślinami uzupełniliśmy korą. Zrekultywowaliśmy i obsadziliśmy również tawułami pas zieleni od strony bloków przy skwerze z fontanną osiedlową. 

 • Nasadzenia przy ul. Kościuszki
 • Nasadzenia przy ul. Kościuszki
 • Nasadzenia przy ul. Kościuszki
 • Nasadzenia przy ul. Kościuszki
 • Nasadzenia przy ul. Kościuszki

NASADZENIA NA UL. MICKIEWICZA, KILIŃSKIEGO I STRYJKOWSKIEGO

W ramach realizowanych zmian estetyki przestrzeni miejskiej w 2020 roku obsadziliśmy tawułami i okorowaliśmy pasy zieleni wzdłuż ul. Stryjkowskiego (180 szt.) oraz ul. Mickiewicza (350 szt.). Dodatkowo wzdłuż ul. Kilińskiego posadziliśmy 43 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa.

 • Nasadzenia przy ulicach Strykowa
 • Nasadzenia przy ulicach Strykowa
 • Nasadzenia przy ulicach Strykowa
 • Nasadzenia przy ulicach Strykowa
 • Nasadzenia przy ulicach Strykowa

PIELĘGNACJA I PRZESADZENIA IRYSÓW

Od 2020 roku prowadzimy dosadzanie i pielęgnację zasadzonych wzdłuż ul. Warszawskiej i Grunwaldzkiej irysów. Prace będziemy kontynuować w kolejnych latach, aby uzyskać kwietny dywan wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych i zachować irysy, jako zakorzenione w historii Strykowa kwiaty.

 • Pielęgnacja irysów w Strykowie
 • Pielęgnacja irysów w Strykowie
 • Pielęgnacja irysów w Strykowie

LETNIE UKWIECENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Każdego roku na głównych ulicach miasta, a także nad zalewem ustawiamy 21 sześciopoziomowych konstrukcji kwietnikowych. Ponadto na Osiedlu Stary Rynek i Osiedlu Batorego ukwiecamy donice. Dodatkowo dekoracje kwietne ustawiamy również przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego. Różnokolorowe kompozycje kwietne rozstawione na terenie Strykowa mają za zadanie wzbogacać przestrzeń miejską oraz pomagać owadom pożytecznym od wiosny aż do jesieni.

 • Letnie ukwietnienie przestrzeni miejskiej
 • Letnie ukwietnienie przestrzeni miejskiej
 • Letnie ukwietnienie przestrzeni miejskiej
 • Letnie ukwietnienie przestrzeni miejskiej
 • Letnie ukwietnienie przestrzeni miejskiej

NASADZENIA NA UL. BATOREGO

Wzdłuż całej ulicy Batorego pasy zieleni przydrożnej zostały obsadzone w 2023 roku kwiecistym dywanem, który nie tylko służy owadom pożytecznym, ale stanowi także element estetyczny przestrzeni miejskiej. Ciąg komunikacyjny znajduje się bowiem przy odrestaurowanej stacji PKP, jak i siedzibie ZGKiM w Strykowie.

 • Nasadzenia przy ul. Batorego
 • Nasadzenia przy ul. Batorego
 • Nasadzenia przy ul. Batorego
 • Nasadzenia przy ul. Batorego
 • Nasadzenia przy ul. Batorego

NASADZENIA NA UL. SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Po zakończeniu w 2022 roku budowy dwóch nowych ulic w Strykowie wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – o wartości 1.920.168 zł, wykonaliśmy również nowe nasadzenia drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Posadziliśmy 38 drzew z gatunku lipy drobnolistnej.

 • Nasadzenia na ul. Słonecznej i Akacjowej
 • Nasadzenia na ul. Słonecznej i Akacjowej
 • Nasadzenia na ul. Słonecznej i Akacjowej
 • Nasadzenia na ul. Słonecznej i Akacjowej
 • Nasadzenia na ul. Słonecznej i Akacjowej

NASADZENIA NA WSCHODNIEJ CZĘŚCI ZALEWU - I ETAP

W 2023 roku zakończył się I etap modernizacji zalewu w Strykowie. W pierwszej kolejności metamorfozę przeszła część wschodnia, położona od strony boiska Orlik. W jej ramach zaplanowaliśmy szereg nowych nasadzeń krzewów, pnączy i bylin – ponad 11.500 nowych roślin, m.in. derenie, jaśminowce, róże, wiciokrzewy i winobluszczy, kocimiętki oraz wonne narcyzy. Będą one współgrały z przeprowadzonymi zmianami związanymi m.in. z: wymianą nawierzchni istniejących placów zabaw i ogrodzenia, montażem nowych urządzeń na placach zabaw, budową toalety publicznej, przebudową budynku technicznego ze sprzętem wodnym oraz wymianą elementów małej architektury – wartość całkowita inwestycji to 2.680.000 zł.

 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap
 • Modernizacja zalewu w Strykowie I etap
 • Nasadzenia po wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania
 • Nasadzenia po wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania
 • Nasadzenia po wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania

NASADZENIA WOKÓŁ ZBIORNIKA W DOBREJ

W ramach przeprowadzonych w 2023 roku prac związanych z renowacją i odmuleniem zbiornika wodnego w Dobrej wraz z remontem zapory i infrastruktury towarzyszącej, w tym wymianą elementów małej architektury zostały wykonane prace porządkujące zieleń. Wokół zbiornika zostało zasadzonych ponad 70 różnych drzew: klony, jarząb. topole, wiązy, wiśnie, śliwy i ambrowce amerykańskie oraz 30 lip. Powstała aleja lipowa będzie służyć mieszkańcom, jak i pszczołom. Całkowita wartość inwestycji to 999.718 zł w tym dotacja z budżetu Samorządu WŁ w kwocie 90.836,41 zł.

 • Nasadzenia wokół zbiornika w Dobrej, po wykonaniu prac
 • Nasadzenia wokół zbiornika w Dobrej, po wykonaniu prac
 • Nasadzenia wokół zbiornika w Dobrej, po wykonaniu prac
 • Nasadzenia wokół zbiornika w Dobrej, po wykonaniu prac
 • Nasadzenia wokół zbiornika w Dobrej, po wykonaniu prac

WYKONANIE ZIELEŃCÓW W KOŹLU

W 2022 roku zmodernizowaliśmy zieleńce w Koźlu. JRP wyfrezowała ogromny pień przed ogrodzeniem plebanii, aby uzupełnić brakującą roślinność. Ponadto zazieleniło się na placu za przystankiem – przed nasadzeniami skwer wykorytowano ze starej ziemi i nawieziono nową, a następnie posadzono roślinny, w tym róże okrywowe.

 • Zieleniec w Koźlu, po wykonaniu nasadzeń
 • Zieleniec w Koźlu, w trakcie wykonania prac ziemnych i nasadzeń
 • Zieleniec w Koźlu, w trakcie wykonywania frezowania pnia drzewa
 • Zieleniec w Koźlu, nasadzenia przed ogrodzeniem plebanii
 • Zieleniec w Koźlu, w trakcie wykonywania prac

ZIELEŃ NA DZIAŁKACH SOŁECKICH

Zieleń sadzona jest również na terenach będących w użyczeniu poszczególnych sołectw. Mieszkańcy korzystając z funduszu sołeckiego planują zakupy roślin, a następnie przygotowują teren i sadzą je w ramach wspólnej pracy na terenach działek sołeckich. W razie potrzeby pomocą w zakupach służą pracownicy Urzędu Miejskiego, zaś pracownicy JRP w kwestii przygotowania terenu i nasadzeń. Poniżej przykładowe realizacje:

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA KIEŁMINA zasadzili w 2021 r.:  4 szt. klonu, 4 szt. sosny żółtej, 2 szt. kolonu kolumnowego, 2 szt. kaliny wonnej angielskiej i 9 szt. hortensji bukietowej, natomiast w 2022 r.: 8 szt. rozplenicy japońskiej, 30 szt. trawy ozdobnej miskant chiński, 2 szt. klonu kolumnowego, 19 szt. hortensji bukietowej, 4 szt. magnolii oraz 3 szt. brzozy.

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA STARY IMIELNIK zasadzili w 2021 r.: 8 szt. thuji, 5 szt. hortensji bukietowej, 10 szt. hortensji złotej i 2 szt. hortensji niebieskiej.

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA SADÓWSKA w 2021 r. zasadzili: 100 szt. thuji, 10 szt. klonów czerwonych.

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA WYSKOKI posadzili w 2021 r.: 1 szt. hortensji hydrangea, 5 szt. berberysów, 3 szt. heuchery, 1 szt. rozchodnika thunderhead, 2 szt. hosty, 1 szt. rozchodnika herbstfreude, 3 szt. piórkówki japońskiej, 4 szt. traw ozdobnych oraz materiały niezbędne do zagospodarowania zielenią terenu wokół świetlicy wiejskiej.Zakupiono również oraz zamontowano ławki. 

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA GOZDÓW zasadzili w 2022 r. 50 szt. thuji.

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA MICHAŁÓWEK w 2022 r. zasadzili krzewy:  70 szt. thuji, 10 szt. borówki amerykańskiej, 1 szt. świerku     srebrnego, 3 szt. porzeczki, 3 szt. agrestu, 5 szt. jeżyny, 10 szt. malin.

☘️  Mieszkańcy SOŁECTWA WOLA BŁĘDOWA w 2022 r. zasadzili 163 szt. thuji, 10 szt. kocimiętki, 4 szt.  klonu oraz 4 szt. wiciokrzewu.

☘️  Mieszkańcy SOŁECTWA SWĘDÓW w 2020 r. zasadzili  40 szt. thuji, a w roku 2022 – 8 szt. jałowca i katalpę.

☘️ Mieszkańcy SOŁECTWA ZELGOSZCZ w 2020 r. zasadzili 27 szt. iglaków.

 

 • Zieleń na działce w Woli Błędowej, w trakcie wykonywania nasadzeń
 • Zieleń na działce w Kiełminie, widok przygotowanych drzew i roślin ozdobnych do nasadzenia
 • Zieleń na działce sołeckiej w Kiełminie, w trakcie wykonywania nasadzeń roślin ozdobnych
 • Zieleń na działce sołeckiej w Kiełminie, w trakcie nasadzeń drzew
 • Zieleń na działce sołeckiej w Woli Błędowej, widok po wykonaniu nasadzeń
 • Zieleń na działce w Zelgoszczy, gdzie posadzono 27 iglaków, zdjęcie po wykonaniu
 • Zieleń na działce w Zelgoszczy, gdzie posadzono 27 iglaków, zdjęcie w trakcie wykonania

EKO AKCJE I PROGRAMY DOTACYJNE W LATACH 2019-2024

 

PROGRAMY DOTACYJNE

W latach 2019 – 2024 realizujemy programy wspomagające proekologiczne działania mieszkańców naszej gminy. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski rekomendował RM znaczące zwiększanie środków finansowych w tej kadencji przeznaczonych na te programy, głównie na wymianę źródeł ciepła:

💠dotacje na wymianę źródeł ciepła - przyznaliśmy 405 dotacji na kwotę 1.789.907 zł.
💠dotacje na usuwanie azbestu – przyznaliśmy 174 dotację na kwotę 368.687 zł.

 • Tabela podsumowująca dotacje na wymianę źródła ciepła
 • Tabela podsumowująca dotacje na usuwanie azbestu
 • Dotacje na wymianę źródła ciepła 2024 - I nabór
 • Dotacje na usuwanie azbestu edycja 2024

AKCJE EKOLOGICZNE DLA MIESZKAŃĆÓW

W obecnej kadencji został wprowadzony nowy system edukacji ekologicznej, odmienny niż w poprzednich latach. Odeszliśmy od stosowanej w poprzednich kadencjach wieloletniej formy plakatowo-ulotkowej. Postawiliśmy na aktywną, przyjazną i bezpośrednią promocję  ekodziałań skierowaną do mieszkańców Gminy Stryków. Od 2020 roku sukcesywnie realizujemy wiele akcji ekologicznych, a każdego roku wprowadzamy również jakąś ekoniespodziankę, promując ochronę kolejnego obszaru naszej lokalnej przyrody.
💠Od 2024 roku uruchomimy nową akcję budek dla wiewiórek, które przyczyniają się do napowietrzania gleby i pomagają rozsiewać nasiona. Nabory będą ogłaszane już w marcu. Będziemy także kontynuować większość prowadzonych akcji z minionych lat m.in.  „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo” czy też „Gmina Stryków powierza domek dla jeża”. 

💠2023 rok „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”. W ciągu zeszłego roku udało nam się przekazać 121 mieszkańcom, 3 sołectwom, 4 szkołom podstawowym i 11 firmom 280 drzew, w tym 240 drzewek owocowych i 40 lip szerokolistnych oraz 163 krzewy owocowe. 

 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, namiot Gminy Stryków z drzewami do rozdania Mieszkańcom oraz szkołom...
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Zastępca Burmistrza Strykowa z dziećmi w Szkole Podstawowej w...
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Mieszkanka Gminy odbierająca sadzonki drzew owocowych
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, sadzenie drzewa w zielonej strefie jednej ze strykowskich firm
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Mieszkańcy Gminy odbierający drzewa owocowe w ramach akcji
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, pracownicy firmy Corning zaangażowani w sadzenie drzew w ramach akcji
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Zastępca Burmistrza Strykowa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w...
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Mieszkańcy Gminy odbierający drzewa owocowe w ramach akcji
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, sadzenie drzewa w zielonej strefie jednej ze strykowskich firm
 • Akcja „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”, Mieszkańcy Gminy odbierający drzewka do posadzenia

💠2023 rok „Gmina Stryków powierza domek dla jeża”. Wydaliśmy łącznie 120 domków, które dadzą w okresie zimowym schronienie tym pożytecznym ssakom. Przypominamy o potrzebie przysłonięcia domku dla jeża liśćmi, trawą lub gałęziami.

 • Akcja „Gmina Stryków powierza domek dla jeża”, przykładowy domek dla jeża rozdawany Mieszkańcom naszej Gminy
 • Akcja „Gmina Stryków powierza domek dla jeża", Zastępca Burmistrza Strykowa wręcza Mieszkańcom domek w ramach akcji
 • Akcja „Gmina Stryków powierza domek dla jeża", Burmistrz Strykowa oraz Zastępca Burmistrza Strykowa wręczają Mieszkańcom...
 • Akcja „Gmina Stryków powierza domek dla jeża", Burmistrz Strykowa oraz Zastępca Burmistrza Strykowa wręczają Mieszkańcom...
 • Akcja „Gmina Stryków powierza domek dla jeża", Plakat promujący drugą edycję akcji w roku 2023

💠2021 – 2023 „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”. Owady pożyteczne mają ogromny wkład w funkcjonowanie całego ekosystemu. Owadom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. W ciągu ostatnich lat w ramach ogłoszonych naborów przekazaliśmy naszym mieszkańcom, a także UM w Strykowie, ZGKiM, Przedszkolu Samorządowemu, szkołom i sołectwom ponad 270 domków dla owadów pożytecznych.

 • Akcja „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”, Zastępca Burmistrza Strykowa wręcza...
 • Akcja „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”, budka dla owadów pożytecznych w swoim...
 • Akcja „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”, plakat promujący 3 edycję akcji dla...
 • Akcja „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”, budki dla owadów pożytecznych zawieszone...
 • Akcja „Budki dla owadów pożytecznych - motyli i pszczół murarek w Gminie Stryków”, budki dla owadów pożytecznych wręczane...

💠2020 – 2023 „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”. Kwietne łąki mają pozytywny wpływ na otoczenie, zatrzymują wilgoć w glebie, oczyszczają powietrze oraz są schronieniem dla owadów pożytecznych.

 • Akcja „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”, plakat promujący 4 edycję akcji odbywającej się w 2023 roku
 • Akcja „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”, zdjęcie kwietnej łąki, która rozkwitła u Mieszkańca biorącego udział w akcji
 • Akcja „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”, uczniowie szkoły podstawowej w Bratoszewicach przed rozsianiem nasion...
 • Akcja „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”, zdjęcie kwietnej łąki, która rozkwitła u Mieszkańca biorącego udział w akcji
 • Akcja „Gmina Stryków wśród kwietnych trawników”, zestaw torby i opakowania z nasionami rozdawanych w ramach akcji

💠2020 – 2023 „Stryków dla jerzyków”. Jerzyk jest bardzo pożytecznym ptakiem zasiedlającym głównie tereny miejskie, będącym pod ochroną. Przysmakiem jerzyków są komary, których w ciągu dnia potrafi zjeść nawet ok. 20 tys. Inwestycje termomodernizacyjne budynków przyczyniły się do znacznego zmniejszenia ich populacji, gdyż lubią gniazdować na poddaszach i w szczelinach ścian budynków. W ciągu ostatnich lat w ramach ogłoszonych naborów przekazaliśmy naszym mieszkańcom, a także ZGKiM, PSP w Strykowie, UM w Strykowie i SP 2 w Strykowie ponad 250 budek lęgowych dla tych ptaków.

 • Akcja „Stryków dla jerzyków”, Mieszkanka Gminy Stryków odbierająca budki dla jerzyków w siedzibie Gminy
 • Akcja „Stryków dla jerzyków”, budki dla jerzyków po zamontowaniu w odpowiednim miejscu na budynku
 • Akcja „Stryków dla jerzyków”, plakat promujący 5 edycję akcji ekologicznej odbywającej się w 2023 roku
 • Akcja „Stryków dla jerzyków”, Zastępca Burmistrza Strykowa wręczająca budki dla jerzyków Radnemu Rady Miejskiej w Strykowie...
 • Akcja „Stryków dla jerzyków”, montaż budek dla jerzyków na budynku PSP w Strykowie

PUBLIKACJE EKOLOGICZNE DLA DZIECI I RODZICÓW

Odeszliśmy od stosowanej w poprzednich kadencjach formy plakatowo-ulotkowej, która naszym zdaniem nie przynosiła pożądanych efektów, a wręcz zaśmieca środowisko. Prócz kontynuowanych przedstawień teatralnych o tematyce ekologicznej w szkołach i cyklicznego konkursu ekologicznego postawiliśmy na edukację i rozwój poprzez zachęcanie dzieci do wspólnego czytania – w szkole wspólnie z nauczycielami i rówieśnikami, a w domu razem z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem.
W najmłodszym pokoleniu pokładamy nasze nadzieje na lepszą przyszłość i na zmianę naszych przyzwyczajeń. W tym celu opracowaliśmy kolorowe i dobre jakościowo książeczki ekologiczne która w łatwy i przyjemny sposób wyjaśniają dużym i małym zasady dbania o środowisko. Trudne i poważne zagadnienia staraliśmy się opowiedzieć w sposób lekki i przyjemny poprzez wykreowanych bohaterów - Pszczółkę Lipkę i członków jej rodziny m.in: Stryjka Jerzyka, Ciotkę Czaplinę, Kuzynkę Kumatą i Kuzyna Galopa, a także rodzeństwo Milenę i Miłosza oraz Nietoperza Gacka. Ilustracje nawiązują do znanych i charakterystycznych miejsc w Gminie Stryków.
Wydane publikacje przekazaliśmy do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Stryków – każdej publikacji po ok. 1000 szt. książeczek, aby Dyrektorzy rozdali je przedszkolakom i uczniom klas I-III. Dodatkowymi egzemplarzami zasililiśmy szkolne i przedszkolne biblioteki. Bezpłatne egzemplarze dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Strykowie, a także rozdawane są jako gadżet promocyjny:

💠„Ekoporady dla Dużych i Małych” – tematyka prawidłowego segregowania odpadów jak i prawidłowych praktyk dbania o środowisko.
💠„Wakacyjne przygody Ekobohaterów Gminy Stryków” – rodzeństwo Milena i Miłosz w ciekawy sposób opowiedzieli m.in.: jak zachować się w lesie, co oznacza troska o zwierzęta, jakim zagrożeniem jest dla nas wszystkich zanieczyszczenie powietrza zwane smogiem, gdzie podziwiać pomniki przyrody w naszej gminie, w jaki sposób bezpiecznie wypoczywać nad wodą, a także jakich atrakcji szukać w Parku nad Moszczenicą.
💠„Niech nasze powietrze czyste się stanie. Pszczółka Lipka ma dla nas ekowyzwanie” - zaproponowaliśmy wakacyjny zeszyt zadań związany z zagrożeniami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

 • Publikacje ekologiczne dla dzieci i rodziców, okładka wydawnictwa "Ekoporady dla Dużych i Małych"
 • Publikacje ekologiczne dla dzieci i rodziców, dzieci w wieku przedszkolnym z wydawnictwem gminnym "Ekoporady dla Dużych i...
 • Publikacje ekologiczne dla dzieci i rodziców, okładka wydawnictwa gminnego "Wakacyjne Przygody Ekobohaterów"
 • Publikacje ekologiczne dla dzieci i rodziców, dzieci w wieku przedszkolnym z wydawnictwem gminnym "Wakacyjne Przygody...
 • Publikacje ekologiczne dla dzieci i rodziców, okładka wydawnictwa gminnego "Niech Nasze Powietrze Czyste się Stanie...

PSIE PRZYSTANKI W STRYKOWIE

Na terenie Strykowa stanęło 5 przystanków dla czworonożnych pupili. Z myślą o zwierzętach, którym latem, tak jak ludziom, doskwierają wysokie temperatury, zamontowaliśmy niewielkie konstrukcje w najbardziej uczęszczanych miejscach publicznych. Metalowe miski zamontowane na stojakach, do których można przywiązać smycz, stanęły:

💠przed UM,
💠w parku nad Moszczenicą,
💠przy fontannie,
💠przy placu zabaw nad zalewem,
💠na promenadzie przy plaży.

 • Psie przystanki w Strykowie, psi przystanek po zamontowaniu przy budynku Urzędu Miejskiego
 • Psie przystanki w Strykowie, psi przystanek po zamontowaniu w Parku nad Moszczenicą
 • Psie przystanki w Strykowie, psi przystanek po zamontowaniu w pobliżu strykowskiej fontanny
 • Psie przystanki w Strykowie, psi przystanek po zamontowaniu na promenadzie przy plaży nad zalewem strykowskim

SERCA NA NAKRĘTKI

W 2021 r. Gmina Stryków  rozpoczęła akcję mającą na celu edukację mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i jednocześnie zachęcającą do pomocy charytatywnej - "Nasze serca budują hospicjum". W kilku miejscach w Gminie Stryków ustawiliśmy zakupione ze środków gminnych pojemniki w kształcie serca na plastikowe nakrętki od napojów, kosmetyków i innych produktów, które, mimo że są odpadem, zebrane w większej ilości mogą zasilić budżet organizacji pożytku publicznego i przyczynić się do realizacji szczytnego celu publicznego. Do akcji dołączyły firmy: w 2022 roku Corning Optical Communications Polska i w 2023 roku General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Zebrane nakrętki Jednostka Robót Publicznych odbiera z serduszek, czasowo magazynuje, a po zebraniu ich większej ilości zawozi do Hospicjum Stacjonarnego w Zgierzu, aby środki uzyskane z ich sprzedaży jako surowca wtórnego wspomagały działalność zgierskiego hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej Od początku akcji Mieszkańcy Gminy Stryków zebrali już ponad 2 540 kg nakrętek. Lokalizacje, w których ustawione są pojemniki na nakrętki:

💚Stryków, pl. Łukasińskiego,
💚 Stryków, ul. Warszawska - zbieg ul. Stryjkowskiego i ul. Mickiewicza,
💚 Stryków, osiedle Batorego przy blokach,
💚 Koźle, parking przy OSP,
💚 Bratoszewice, róg ul. Szkolnej i Nowości,
💚 Dobieszków, przy CKiW OHP,
💚 Dobra, przy strażnicy OSP,
💚 Swędów, przy filii Gminnej Bibliotece Publicznej,
💚 Niesułków, przy Domu Kultury,
💚 Corning, między budynkami firmy,
💚 GLS przed wjazdem do siedziby firmy w Smolicach.

 • Serca na nakrętki, serce zamontowane w Strykowie przy ul. Warszawskiej
 • Serca na nakrętki, serce zamontowane w Strykowie - osiedle Batorego przy blokach
 • Serca na nakrętki, serce zamontowane w Koźlu - parking przy OSP
 • Serca na nakrętki, serce zamontowane w Bratoszewicach - róg ul. Szkolnej i Nowości
 • Serca na nakrętki, serce zamontowane pomiędzy budynkami firmy Corning

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków