Treść strony INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STRYKOWIE

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w obrębie SP nr 1 w Strykowie na łączną kwotę ponad 4.850.000 zł,które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa, jakości nauczania  i funkcjonalności placówki oraz ogólnej estetyki przestrzeni miejskiej:
💠2023 rok – MODERNIZACJA BUDYNKU I ODWODNIENIE TERENU. Działania miały na celu wyeliminowanie wieloletniego problemu zawilgocenia ścian i sufitów w budynku, z którym szkoła borykała się przez lata i które nie zostały rozwiązane w poprzednich kadencjach. W ramach prac zrealizowaliśmy m.in.: odwodnienie terenu i budynku szkoły, wykonanie kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz drenażu opaskowego wokół budynku, wykonanie pompowni wraz z instalacją zasilającą w energię elektryczną, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, zabezpieczenia ścian fundamentowych folią izolacyjną wykonanie izolacji poziomej poniżej posadzki piwnicy w technologii iniekcji krystalicznej, oczyszczenie powierzchni ścian, skucie tynków zewnętrznych ścian piwnicy wraz z tynkiem cokołu, przeprowadzenie dezynfekcji ścian, wzmocnienie spękanej ściany i kolumn, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji budynku, wymianę i wykonanie  obróbek blacharskich,  wykonanie naświetli okiennych, odtworzenia nawierzchni z płytek betonowych, a także przebudowie schodów zewnętrznych.
Prace ziemne związane z inwestycją objęte były pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą wyniósł 1.985.773,60 zł. 

 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, front po wykonaniu remontu
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, widok z zieleńca po zakończeniu remontu
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, tylne wejście po zakończeniu remontu
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, w trakcie wykonywanej modernizacji
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, w trakcie wykonywanej modernizacji
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie, przed rozpoczęciem modernizacji

💠2023 rok - WENTYLACJA. Dodatkowo, aby wyeliminować wieloletni problem zawilgocenia ścian została wykonana wentylacja w pomieszczeniach piwnicy. Koszt zadania wyniósł ok. 37.000 zł.
💠2023 rok - KLIMATYZATORY. Zamontowano na korytarzach szkolnych klimatyzatory. Koszt zadania wyniósł ponad 33.000 zł.
💠2023 rok – MONITORING. Wykonano montaż kamer na terenie szkoły. Koszt zadania wyniósł ponad 65.000 zł.
💠2023 rok - REMONT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. Zakres prac obejmował m.in:

 • nowe wylewki posadzek,
 • gipsowanie i malowanie,
 • wymianę oświetlenia
 • montaż klimatyzacji,
 • wymianę drzwi wejściowych,
 • wymianę wykładzin,
 • uszczelnienie dachu,
 • wymianę wyposażenia oddziału.

Łączny koszt zadania wyniósł ponad 45.000 zł.

 • Oddział przedszkolny SP 1 w Strykowie, po wykonaniu remontu
 • Oddział przedszkolny SP 1 w Strykowie, po wykonaniu remontu
 • Oddział przedszkolny SP 1 w Strykowie, po wykonaniu remontu
 • Oddział przedszkolny SP 1 w Strykowie, po wykonaniu remontu
 • Oddział przedszkolny SP 1 w Strykowie, przed wykonaniem remontu

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat w szkole  przeprowadzono także szereg innych mniejszych i większych prac remontowo-modernizacyjnych, na łączną kwotę ponad 460.000 zł, obejmujących m.in:

 • naprawę więźby dachowej,
 • generalny remont łazienek z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • remont i odmalowanie sal lekcyjnych,
 • remont biblioteki szkolnej wraz z wymianą wyposażenia,
 • remont świetlicy,
 • modernizację pracowni informatycznej wraz z wymianą grzejników, rozprowadzeniem instalacji informatycznej i elektrycznej, wygładzeniem ścian i pomalowaniem,
 • remont korytarzy szkolnych oraz przedsionka szkoły,
 • adaptacje sali lekcyjnej na pokój nauczycielski,
 • wymianę instalacji elektrycznej,
 • zmianę instalacji informatycznej,
 • prace remontowe zaplecza kuchennego i stołówki.
 • zakup mebli i wyposażenia.

💠2019 rok - ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO DO SP 1 W STRYKOWIE. Inwestycja została zrealizowana w ramach remontu szkolnej kuchni. Nowy piec konwekcyjno-parowy z odciągiem zastąpił zużyty piec węglowy, na którym przygotowywano posiłki wydawane w szkolnej stołówce. Zakup nowego urządzenia zapewnił przyśpieszenie procesu przygotowywania posiłków. Koszt zakupu pieca wyniósł 42.673,00 zł. 

 • Zakup pieca konwekcyjnego do SP1, widok ustawionego pieca konwekcyjnego

💠2019 rok - BUDOWA BOISK PRZY SP 1– tzw. „BALON”. W ramach zadania zostały wybudowane 2 zadaszone boiska wielofunkcyjne, o łącznej powierzchni 1.195,75m2 - szerokości 34,44m i długości 34,72m. 

 • Boiska wybudowane zostały na podstawie zleconej przez poprzednie władze, w 2018 r., dokumentacji projektowej. Przyjęte przez poprzedników założenia technologiczne i związane z nimi zasady ppoż. pozwalają na jednoczesne przebywanie w obiekcie tylko 50 osób. Postępowanie przetargowe oraz wyłonienie wykonawcy przeprowadzone zostało przez poprzednie władze w 2018 r.
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez Wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę. 
 • W budynku dawnej salki gimnastycznej wykonano dodatkowe prace związane z przebudową pomieszczeń na 2 szatnie i 3 łazienki. Wykonano zewnętrzne instalacje: kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji: sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął również decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych 48.872,00 zł.

Początkowo z boisk korzystali wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obiekt został udostępniony mieszkańcom i klubom sportowym po dobudowie niezaplanowanego w poprzedniej kadencji, ale niezbędnego ze względów bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły niezależnego od terenu szkoły wejścia do obiektu sportowego oraz pomieszczeń magazynowych i salki ćwiczeń z drabinkami. Koszt łączny budowy boisk i prac dodatkowych wyniósł 1.875.000 zł.

 • Boiska "Balon" przy SP1 w Strykowie, widok po wybudowaniu z lotu ptaka
 • Boiska "Balon" przy SP1 w Strykowie, stan po wybudowaniu obiektu
 • Boiska "Balon" przy SP1 w Strykowie, stan wewnątrz po wybudowaniu obiektu
 • Boiska "Balon" przy SP1 w Strykowie, stan wewnątrz po wybudowaniu obiektu
 • Boiska "Balon" przy SP1 w Strykowie, w trakcie wykonywania prac ziemnych na terenie obiektu

💠2021 rok - ROZBUDOWA ZAPLECZA PRZY „BALONIE”. Zrealizowaliśmy ją w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanych w 2018 r. i wybudowanych w 2019 r. boisk wielofunkcyjnych „Balon” przy SP 1. Niestety tych rozwiązań nie ujęto w dokumentacji technicznej wykonanej w poprzedniej kadencji. Dzięki dobudowanemu budynku:

 • uzyskano niezbędne niezależne wejście umożliwiające bezpieczne wykorzystanie boisk „Balonu” po zakończeniu zajęć szkolnych wraz z możliwością zamknięcia terenu szkoły,
 • szkoła zyskała dodatkowe ok. 75 mkw. powierzchni przeznaczonej na: salkę do ćwiczeń korekcyjnych z drabinkami, magazyn sprzętu, pokój trenera, łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze.

Łączny koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej i nadzoru wyniósł 316.476,96 zł. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami została wykonana w 2020 r.

 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie", po rozbudowie
 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie", po wykonaniu rozbudowy
 • SP 1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie", po wykonaniu rozbudowy
 • SP1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie", w trakcie prac budowlanych
 • SP1 rozbudowa zaplecza sportowego przy "Balonie", w trakcie prac budowlanych

💠2022/2023 – MODERNIZACJA SKWERU I POMNIKA KSIĄŻKI PRZED SP1. W ramach modernizacji zielonego skweru  od strony ul. Warszawskiej posadziliśmy ok. 1200 szt. nowych roślin, które nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również działają jak filtr zbierający kurz i brud. Odświeżony został pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników wraz z nową nakładką z kostki brukowej oraz naprawą alejek spacerowych. Zastąpiliśmy także nieestetyczną budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę nowoczesną wiatą, a także wymieniliśmy kosz na śmieci. Obecne elementy małej architektury już nie szpecą, lecz dopełniają estetyki zmodernizowanego fragmentu przestrzeni miejskiej w Strykowie.

 • Skwer przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu zieleńców
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, Pomnik Książki po dokonaniu odświeżenia
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, Pomnik Książki z nową alejką z kostki brukowej wraz z nowymi zieleńcami
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, nowa wiata przystankowa, jednoosobowa przy Pomniku Książki
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, odświeżony Pomnik Książki wraz z nowymi nasadzenia wokół pomnika
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu nowych nasadzeń przy pomniku
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu nowych nasadzeń przy pomniku
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, rozpoczęcie prac na zieleńcu
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, przed wykonaniem remontu alejki przy Pomniku Książki
 • Skwer przy ul. Warszawskiej, przed wykonaniem nasadzeń na zieleńcu wokół pomnika

💠2023 rok – NOWE SZKOLNE NASADZENIA I ALTANA. Jesienią Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska z Dyrektor Szkoły Krystyną Jesionowską podjęły decyzję o wyborze i wykonaniu nowych nasadzeń. Dodatkowo szkoła przy współpracy z ZPKWŁ pozyskała rośliny z programu „Owocowe Łódzkie”. Wsparcia technicznego udzieliła sekcja ogrodnicza JRP. Obsadzony został fragment szkolnego zieleńca oraz ogrodzenie od strony parkingu. Posadzono róże okrywowe, trawy miskant, berberysy, bez czarny, dereń jadalny, głóg, hibiskus, kalina, ognik szkarłatny, pigwowiec, trzmielina. Dodatkowo szkolne patio wzbogaciło się o altanę ogrodową z utwardzonym podłożem, którą zamontowała JRP. 

 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, w trakcie wiercenia otworów na nasadzenia
 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, po wykonaniu nasadzeń przy szkole
 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, w trakcie wykonywania nasadzeń krzewów
 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, w trakcie budowy altany za szkołą
 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, w trakcie modernizacji budynku szkoły
 • 2023 rok - nowe szkolne nasadzenia i altana, przed rozpoczęciem modernizacji budynku i budowy altany

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYKOWIE

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w obrębie SP nr 2 w Strykowie na kwotę ponad 3.000.000 zł, które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa, jakości nauczania i funkcjonalności placówki oraz ogólnej estetyki przestrzeni miejskiej. 
💠2020 rok – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY. Oprócz podstawowych prac dociepleniowych i wymiany oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po przeprowadzonych konsultacjach, zlecił naprawę pokrycia dachowego i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej, wymianę 29 okien wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych i ich malowaniem oraz wymianę drzwi głównego wejścia do szkoły. Koszt zadania dofinansowanego z pozyskanych przez Gminę środków z UE wyniósł 1.343.912 zł. 

 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z tyłu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z frontu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z frontu przed rozpoczęciem prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z tyłu przed rozpoczęciem prac

💠2021 rok – DOKUMENTACJA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO I NOWEJ KOTŁOWNI. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.
💠2022 rok – WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO I NOWEJ KOTŁOWNI. Dzięki realizacji zadania placówka otrzymała nowy, bardziej ekologiczny i komfortowy w użytkowaniu system grzewczy. Wykonano przyłącze oraz nową kotłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania wyniósł 468.872,50 zł.

 • Wykonanie przyłącza gazowego i nowej kotłowni, instalacja gazowa w SP2 po wykonaniu
 • Wykonanie przyłącza gazowego i nowej kotłowni, budynek SP2 po termomodernizacji
 • Wykonanie przyłącza gazowego i nowej kotłowni, instalacja gazowa w SP2 po wykonaniu
 • Wykonanie przyłącza gazowego i nowej kotłowni, instalacja gazowa w SP2 po wykonaniu
 • Wykonanie przyłącza gazowego i nowej kotłowni, widok starej kotłowni przed wykonaniem zadania

💠2023 rok – WYMIANA OGRODZENIA. Zardzewiałe siatkowe przęsła zastąpiły estetyczne panele barierkowe oraz 3 furtki i brama przesuwna z napędem elektrycznym. Koszt zadania wyniósł 206.886 zł.

 • WYMIANA OGRODZENIA w SP2, po wykonaniu prac montażowych
 • WYMIANA OGRODZENIA w SP2, po wykonaniu prac montażowych
 • WYMIANA OGRODZENIA w SP2, brama po wykonaniu prac montażowych
 • Stare ogrodzenie przed wykonaniu prac montażowych przy SP2
 • Stare ogrodzenie przed wykonaniu prac montażowych przy SP2

💠2022 rok - MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK ORLIK. W ramach zadania wyremontowaliśmy kompleks sportowy służący szkole do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Zakres prac uwzględniał: modernizację boiska do piłki nożnej wraz z wymiana murawy, boiska wielofunkcyjnego, wymianę piłkochwytów, wymianę elementów pochylonego ogrodzenia, uzupełnienie siatki, uformowanie skarp, wykonanie rekultywacji trawników, naprawienie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie dodatkowych stopni terenowych i poręczy. Koszt zadania dofinansowanego z pozyskanych przez gminę środków z programu ”Sportowa Polska” wyniósł 602.440 zł.

 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko wielofunkcyjne w trakcie modernizacji
 • Remont orlika, formowanie skarp przy boisku piłkarskim w trakcie
 • Remont orlika, modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego w trakcie
 • Boisko piłkarskie przed modernizacją

💠2020 rok – MURALE. Na ścianach budynku szkoły zostały wykonane wielkoformatowe grafiki nawiązujące do prowadzonych przez Urząd Miejski w Strykowie akcji ekologicznych oraz sportu i najbardziej popularnych w gminie dyscyplin sportowych. Koszt zadania wraz z projektem graficznym wyniósł 35.000 zł.

 • Murale przy SP2, Mural przy boisku wielofunkcyjnym z lotu ptaka po wykonaniu
 • Murale przy SP2, Mural przy boisku wielofunkcyjnym z lotu ptaka po wykonaniu
 • Murale przy SP2, Murale od strony boiska piłkarskiego po wykonaniu
 • Murale przy SP2, przed wykonaniem muralu "Mali mistrzowie"
 • Murale przy SP2, przed wykonaniem muralu "Kwietna łąka" przy boisku wielofunkcyjnym

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat w szkole przeprowadzono także szereg mniejszych i większych prac remontowo-modernizacyjnych, na łączną kwotę ponad 360.000 zł,  obejmujących m.in:

 • remont holu i korytarza na parterze i pierwszym piętrze oraz remont klatki schodowej, montaż dodatkowych barierek przy schodach i remont łącznika,
 • remont pomieszczenia świetlicy oraz cyklinowanie podłogi,
 • remont gabinetu pedagoga i w-fistów,
 • remont toalet,
 • malowanie szatni wraz z demontażem boksów i wstawieniem metalowych szafek,
 • gipsowanie i malowanie pomieszczeń kuchni wraz z montażem klimatyzatora,
 • remont holu przy sali gimnastycznej z pomieszczeniami przyległymi,
 • remont i malowanie części sal lekcyjnych, montaż rolet i wykonanie zabudowy oraz parapetów przy oknach w części sal i auli, 
 • montaż rolet elektrycznych na sali gimnastycznej wraz z malowaniem sali,
 • wymiana części drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach szkolnych, montaż dodatkowych drzwi do sekretariatu i wymiana drzwi na aluminiowe w gabinecie wf,
 • uzupełnienie i wymiana tabliczek informacyjnych ppoż,
 • montaż klimatyzatorów
 • remont pomieszczenia kotłowni.
 • remont dachu.
 • Prace remontowe w SP2 w Strykowie, po wykonaniu remontu holu i klatki schodowej

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATOSZEWICACH

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w obrębie SP w Bratoszewicach na kwotę ponad 3.000.000 zł, które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz ogólnej estetyki. 
💠2019 rok - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA. W 2019 roku zakończyliśmy dwuletnie zadanie termomodernizacji SP w Bratoszewicach. Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropodachu styropianem wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto wykonano instalację odgromową oraz instalację elektryczną, obróbki blacharskie oraz opaskę wokół budynku. Przeprowadzono także modernizację wewnętrznego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Stara kotłownia węglowa została zlikwidowana, a w jej miejsce zainstalowano dwie pompy ciepła. Koszt zadania dofinansowanego z pozyskanych przez środków z programu EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT to 2.445.240 zł.

 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stan po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stan szkoły z frontu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, instalacja pomp ciepła po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stara instalacja węglowa przed rozpoczęciem prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, budynek szkoły z tyłu przed rozpoczęciem prac

💠2022 rok - UTWARDZENIE PARKINGU PRZYSZKOLNEGO. W ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych pracownicy gminnej JRP i ZGKiM wyrównali plac, usunęli mokrą warstwę gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia - zużyto ok. 280 ton. Pozwoliło to na uniknięcie tworzenia się błota i rozjeżdżanie go przez samochody w przypadku intensywnych opadów deszczu.

 • Utwardzenie parkingu przy SP w Bratoszewicach, po wykonaniu zadania
 • Utwardzenie parkingu przy SP w Bratoszewicach, przed wykonaniem zadania

💠2023 rok – OGRODZENIE. Wymieniono wieloletnie ogrodzenie szkoły na nowe z paneli z poziomych profili. Koszt realizowanego przez szkołę zadania wyniósł ponad 108.000 zł.

 • Wymiana ogrodzenia w SP w Bratoszewicach, po wykonaniu montażu nowego ogrodzenia
 • Wymiana ogrodzenia w SP w Bratoszewicach, w tle nowe ogrodzenie po wykonaniu montażu

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat w szkole  przeprowadzono także szereg mniejszych i większych prac remontowo-modernizacyjnych na łączną kwotę ponad 450.000 zł, obejmujących m.in:

 • wykonanie z kostki brukowej schodów zewnętrznych na patio,
 • wymiana dwóch słupów energetycznych na terenie szkoły,
 • wykonanie prac konserwacyjnych na boisku bieżni lekkoatletycznej oraz zakup sprzętu do pchnięcia kulą,
 • montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrzną oraz stołów do gry w szachy/ warcaby i chińczyka,
 • ułożenie obrzeży betonowych i wysypanie białego kamienia wokół Dębów Katyńskich,
 • nasadzenie kwiatów w gazonach ogrodowych na terenie szkoły, odnowienie skalniaka na terenie szkoły.
 • remont łazienki damskiej na piętrze,
 • malowanie sal lekcyjnych, kuchni i pomieszczeń do przechowywania żywności, pomieszczenia, socjalnego, pomieszczeń biurowych, klatki schodowej, pomieszczenia gospodarczego i piwnicy, malowanie przejścia na stołówkę i dwóch wejść do szkoły oraz  wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni,
 • malowanie dolnego korytarza wraz z montażem wykładziny na korytarzu dolnym  i górnego korytarza wraz z montażem krat zabezpieczających nad schodami oraz remont schodów na pierwsze piętro,
 • naprawa siłowników w oknach na sali gimnastycznej,
 • dodatkowe doposażenie  kuchni szkolnej w separator tłuszczu i dwa taborety gazowe,
 • zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup ławek szkolnych, krzeseł, tablicy szkolnej, 
 • Remonty SP w Bratoszewicach, Dęby Katyńskie w roku 2020
 • Remonty SP w Bratoszewicach, Dęby Katyńskie w roku 2023 z obrzeżami i białym kamieniem
 • Remonty SP w Bratoszewicach, prace konserwacyjne na bieżni po wykonaniu

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ

W latach 2019-2024 zrealizowaliśmy szereg zadań w SP w Dobrej, mających wpływ na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz jakości nauczania. Przeznaczyliśmy z budżetu gminy łącznie ponad 380.000 zł, a w przyszłych latach planowane będą kolejne wydatki np. na potrzebną rozbudowę szkoły.

💠2024 rok - MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. W lutym Burmistrz Witold Kosmowski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na budynku szkoły w Dobrej została założona instalacja fotowoltaiczna o mocy 27 kW. Koszt inwestycji wyniósł 149.290 zł.

 • Instalacja fotowoltaiczna w SP Dobra, zadanie po realizacji
 • Instalacja fotowoltaiczna w SP Dobra, zadanie w trakcie realizacji
 • Instalacja fotowoltaiczna w SP Dobra, zadanie w trakcie realizacji
 • Instalacja fotowoltaiczna w SP Dobra, zadanie w trakcie realizacji
 • Instalacja fotowoltaiczna w SP Dobra, zadanie w trakcie realizacji

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat w szkole w Dobrej przeprowadzone zostały mniejsze i większe prace remontowo-modernizacyjne na łączną kwotę ok. 239.000 zł, obejmujące m.in:

 • remont i dostosowanie gabinetu do zajęć dodatkowych psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • przygotowanie dodatkowej klasy w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału,
 • gruntowny remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz na księgowość, przystosowanie pomieszczeń na archiwum,
 • instalacja pięciu klimatyzatorów,
 • remont, malowanie, zmiana wykładzin w części sal lekcyjnych,
 • malowanie,
 • malowanie świetlicy, szatni, korytarzy sali gimnastycznej,
 • malowanie pokoju nauczycielskiego i malowanie pomieszczeń administracyjnych,
 • remont stołówki,
 • malowanie łazienek wraz z wymianą drzwi,
 • remont kotłowni,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • montaż 9 klimatyzatorów,
 • montaż domofonu,
 • malowanie fragmentu elewacji zewnętrznej, konserwacja i malowanie ogrodzenia,
 • konserwacja, renowacja i wymiana elementów drewnianych i metalowych na placu, zabaw oraz zakup nowych urządzeń zabawowych,
 • konserwacja drewnianej altany na placu zabaw wraz z wymianą pokrycia dachowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŹLU

W latach 2019-2024 zrealizowaliśmy zadania projektowe oraz modernizacyjno-remontowe w SP w Koźlu, mające wpływ na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz jakości nauczania. Przeznaczyliśmy z budżetu gminy łącznie ponad 235.000 zł, a w przyszłych latach planowane są kolejne wydatki np. na modernizacje boiska przyszkolnego – trwa proces wyłonienia wykonawcy.
💠2023-2024 - MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO. Trwa postępowanie przetargowe, które ogłosiliśmy w celu wyłonienia wykonawcy modernizacji boiska przy szkole w Koźlu. Realizację zadania planujemy wykonać w 2024 r. W ramach wykonanej w 2023 roku dokumentacji technicznej, której koszt wyniósł 27.060 zł zaprojektowano:

 • boisko trawiaste do piłki nożnej z podbudową o wymiarach 68 x 34 m
 • budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę powierzchni utwardzonych (dojść),
 • wykonanie terenów trawników.

💠NAPRAWA DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ. W SP w Koźlu wykonano prace remontowe w zakresie usunięcia nieszczelności dachu sali gimnastycznej. Remont był konieczny ze względu na pojawiające się po intensywnych deszczach przecieki. Jeden z przecieków okazał się wzdłuż belki środkowej dachu - ze względu na swą lokalizację w pobliżu silnika napędu kotary przedzielającej salę - był szczególnie niebezpieczny. Problem nieszczelności dachu istniał od początku użytkowania sali gimnastycznej, tj. od 2017 r. (sala wybudowana w poprzedniej kadencji). 

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat w szkole  w Koźlu przeprowadzono także szereg mniejszych i większych prac remontowo-modernizacyjnych. Koszt wyniósł ponad 210.000 zł. Prace obejmowały m.in:

 • wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych i na korytarzu,
 • remont sali komputerowej,
 • malowanie i wymianę podłogi w salach lekcyjnych, bibliotece i pomieszczeniu gospodarczym,
 • malowanie oddziału przedszkolnego, szatni przedszkolnej i zerówki,
 • malowanie i wymianę podłogi w świetlicy szkolnej,
 • malowanie i wymianę parapetów w pokoju nauczycielskim,
 • malowanie i wymianę podłogi w stołówce szkolnej,
 • naprawę okien w sali gimnastycznej,
 • remont toalet wraz z wymianą drzwi,
 • malowanie korytarzy i klatki schodowej, 
 • remont schodów, położenie chodnika na placu zabaw z kostki brukowej wraz z założeniem odwodnienia,
 • naprawę papy przy kominach.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIESUŁKOWIE

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w SP w Niesułkowie, mających wpływ na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz jakości nauczania. Przeznaczyliśmy z budżetu gminy łącznie ponad 330.000 zł, a w przyszłych latach planowane są kolejne wydatki np. na budowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego.
💠ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ. W 2019 roku w Szkole Podstawowej w Niesułkowie Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski zlecił rozbudowę instalacji c.o. polegającą na montażu 12 sztuk grzejników w sali gimnastycznej i włączeniu ich do istniejącej instalacji c.o. Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z wieloletniego problemu niskiej temperatury (12-18 °C) występującej w sali gimnastycznej w sezonie zimowym oraz w dni pochmurne i wietrzne w ciągu roku, co wykluczało prowadzenie lekcji WF. Zainstalowane nagrzewnice wodne spełniały swoją funkcję tylko na początku swojej pracy. Mając na względzie groźbę wyłącznie z użytkowania sali gimnastycznej wybudowanej w 2011 r., której ogrzewanie nie spełnia swojej roli, Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej jeszcze w grudniu 2018 r. konieczność jak najszybszego zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie. Koszt zadania łącznie z projektem wyniósł 52.387 zł.
💠2019-2023 PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 zrealizowaliśmy szereg zadań w SP w Niesułkowie, mających wpływ na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz ogólnej estetyki. przeznaczyliśmy z budżetu gminy łącznie ponad 285.000 zł, a w przyszłych latach planowane są kolejne wydatki np. na budowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego m.in.:

 • organizacja pracowni językowej organizacja pracowni polonistycznej oraz historycznej,
 • organizacja sali zajęć edukacyjnych dla klasy pierwszej,
 • organizacja gabinetu specjalistów i sali zajęć do PP,
 • przeniesienie pomieszczenia biblioteki,
 • remont i aranżacja wejścia głównego do szkoły,
 • remont pomieszczeń administracji wraz z przeorganizowaniem dotychczasowej przestrzeni sekretariatu, gabinetu i archiwum
 • remont toalety przy sekretariacie i gabinecie |dyrektora
 • remont pokoju nauczycielskiego
 • uporządkowanie pomieszczeń magazynowych w budynku gospodarczym
 • malowanie ścian sali świetlicowej pełniącej także funkcję jadalni, odnowienie ściany w korytarzu, szatniach i toaletach w nowej sali gimnastycznej,
 • renowacja i wymiana sprzętu na placu zabaw,
 • przygotowanie terenu przeznaczonego na ogródek dydaktyczny w ramach dofinansowania uzyskanego z WFOŚiGW w Łodzi, którego pełna realizacja nastąpi w roku szkolnym 2023/2024
 • Prace remontowe w SP w Niesułkowie, po renowacji i wymianie sprzętu na placu zabaw
 • Prace remontowe w SP w Niesułkowie, po renowacji i wymianie sprzętu na placu zabaw
 • Prace remontowe w SP w Niesułkowie, po renowacji i malowaniu ścian w pracowniach
 • Prace remontowe w SP w Niesułkowie, po renowacji i wymianie grzejników w pracowniach
 • Prace remontowe w SP w Niesułkowie, w trakcie renowacji i wymiany grzejników w pracowniach

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYKOWIE

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w ramach Przedszkola Samorządowego w Strykowie, które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz ogólnej estetyki przestrzeni miejskiej. Na modernizację placówki i otoczenia przeznaczyliśmy z budżetu gminy łącznie ponad 550.000 zł.

💠2023 rok - WYMIANA OGRODZENIA. Sypiącą się podmurówkę i starą zardzewiałą siatkę, zastąpiliśmy nowoczesnymi przęsłami i bramą z napędem elektrycznym, co oprócz bezpieczeństwa, wpłynęło także korzystnie na estetykę przestrzeni miejskiej wzdłuż ulic Targowej i Sienkiewicza. W ślad za inwestycją wartą 194.401 zł, poszły nowe nasadzenia wzdłuż ogrodzenia na ul. Targowej, wykonane przez sekcję ogrodniczą JRP.

 • Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym - stan po zakończeniu inwestycji
 • Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym - stan po zakończeniu inwestycji, w trakcie dokonywania nasadzeń
 • Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym - stan po zakończeniu inwestycji
 • Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym - stan przed rozpoczęciem inwestycji

💠2019 rok - EKOLOGICZNY OGRÓDEK DYDAKTYCZNY. W ramach opracowanego przez placówkę projektu ekologicznego „Ekolandia-ogród małych badaczy”, powstała ekopracownia pod chmurką, dofinansowywana z programu WFOŚiGW w Łodzi. Na placu zabaw przedszkola, dzięki aktywnemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, utworzona została ścieżka dydaktyczna składająca się m.in. ze: ścieżki sensorycznej, tablic informacyjno-dydaktycznych, domków dla owadów, stacji meteorologicznej, mostku ze stawikiem, punktu obserwacyjnego z lupami, punktu badawczego pod altaną, elementów na nasadzenia, kompostownika oraz elementów małej architektury np.  ławek, stołów, pergoli. Zakupiono również pomoce dydaktyczne - lupy, eksponaty do obserwacji, modele owadów, gry edukacyjne, mikroskop, lornetki, itp. Koszt zadania wyniósł 50.002,00 zł, w tym otrzymane pozyskane dofinansowanie to 44.142,00 zł.

 

 • Ekopracownia pod chmurką
 • Ekopracownia pod chmurką
 • Ekopracownia pod chmurką
 • Ekopracownia pod chmurką
 • Ekopracownia pod chmurką

💠2021 rok - DOKUMENTACJA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO I NOWEJ KOTŁOWNI. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

💠2022 rok - WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO I NOWEJ KOTŁOWNI. Dzięki realizacji zadania placówka otrzymała nowy, bardziej ekologiczny i komfortowy w użytkowaniu system grzewczy. Wykonano przyłącze oraz nową kotłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania wyniósł 238.086,48 zł.

 • Przyłącze gazowe wraz z nową kotłownią - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budynek Przedszkola Samorządowego
 • Przyłącze gazowe wraz z nową kotłownią - stan przed rozpoczęciem inwestycji

💠2022/2023 - ROZWIĄZANIE PROBLEMU DACHU. Na zlecenie Burmistrza Witolda Kosmowskiego ZGKiM wykonało generalną konserwację dachu i uszczelnienie jego elementów, w tym świetlików. Niestety zakończona w 2010 r. rozbudowa placówki, przez lata niosła ciągłe problemy związane m.in. z przedostawaniem się wody do wnętrza przez nieszczelne pokrycie dachowe. Problematyczne okazały się również świetliki, które latem nagrzewały sale, a zimą powodowały straty ciepła. Ponadto zleciliśmy wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz naprawę ościeży wokół okien(w roku 2023 ). Generalny remont dachu lub ewentualna przebudowa budynku będzie przeprowadzona po przeniesieniu placówki do CRS (patrz. https://www.strykow.pl/3351,budowa-centrum-rozwoju-strykowa )

💠2019 -2023 PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat, w placówce przeprowadzono także szereg mniejszych i większych prac remontowo-modernizacyjnych na łączną kwotę ok 70.000 zł. Prace obejmowały m.in.:

 • zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego,
 • wymiana lamp sufitowych na oszczędne LED,
 • malowanie sal i pomieszczeń wraz z korytarzem,
 • wymiana wentylatorów w łazienkach, zaworów przy kaloryferach,
 • bieżące prace konserwatorskie, w tym dachu,
 • naprawa ościeży w drzwiach,
 • wykonanie na ścianie frontowej budynku szyldu z nazwy placówki i ozdobną grafiką w postaci kół,
 • remont pieca centralnego ogrzewania w 2019 r.
 • Prace remontowo-modernizacyjne - stan po zakończeniu prac
 • Prace remontowo-modernizacyjne - stan po zakończeniu prac
 • Prace remontowo-modernizacyjne - stan po zakończeniu prac
 • Prace remontowo-modernizacyjne - stan po zakończeniu prac
 • Prace remontowo-modernizacyjne - stan po zakończeniu prac

💠2022 rok - BUDKA WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI. Wiceburmistrz Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska, w ramach prowadzonej akcji czytelniczej pn. "Budki wędrującej książki w Gminie Stryków", do współpracy i opieki nad jedną z nich, zaprosiła Przedszkole Samorządowe. Budka z książkami została ustawiona na ul. Targowej, w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola. 

 • Budka wędrującej książki zainstalowana na ul. Targowej przy Przedszkolu Samorządowym
 • Budka wędrującej książki zainstalowana na ul. Targowej przy Przedszkolu Samorządowym
 • Budka wędrującej książki zainstalowana na ul. Targowej przy Przedszkolu Samorządowym
 • Budka wędrującej książki zainstalowana na ul. Targowej przy Przedszkolu Samorządowym
 • Książki znajdujące się w Budce Wędrującej Książki, które można wypożyczać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRATOSZEWICACH (SZKOŁA ŚREDNIA)

W latach 2019-2023 zrealizowaliśmy szereg zadań w ramach ZS w Bratoszewicach, które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz jakości nauczania. Na modernizację placówki i doposażenie z budżetu gminy przeznaczyliśmy łącznie ponad 470.000 zł.

💠2021 rok - ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, dzięki otrzymanym środkom z Gminy Stryków, zakupił samochód do nauki jazdy kategorii B marki KIA RIO. Symboliczne przekazanie kluczyków przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego nastąpiło na ręce Dyrektora Zespołu pani Magdaleny Mackiewicz. Należy podkreślić, iż samochód KIA RIO nie tylko spełnia kryteria egzaminacyjne, ale jest najczęściej spotykaną marką na egzaminie państwowym. Dzięki zakupionemu samochodowi, Uczniowie będą mogli realizować kurs nauki jazdy kategorii B, na terenie szkoły. Koszt zadania wyniósł 39.000 zł.

 • Zakup samochodu KIA RIO dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 • Zakup samochodu KIA RIO dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach
 • Zakup samochodu KIA RIO dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

💠2023 rok - ZAKUP MOBILNEJ STRZELNICY. Gmina Stryków zakupiła na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich, mobilną, wirtualną strzelnicę – multimedialny, strzelecki system szkoleniowo-treningowy, działający w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystujący laserowe symulatory broni. Aby w pełni wykorzystać możliwości techniczne zakupionego sprzętu, na potrzeby strzelnicy przystosowane zostało pomieszczenie piwniczne, które zostało odpowiednio zacienione oraz wyposażone w podwieszany ekran. Mobilna strzelnica będzie wykorzystywana również przez uczniów innych placówek oświatowych z terenu gminy, w ramach obowiązkowych zajęć programowych. Wartość zakupu wyniosła 160.000 zł.

 • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach - po wykonaniu strzelnicy w szkole
 • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach - po wykonaniu strzelnicy w szkole
 • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach - po wykonaniu strzelnicy w szkole
 • Mobilna strzelnica - stan po zakończeniu inwestycji
 • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach - stan pomieszczenia przed wykonaniem strzelnicy

Z możliwości strzelania na strzelnicy elektronicznej, skorzystali również uczestnicy Strykowskiej Akademii Seniora, którzy podczas jednych z zajęć uczyli się najpierw obsługiwać broń, a następnie strzelać. 

 • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
 • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
 • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
 • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
 • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy

💠2023 rok – ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OPW Z DOTACJI. Gmina Stryków we współpracy z dyrekcją ZS w Bratoszewicach pozyskała dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup jednolitego ubioru i wyposażenia specjalistycznego (pakietu szkoleniowego) dla Oddziału Przygotowania Wojskowego LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach, który funkcjonuje od 1 września 2023 r. pod patronatem 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi. Każdy uczeń klasy pierwszej OPW otrzyma indywidualny komplet ubioru oraz pakiet szkoleniowy zawierający m.in.:  kamizelkę taktyczną, gumowe atrapy karabinka, hełm i okulary ochronne, maskę ochronną, kompas, replikę ASG, maskę ochronną do ASG, maskę przeciwgazową, saperkę, latarkę czołową, radiotelefon PMR. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 119.800 zł, w tym dotacja z MON w kwocie 95.840 zł. 

 • Zakup wyposażenia dla OPW ZS nr 1 w Bratoszewicach z dotacji MON, atrapy karabinków z pakietu szkoleniowego
 • Zakup wyposażenia dla OPW ZS nr 1 w Bratoszewicach z dotacji MON, lornetki z pakietu szkoleniowego
 • Zakup wyposażenia dla OPW ZS nr 1 w Bratoszewicach z dotacji MON, repliki ASG z pakietu szkoleniowego
 • Zakup wyposażenia dla OPW ZS nr 1 w Bratoszewicach z dotacji MON, kamizelki taktyczne z pakietu szkoleniowego
 • Zakup wyposażenia dla OPW ZS nr 1 w Bratoszewicach z dotacji MON, hełmy z pakietu szkoleniowego

💠2023 rok - UMUNDUROWANIE REKONSTRUKCYJNE. Dla podkreślenia charakteru uroczystości patriotycznych gmina zakupiła umundurowanie rekonstrukcyjne, które władze Gminy Stryków przekazały ZS w Bratoszewicach dla kadetów Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych. Uczniowie klas mundurowych od kilku lat wystawiają warty honorowe w miejscach pamięci i uczestniczą w uroczystych przemarszach. W przekazanym umundurowaniu rekonstrukcyjnym uczniowie wystąpili po raz pierwszy we wrześniu 2023 r. na uroczystościach w Koźlu i w Strykowie.

 • Komplet jednolitego ubioru dla Oddziału Przygotowania Wojskowego LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Komplet jednolitego ubioru dla Oddziału Przygotowania Wojskowego LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach

💠2019-2023 - PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE. W okresie ostatnich 5 lat, w szkole przeprowadzono szereg mniejszych i większych prac remontowo – modernizacyjnych, na łączna kwotę ponad 160.000 zł. Prace objęły m.in:

 • utworzenie siłowni szkolnej poprzez pozyskanie atlasu na 10 ćwiczących wraz z malowaniem pomieszczenia;
 • renowację istniejących oraz utworzenie nowych pracowni dydaktycznych oraz socjalnych: utworzenie kącika dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przystosowanie pokoju biurowego na pokój socjalny dla pracowników szkoły, przystosowanie dodatkowych trzech pomieszczeń na zaplecze pracowni pszczelarskiej, utworzenie dodatkowej pracowni informatycznej w szkole - przystosowanie jej z magazynku, przystosowanie pomieszczeń w internacie na dodatkowe dwie pracownie, wykonanie boksu zewnętrznego przy sali gimnastycznej,
 • renowacja holu wejściowego oraz malowanie lamperii na całym korytarzu na parterze szkoły,
 • naprawy elektryczne – modernizacja instalacji elektrycznej w jednej z pracowni, wymiana oświetlenia i gniazdek elektrycznych w części pracowni,
 • malowanie pomieszczeń szkolnych m.in.: części pracowni lekcyjnych, gabinetu dyrektora i wicedyrektora, pielęgniarki, sekretariatu, księgowości, dyżurki, odnowienie korytarza szkolnego, malowanie części klatki schodowej, malowanie drzwi garażowych w hali maszyn, siłowni, holu wejściowego w szkole,
 •  wymiana/położenie wykładziny w części pracowni, szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej, pokoju nauczyciela wf i gabinecie dyrektora,
 • wstawienie okna z okienkiem do wypożyczania książek w bibliotece, wykonanie i zamontowanie rolet  w czterech pracowniach, dyżurce, gabinecie dyrektora i w sali gimnastycznej,
 • wykonanie podłączeń kablowych internetowych do pracowni,
 • bieżące  prace konserwatorskie - malowanie krat w oknach na parterze budynku szkoły, wymiana płytek nad kuchnią w stołówce szkolnej, wymiana kratek wentylacyjnych w WC, uzupełnienie osłon na kaloryferach, naprawa uszkodzonych krzeseł, ławek, zamków, wymiana drzwi w szatni chłopców, prace hydrauliczne w budynku szkoły i „internatu” – bieżące naprawy przecieków i duża awaria związana z kradzieżą zaworów, naprawcze prace hydrauliczne - usuwanie przecieków w szkole, hali maszyn, budynku internatu,
 • remont kotłowni polegający na wymianie wymiennika ciepła w celu lepszego dogrzania szkoły,
 • prace zewnętrzne na terenie szkoły - wykonanie daszku nad wejściem zewnętrznym do pracowni pszczelarskiej, remont dachów na budynkach internatu i kotłowni, naprawa orynnowania na budynku internatu, naprawa daszku nad wejściem głównym do szkoły, 
  wykonanie daszków nad parkingiem na rowery uczniowskie oraz nad parkingiem na skutery,
 •  prace zewnętrzne na terenie szkoły - prace naprawcze budynku szkoły oraz dawnego internatu i kotłowni - naprawa uszkodzonego fragmentu elewacji szkoły,  malowanie części elewacji szkoły, wykonanie opaski betonowej w hali maszyn,
 • naprawa schodów wejściowych do budynku dawnego internatu, skucie i na nowo wykonanie schodów od strony kuchni szkolnej, naprawa drzwi wejściowych, likwidacja przecieku przy oknach na I piętrze,
 • prace zewnętrzne na terenie szkoły - usunięcie starych żywopłotów sprzed szkoły, wykonanie masztu do flagi i ustawienie go przed szkołą,

MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO I ROWEROWEGO

W 2023 roku zakończyliśmy realizację, dofinansowanego ze środków UE projektu, w ramach którego zadbaliśmy o praktyczną edukację dzieci i młodzieży o ruchu drogowym, poprzez zakup mobilnych miasteczek rowerowych oraz mobilnych miasteczek ruchu drogowego. W skład zestawów weszły m.in: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Zestawy otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w gminie:

💠SP nr 1 w Strykowie – 49 650,17 zł,

💠SP w Dobrej – 39 815,91 zł,

💠SP nr 2 w Strykowie – 27 633,48 zł,

💠SP w Niesułkowie – 27 633,48 zł,

💠SP w Bratoszewicach – 27 633,48 zł,

💠SP w Koźlu – 27 633,48 zł.


Łączny koszt miasteczek wyniósł 200 000,00 zł,  w tym dofinansowanie w kwocie 137.865,85 zł, w ramach środków UE pozyskanych przez Gminę Stryków z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakup miasteczek zrealizowany został w ramach większego zadania pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”, którego łączny koszt wyniósł 352.998,25 zł, w tym  244.339,23 zł zostało pozyskane przez Gminę Stryków w ramach środków UE z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • Miasteczka ruchu drogowego i rowerowego
 • Miasteczka ruchu drogowego i rowerowego
 • Miasteczka ruchu drogowego i rowerowego
 • Miasteczka ruchu drogowego i rowerowego
 • Miasteczka ruchu drogowego i rowerowego

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE Z LEGO

💠W 2023 roku zakupiliśmy konstrukcyjne klocki LEGO, które pozwalają budować i programować. Wszystkie zestawy posiadają niezbędne dodatki i rozszerzenia umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu edukacji energetycznej, jakie zaplanowaliśmy na rok szkolny 2023/2024 : Lego Education Spike Essential dla uczniów z klas I-III oraz Lego Education Spike Prime dla uczniów z klas IV-VIII.

💠W czerwcu 2023 r. przeprowadziliśmy również profesjonalne szkolenia, dla 24 nauczycieli    ze wszystkich szkół zaangażowanych w projekt, którzy od września 2023 roku prowadzą zajęcia z robotyki i programowania z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania. Koszt wyniósł 7.000 zł.

💠Zestawy zostały zakupione z budżetu Gminy Stryków dla wszystkich naszych szkół podstawowych:

 • SP nr 1 w Strykowie – koszt dwóch zestawów wyniósł 11.200 zł
 • SP nr 2 w Strykowie –  koszt dwóch zestawów wyniósł 11.200 zł
 • SP w Dobrej – koszt dwóch zestawów wyniósł 11.200 zł
 • SP w Niesułkowie – koszt dwóch zestawów wyniósł 11.200 zł
 • SP w Bratoszewicach – koszt dwóch zestawów 11.200 zł
 • SP w Koźlu –  koszt dwóch zestawów wyniósł 11.200 zł.

Łącznie na szkolenie i materiały edukacyjne wydaliśmy 74.200 zł. Dodatkowo z środków budżetu Gminy Stryków na bieżąco ponoszone są koszty za organizację w każdej szkole zajęć 
dodatkowych, na których prowadzone są grupy projektowe w ramach globalnego programu FIRST LEGO League Polska.

💠Dodatkowa aktywność spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w projekcie. Ten nowy, rzadko spotykany w szkołach pomysł, zapewnia innowacyjność w podejściu do nauczania. Dzieci w atrakcyjny sposób będą nabywać kompetencje przyszłości, zaś praca w grupie będzie promowała zrozumienie i rozwijała umiejętności rozwiązywania problemów. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu, 12 października 2023 r. przeprowadziliśmy webinar pn. „Edukacja Energetyczna w Strykowie” https://cutt.ly/strykow

 

 • Robotyka i programowanie z LEGO w szkołach
 • Robotyka i programowanie z LEGO w szkołach
 • Robotyka i programowanie z LEGO w szkołach
 • Robotyka i programowanie z LEGO w szkołach
 • Robotyka i programowanie z LEGO w szkołach

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

W 2022 roku Gmina Stryków, jako organ prowadzący, pozyskała dla 6 naszych szkół podstawowych dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w kwocie 402.600,00 zł, dzięki któremu dyrektorzy szkół zakupili według zapotrzebowania nowoczesne wyposażenie techniczne: 

💠SP NR 1 W STRYKOWIE – drukarka 3D wraz z akcesoriami (m.in. filament, laptop), mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (zestaw z płytką stykową, materiały edukacyjne), sprzęt do nagrań (m.in. Gimbal, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań), stacja lutownicza, robotyka (m.in. Gogle VR, roboty edukacyjne) – dofinansowanie 60.000 zł
💠SP NR 2 W STRYKOWIE – drukarka 3D wraz z akcesoriami (filament), mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (zestaw edukacyjny), sprzęt do nagrań (m.in. statyw, oświetlenie do realizacji nagrań, Gimbal, mikrofon, aparat), stacja lutownicza, narzędzia do obróbki drewna i metalu (m.in. akumulatorowa wiertarko-wkrętka, pistolety, do klejenia na gorąco, piła, młotek ślusarski), robotyka (m.in. klocki LEGO, mikroskopy, wizualizer) – dofinansowanie 102.600 zł
💠SP  W BRATOSZEWICACH – drukarka 3D wraz z akcesoriami (m.in. laptop, filamenty), mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (zestaw z płytką stykową, materiały edukacyjne), sprzęt do nagrań (m.in. Gimbal, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań), stacja lutownicza, robotyka (m.in. Gogle VR, robot edukacyjny, mikroskop) – dofinansowanie 60.000 zł.
💠SP  W DOBREJ – drukarka 3D wraz z akcesoriami (filamenty), mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do nagrań (m.in. Gimbal, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań), stacja lutownicza, robotyka (m.in. klocki LEGO, Gogle VR, PEN 3D) – dofinansowanie 60.000 zł.
💠SP  W KOŹLU – drukarka 3D wraz z laptopem, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (zestaw z płytką stykową, materiały edukacyjne), sprzęt do nagrań (m.in. Gimbal, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, stacja lutownicza, robotyka (m.in. klocki LEGO, Gogle VR, mikroskop) – dofinansowanie 60.000 zł.
💠SP  W NIESUŁKOWIE – mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do nagrań (m.in. Gimbal, aparat z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon), stacja lutownicza, wyposażenie pracowni (m.in. szafki, krzesła, stoły zajęciowe, gablota, fotel obrotowy, płyta indukcyjna piekarnik, mikser, robot wielofunkcyjny), robotyka (Gogle VR) – dofinansowanie 60.000 zł.

Gminę Stryków odwiedziło również Mobilne Laboratorium Przyszłości, którego edukatorzy poprzez zabawę i eksperymenty zaprezentowali nauczycielom i uczniom możliwości wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach programu. Jeden z warsztatów przeprowadzonych w SP Bratoszewice pt. „Jak widzi komputer?” był wprowadzeniem w świat sztucznej inteligencji, rozpoznawania obrazów oraz wykrywania kształtów z użyciem sieci neuronowej. Projekt realizowany był od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r.

UDZIAŁ W PROGRAMIE "NARODOWY ROZWÓJ CZYLETNICTWA"

We współpracy ze szkołami, Gmina Stryków – jako organ prowadzący, złożyła wnioski do programu pn. „Narodowy Rozwój Czytelnictwa”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W 2020 i 2023 roku realizowaliśmy projekty na zakup dodatkowych książek do szkolnych bibliotek, na łączną kwotę 40.875 zł, w tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 32.700 zł.

💠W 2023 roku dofinansowanie zostało przyznane dla: Przedszkola Samorządowego w Strykowie – zakup 156 książek i 12 audiobooków oraz oddziału przedszkolnego przy SP w Bratoszewicach. – zakup 111 książek.

💠W roku 2020 roku dofinansowanie zostało przyznane dla: SP w Strykowie – zakup 902 książek, SP w Bratoszewicach – 151 książek oraz SP w Dobrej – zakup 746 książek.

W szkołach biorących udział w projekcie dyrektorzy z kadrą pedagogiczną przeprowadzili także liczne akcje i konkursy promujące czytelnictwo wśród młodego pokolenia, w które zaangażowano również rodziców.

UDZIAŁ W PROGRAMIE "AKTYWNA TABLICA"

W 2019 i 2022 roku Gmina Stryków we współpracy z dyrektorami szkół pozyskała dotację z budżetu państwa na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK): 

💠W 2019 roku całkowita wartość projektu wyniosła 52.500,00 zł, w tym pozyskana dotacja to 42.000 zł. W ramach programu wyposażono w sprzęt multimedialny 6 sal lekcyjnych w trzech szkołach: SP w Niesułkowie (2 monitory), SP 1 w Strykowie (2 monitory), SP w Koźlu (2 tablice interaktywne i 2 projektory ultraogniskowe).

💠W 2022 roku całkowita wartość projektu wyniosła 17.500 zł, w tym pozyskana dotacja to 14.000 zł. W ramach programu wyposażono w sprzęt multimedialny 3 sale lekcyjne ZS w Bratoszewicach: monitor interaktywny, 3 laptopy, 3 zestawy głośników.

MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU SZKOLNEGO

    Transport szkolny realizowany jest przez jednostkę organizacyjną Gminy Stryków tj. ZGKiM w Strykowie. Flota została wyremontowana, wyłączono z użytkowania pojazdy wyeksploatowane oraz zakupiono nowe pojazdy za łączną kwotę ponad 330.000 zł :

💠2021 rok – zakup autobusu Autosan, za kwotę 89.823 zł,

💠2022 rok – zakup busa Ford Transit, za kwotę 118.733 zł,

💠2022 rok – zakup busa Ford Transit, za kwotę 121.805 zł. 

 • Środki transportu zakupione na potrzeby realizacji transportu szkolnego
 • Środki transportu zakupione na potrzeby realizacji transportu szkolnego
 • Środki transportu zakupione na potrzeby realizacji transportu szkolnego
 • Środki transportu zakupione na potrzeby realizacji transportu szkolnego, busy Ford Transit
 • Środki transportu zakupione na potrzeby realizacji transportu szkolnego, bus Ford Transit

ZAKUP SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO DO SZKÓŁ

W 2020 roku, zakupiliśmy sprzęt i urządzenia, które pomogły zapewnić w placówkach oświatowych odpowiedni reżim sanitarny podczas pandemii Covid oraz wpłynął na ułatwienie i komfort pracy osób sprzątających w placówkach gminnych. Do każdej z gminnych placówek oświatowych trafiły skonsultowane z dyrektorami pakiety składający się z urządzeń czyszczących, dezynfekujących i pomiarowych:

💠Przedszkole Samorządowe w Strykowie - oczyszczasz powietrza, wytwornica pary, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠ZS w Bratoszewicach - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP 1 w Strykowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP 2 w Strykowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP w Dobrej - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP w Bratoszewicach - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP w Niesułkowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠SP w Koźlu - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.         

Wykorzystaliśmy na zakupy środki pochodzące głównie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Koszt zadania wyniósł łącznie 134.447,48 zł.                                                                                                                                                               

 • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
 • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
 • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
 • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby "Balonu" przy SP1
 • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby "Balonu" przy SP1

NASADZENIA I AKCJE EKOLOGICZNE

💠W 2023 roku przeprowadziliśmy wiosenną i jesienna edycję nowej akcji ekologicznej „Bądź EKO i zasadź w Gminie Stryków drzewo”:

 • Wiosną rozdaliśmy 180 drzew, w tym: 140 drzew owocowych i 40 lip. W akcji wzięło udział: 71 mieszkańców, 11 firm, 3 sołectwa oraz 4 szkoły: SP w Dobrej – zasadzono gruszę i śliwę, SP w Niesułkowie – zasadzono czereśnie, SP w Koźlu – zasadzono gruszę i 2. Lipy, SP Bratoszewice – zasadzono 2 lipy.
 • Jesienią rozdaliśmy kolejnych 100 drzew oraz 163 krzewy owocowe. W akcji wzięło udział: 64 mieszkańców oraz 4 szkoły: SP w Koźlu – zasadzono 16 krzewów (4 rokitniki, 2 derenie, 3 porzeczki białe, porzeczkę czerwoną, 3 porzeczki czarne i 3 agresty), SP w Bratoszewicach – zasadzono 13 krzewów (2 rokitniki, 4 derenie, 3 porzeczki białe, 2 porzeczki czarne, 2 agresty), SP w Dobrej – 14 krzewów (2 rokitniki, 4 derenie, 3 porzeczki białe, 3 porzeczki czarne, 2 agresty), SP w Niesułkowie – zasadzono 11 krzewów (2 rokitnik, 2 derenie, 3 porzeczki biała, 2 porzeczki czerwone, 2 agresty).

💠W latach 2021 – 2023 prowadziliśmy akcję ekologiczną „Budki dla owadów pożytecznych”. Łącznie wydaliśmy ok. 246 budek, które trafiły do 130 mieszkańców, 7 sołectw, Urzędu Miejskiego, ZGKiM oraz Przedszkola Samorządowego w Strykowie i 6 szkół podstawowych w Strykowie, Dobrej, Bratoszewicach, Niesułkowie i Koźlu.

💠W latach 2020 – 2023 prowadziliśmy akcję ekologiczną „Stryków dla jerzyków”. Łącznie wydaliśmy ok. 233 budek lęgowych, które trafiły do 66 mieszkańców, ZGKiM, PSP w Strykowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie.

💠W 2022 roku przy współpracy z ZPKWŁ i Urzędu Marszałkowskiego zrealizowaliśmy projekt pn. „Owoce Pamięci” w Gminie Stryków. Gmina Stryków otrzymała ok. 80 szt. sadzonek dawnych odmian drzew owocowych, które trafiły do sołectw i do szkół - drzewa zasadzono na terenie SP w Bratoszewicach, SP w Dobrej oraz w SP w Niesułkowie (na pamiątkę pod pierwsze sadzane drzewka w SP Niesułków władze samorządowe i społeczność szkolna umieściły kapsuły czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń)

ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA +

W 2020 roku zrealizowaliśmy dwa projekty polegające na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Zakupiony sprzęt został przekazany uczniom i nauczycielom z 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków - w szczególności trafił do uczniów z rodzin wielodzietnych. Gmina Stryków pozyskała środki i zrealizowała projekt w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

💠2020 rok - ZDALNA SZKOŁA+. W ramach projektu zakupiono i przekazano szkołom 16 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, tj. myszą bezprzewodową, słuchawkami nausznymi z mikrofonem i torbą na laptopa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 50.783,85 zł.

💠2020 rok - ZDALNA SZKOŁA. W ramach projektu zakupiono i przekazano szkołom 21 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem tj. myszą bezprzewodową, słuchawkami nausznymi z mikrofonem i torbą na laptopa. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 67.578 zł.

 

 • Sprzęt komputerowy zakupiony do nauki zdalnej
 • Sprzęt komputerowy zakupiony do nauki zdalnej

DENTOBUS W SZKOŁACH

Od 2019 roku na terenie Gminy Stryków realizowana jest akcja ,,Dentobus’’. Gmina zapewnia wszystkim uczniom możliwość skorzystania z bezpłatnego badania w nowoczesnym, mobilnym gabinecie stomatologicznym zajmującym się profilaktyką dentystyczną dla uczniów. W ramach realizacji porozumienia udzielane są świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Z indywidualnych, bezpłatnych badań stomatologicznych w mobilnym gabinecie może skorzystać każdy uczeń, którego rodzic lub opiekun wyrazi taką zgodę. Po wizycie dziecka w dentobusie rodzice lub opiekunowie otrzymują informację o aktualnym stanie zdrowia zębów dzieci oraz wskazania do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego.

 • Finansowanie dentobusu, mobilny gabinet stomatologiczny przy SP1
 • Finansowanie dentobusu, mobilny gabinet stomatologiczny wewnątrz podczas bezpłatnego badania
 • Finansowanie dentobusu, mobilny gabinet stomatologiczny przy SP w Bratoszewicach
 • Finansowanie dentobusu, mobilny gabinet stomatologiczny przy jednej z gminnych szkół

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków