Treść strony OPIEKA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

ZAKUP UMUNDUROWANIA REKONSTRUKCYJNEGO

W 2023 roku dla podkreślenia charakteru uroczystości patriotycznych zakupiliśmy umundurowanie rekonstrukcyjne, które władze przekazaliśmy ZS w Bratoszewicach dla kadetów Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych. Uczniowie tych klas od kilku lat wystawiają warty honorowe w miejscach pamięci i uczestniczą w uroczystych przemarszach.  W przekazanym umundurowaniu rekonstrukcyjnym uczniowie wystąpili po raz pierwszy we wrześniu 2023 r. na uroczystościach w Koźlu i w Strykowie. Koszt zadania wyniósł 7.556,00 zł

 • Umundurowanie rekonstrukcyjne przekazane ZS nr1 w Bratoszewicach, zdjęcie kadetów Liceum Ogólnokształcącego pod Pomnikiem...
 • Umundurowanie rekonstrukcyjne przekazane ZS nr1 w Bratoszewicach, komplet jednolitego ubioru dla Oddziału Przygotowania...
 • Umundurowanie rekonstrukcyjne przekazane ZS nr1 w Bratoszewicach, zdjęcie kadetów Liceum Ogólnokształcącego przy grobie...
 • Umundurowanie rekonstrukcyjne przekazane ZS nr1 w Bratoszewicach, zdjęcie kadetów Liceum Ogólnokształcącego pod Pomnikiem...
 • Umundurowanie rekonstrukcyjne przekazane ZS nr1 w Bratoszewicach, komplet jednolitego ubioru dla Oddziału Przygotowania...

ODNOWIENIE POMNIKA W KOŹLU

W 2019 roku odświeżyliśmy Pomnik Żołnierzy Września 1939r. na cmentarzu wojennym w Koźlu. Podjęte prace obejmowały: uzupełnione brakujących liter, oczyszczenie pomnika i napisów oraz pomalowanie ogrodzenia i montaż masztu wraz z flagą. Koszt zadania wyniósł 4.922 zł.

 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, Poczet Sztandarowy i Asysta Honorowa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, zdjęcie przedstawia nowy maszt z flagą Polski znajdujący się przy...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, poczty sztandarowe wystawione podczas uroczystości patriotycznych...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, kadeci z ZS nr w Bratoszewicach podczas wciągania flagi Polski na...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, warta honorowa uczniów klas mundurowych ZS Nr 1 w Bratoszewicach
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, warta honorowa uczniów klas mundurowych ZS Nr 1 w Bratoszewicach

Od 2019 roku groby żołnierskie podczas świąt i uroczystości patriotycznych przystrajane są symbolicznymi biało-czerwonymi szarfami, na każdym grobie żołnierskim zapalane są znicze z orzełkiem, a także na znak pamięci i szacunku stawiane są na grobach i pod pomnikiem symboliczne kwiaty.

 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, symboliczne kwiaty złożone pod Pomnikiem w Koźlu
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, groby żołnierskie przystrojone biało-czerwonymi szarfami
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, groby żołnierskie przystrojone biało-czerwonymi szarfami oraz...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, groby żołnierskie przystrojone biało-czerwonymi kwiatami doniczkowymi...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, groby żołnierskie przystrojone biało-czerwonymi kwiatami doniczkowymi...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, symboliczne kwiaty złożone pod Pomnikiem w Koźlu

Na terenie parafii Koźle we wrześniu 1939 roku zginęło prawie 200 żołnierzy z 55, 57, 58 Pułku Piechoty 14 Dywizji Piechoty Armii „Poznań” i 49 cywilów. Pamięć o przebiegu i znaczeniu tamtych tragicznych wydarzeń pozostaje ciągle żywa, dlatego każdego roku spotykamy się 12 września, na cmentarzu wojskowym w Koźlu podczas uroczystości patriotycznych pod pomnikiem poświęconym bohaterom walk nad Bzurą. Uczniowie klas mundurowych ZS Nr 1 w Bratoszewicach zaciągają wartę honorową, odczytany jest Apel Poległych, a także przedstawiony rys historyczny. Uroczystości kończą się złożeniem kwiatów i zapaleniem symbolicznych zniczy przez władze samorządowe, mieszkańców i przybyłych gości.
W 2019 roku w związku z 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą odbyły się w Koźlu wyjątkowo uroczyste obchody z Ceremoniałem Wojskowym. Poczet Flagowy, Poczet Sztandarowy i Asystę Honorową, na zaproszenie Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego, wystawiła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, uroczystości patriotyczne przy Pomniku z udziałem 25 Brygady...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, poczty sztandarowe biorące udział w uroczystościach patriotycznych...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Zastępca Burmistrza Strykowa...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, uroczystości patriotyczne przy Pomniku z udziałem 25 Brygady...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, zakończenie uroczystości patriotycznych pod Pomnikiem - zdjęcie...
 • Odnowienie Pomnika Żołnierzy Września 1939r. w Koźlu, uroczystości patriotyczne przy Pomniku z uroczystym udziałem klasy...

GRÓB ŻOŁNIERSKI - CMENTARZ MARIAWICKI W STRYKOWIE

💠W 2023 roku zleciliśmy utwardzenie terenu przy grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu mariawickim w Strykowie. Wykonano dojście od głównej alei cmentarza do grobu nieznanego żołnierza na długości ok. 42 m z kostki betonowej oraz teren wokół grobu, a także  teren wzdłuż ogrodzenia na długości około 25 m, na którym stoją podczas uroczystości poczty sztandarowe i delegacje klas mundurowych z ZS w Bratoszewicach. Koszt zadania wyniósł 35.940 zł.
💠W sierpniu 2023 roku na cmentarzu mariawickim w Strykowie Przy Grobie Nieznanego żołnierza zleciliśmy także montaż 6-metrowego masztu wraz z flagą. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.466,00 zł i został w całości pokryty z budżetu Gminy Stryków.
💠Odświeżony został również napis na grobie żołnierskim.

 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, teren przy grobie po utwardzeniu oraz po...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski,...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, uroczysta warta uczniów klas mundurowych...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, uroczysta warta uczniów klas mundurowych...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, grupa uczniów klas mundurowych ZS nr 1 w...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, przemówienie Burmistrza Strykowa Witolda...

💠Każdego roku, 17 września, przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Po przemarszu na cmentarz, odśpiewaniu hymnu państwowego, ekumenicznej modlitwie oraz przypomnieniu rysu historycznego wydarzeń z 17 września 1939 r. następuje składanie kwiatów przez władze samorządowe, mieszkańców i przybyłe na uroczystość delegacje. W 2023 roku po raz pierwszy odprawiona została przed uroczystościami msza święta w kościele mariawickim w Strykowie, podobnie jak ma to miejsce w trakcie uroczystości patriotycznych w Dobrej i Koźlu, które rozpoczynają się od lat uroczystą mszą w kościołach parafialnych.

 • Uroczystości patriotyczne przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu mariawickim w Strykowie, poczty sztandarowe w...
 • Uroczystości patriotyczne przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu mariawickim w Strykowie, uczniowie klas...
 • Uroczystości patriotyczne przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu mariawickim w Strykowie, poczty sztandarowe...
 • Uroczystości patriotyczne przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu mariawickim w Strykowie, delegacja władz...
 • Modernizacja terenu przy grobie żołnierskim na cmentarzu mariawickim w Strykowie, Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara...
 • Uroczystości patriotyczne przy grobie żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu mariawickim w Strykowie, przypomnienie rysu...

MONTAŻ MASZTU Z FLAGĄ W DOBREJ

W 2022 rok zrealizowaliśmy postawienie masztu z flagą przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej. Gmina Stryków wzięła udział w akcji pod patronatem Prezesa Rady Ministrów – „Pod biało-czerwoną”, w ramach której uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa na zakup 10-metrowego masztu, na którym powiewa biało-czerwona flaga. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania okazali mieszkańcy naszej gminy, gdyż należało zdobyć wymaganą liczbę głosów poparcia – 100, my natomiast uzyskaliśmy od mieszkańców 136 głosów poparcia. Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów wyniosła 6.949,50 zł.

 • Montaż masztu w Dobrej przy Pomniku Powstańców Styczniowych, widok masztu po zamontowaniu podczas uroczystości patriotycznych
 • Montaż masztu w Dobrej przy Pomniku Powstańców Styczniowych, widok masztu po zamontowaniu podczas uroczystości patriotycznych

Każdego roku przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej obchodzona jest uroczystość upamiętniająca bitwę pod Dobrą stoczoną 24 lutego 1863 roku. Po nabożeństwach w Kościele Rzymskokatolickim i Starokatolickim Mariawitów w Dobrej władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje i zaproszeni goście przechodzą na cmentarz, gdzie przy Bratniej Mogile odczytany zostaje Apel Pamięci, przybliżony rys historyczny oraz następuje złożenie kwiatów. W 2023 roku w związku ze 160. rocznicą wydarzeń Powstania Styczniowego uroczystość miała swoją specjalną oprawę. Na zaproszenie Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego w uroczystości po raz pierwszy udział wziął poczet flagowy, poczet sztandarowy i asysta honorowa 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, a także doradca Prezydenta RP.

 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu warta...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...
 • Uroczystości Patriotyczne przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Dobrej z okazji rocznicy Bitwy pod Dobrą, na zdjęciu...

MONTAŻ MASZTU Z FLAGĄ W STRYKOWIE

W październiku 2023 roku na cmentarzu rzymskokatolickim w Strykowie przy Pomniku Powstańców Styczniowych postawiliśmy 6-metrowy maszt wraz z flagą. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.811,02 zł i został w całości pokryty z budżetu Gminy Stryków.

KWIATY I ZNICZE NA MOGIŁACH ŻOŁNIERSKICH

Prócz montażu masztów wprowadziliśmy również inne dodatkowe działania mające na celu upamiętnienie, tych którzy za naszą wolność przelali swoją krew i oddali najcenniejszy dar, jakim jest życie. W miejscach pamięci każdego roku 11 listopada stawiamy symboliczne znicze z orłem oraz biało-czerwone kwiaty w miejscach pamięci i mogiłach żołnierskich na terenie całej gminy. Dodatkowo w rocznicę wydarzeń i świąt patriotycznych przyozdabiamy  biało-czerwoną szarfą groby żołnierskie na cmentarzu w Koźlu, a także staramy się, aby symboliczne znicze paliły się na wszystkich żołnierskich mogiłach i przy pomnikach.

 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy
 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy
 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy
 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy
 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy
 • Kwiaty i znicze na mogiłach żołnierzy

FLAGI NA STRYKOWSKICH ULICACH

Od 2020 roku trzy razy do roku pojawiają się na głównej ulicy Strykowa oraz wzdłuż ścieżki nad zalewem flagi narodowe. W taki sposób postanowiliśmy obchodzić święta majowe,  Święto Wojska Polskiego wraz z rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz 11 listopada. Flagi wywieszane są również na słupach w centrum Bratoszewic. Ponadto na Dni Strykowa, które jest świętem naszego miasta wywieszamy nad zalewem strykowskie flagi w barwach żółto-niebieskich.

 • Flagi na strykowskich ulicach wywieszane na wybrane święta narodowe
 • Flagi na strykowskich ulicach wywieszane na wybrane święta narodowe, na zdjęciu flagi na ul. Strykowskiej
 • Flagi na strykowskich ulicach wywieszane na wybrane święta narodowe, flagi Ukrainy przy zachodniej części zalewu...
 • Flagi na strykowskich ulicach wywieszane na wybrane święta narodowe, na zdjęciu flagi w parku nad Moszczenicą
 • Flagi na strykowskich ulicach wywieszane na wybrane święta narodowe, na zdjęciu flagi przy wschodniej części strykowskiego...

PRACE MODERNIZACYJNE WOKÓŁ POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI

💠 2019 rok – NOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. W ramach inwestycji zrealizowaliśmy zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej, wokół pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wartość zadania wyniosła 1.074.260 zł. Prace obejmowały:

 • budowę parkingu z dwoma dojazdami i odwodnieniem,
 • budowę ciągów ko0munikacyjnych o zróżnicowanej nawierzchni,
 • montaż małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery),
 • budowę oświetlenia parkowego,
 • budowę oświetlenie pomnika,
 • montaż monitoringu,
 • montaż prefabrykowanej toalety,
 • wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, wstępne nasadzenia)

💠 W 2020 roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej dodatkowego oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości wraz z budową oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Realizacja zadanie o wartości 59.147 zł nastąpiła w 2021 roku i objęła:

 •  pomnik - montaż 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED,
 • skrzyżowanie - montaż 3 nowych słupów oświetleniowych,
 • skrzyżowanie - wymianę jednej starej oprawy na oprawę LED. 
 • Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości - po zakończeniu prac
 • Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości - po zakończeniu prac
 • Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości - w trakcie realizacji prac
 • Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości - teren przed przystąpieniem do prac
 • Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Niepodległości - teren przed przystąpieniem do modernizacji

💠 2021 rok - TABLICE HISTORYCZNE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI. W 2021 roku zleciliśmy wykonanie wraz z montażem 7 tablic historycznych, przy Pomniku Niepodległości w Strykowie, będących wyrazem pamięci dla minionych wydarzeń, dzięki którym nasz kraj po 123 latach zaborów odzyskał niepodległość oraz wdzięczności dla tych, którzy zapisali lokalną kartę w dziejach historii Polski. Opracowanie graficzne tablic wykonał Wydział PR Urzędu Miejskiego w Strykowie. Informacje dotyczące uczestników wojen 1918-1920 zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych przez regionalistę i historyka Jacka Perzyńskiego na zlecenie Gminy Stryków, a częściowo także na podstawie relacji żyjących potomków i krewnych. Pomoc i zaangażowanie w tym temacie wykazał również Radny Rady Miejskiej w Strykowie Tadeusz Rosiński. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 18.214 zł. 

 • Montaż tablic historycznych przy Pomniku Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Montaż tablic historycznych przy Pomniku Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Montaż tablic historycznych przy Pomniku Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Montaż tablic historycznych przy Pomniku Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Montaż tablic historycznych przy Pomniku Niepodległości - stan w trakcie montażu tablic

💠2023 rok - ODNOWIENIE ELEMENTÓW POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI. Koncepcja autorów projektu pomnika postawionego w 2018 r., zaakceptowana przez RM w Strykowie poprzedniej kadencji zakładała, że wszystkie zastosowane materiały, zarówno kamień, jak i stopy metali, z upływem czasu i w wyniku działania czynników atmosferycznych mają pokrywać się szlachetną patyną, która nada pomnikowi charakteru. W związku z tym postawiony w 2018 roku pomnik zdobi orzeł wzorowany na godle Polski z początków II Rzeczpospolitej, który odlany został z patynowanego brązu oraz flaga wykonana z dwóch materiałów:  stali chromowanej oraz rdzawego żeliwa, którego naturalna kolorystyka miała kojarzyć się z barwami polskiej flagi i przelaną za polską wolność krwią .Niestety zamierzona przez autorów pomnika korozja rdzawego żeliwa spowodowała bardzo nieestetyczny wygląd pomnika i naraziła na niezamierzone odbarwienia cokołu pomnika w wyniku spływającej z deszczem korozji.
W związku z licznymi sugestiami mieszkańców, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął decyzję o zmianie pierwotnej koncepcji zastosowanej w poprzedniej kadencji. W 2023 roku został zdemontowany odlew orła z flagą, wyczyszczony i odnowiony, w sposób który zapobiegnie dalszej korozji flagi, a następnie został zamontowany na swoim miejscu. Dodatkowo został wyczyszczony cokół pomnika. Koszt zadania wyniósł 12.300 zł i został pokryty z budżetu Gminy Stryków.

 • Odnowienie elementów Pomnika Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Odnowienie elementów Pomnika Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Odnowienie elementów Pomnika Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Odnowienie elementów Pomnika Niepodległości - stan w trakcie trwania prac
 • Odnowienie elementów Pomnika Niepodległości - stan przed odnowieniem pomnika

💠 2019-2023 – ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI. W kolejnych latach sukcesywnie wykonywaliśmy zazielenianie i ukwiecanie terenu przy Pomniku Niepodległości. W tym okresie wymieniliśmy podłoże na bardziej urodzajne, zamontowaliśmy obrzeża trawnikowe, rozłożyliśmy agrowłókninę pod grys ozdobny oraz zasadziliśmy ponad 1500 szt. różnorodnych roślin kwitnących, które cieszą oczy przez większą część roku. Możecie tu podziwiać m.in.: trawy ozdobne miskant, róże okrywowe, perowskii, hortensje Vanilla Fraise, lilaki, tulipany, tawuły i jałowce oraz ozdobny, pnący winogron na pergoli. Prace sadzeniowe wykonali pracownicy sekcji ogrodniczej JRP.

 • Zazielenianie i ukwiecanie terenu przed Pomnikiem Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Zazielenianie i ukwiecanie terenu przed Pomnikiem Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Zazielenianie i ukwiecanie terenu przed Pomnikiem Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Zazielenianie i ukwiecanie terenu przed Pomnikiem Niepodległości - stan po zakończeniu prac
 • Zazielenianie i ukwiecanie terenu przed Pomnikiem Niepodległości - stan po zakończeniu prac

💠 Pod Pomnikiem Niepodległości uroczyście obchodzimy 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Odbywa się uroczysty przemarsz, wystawienie warty w wykonaniu klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach, przedstawiony zostaje rys historyczny, a na zakończenie uroczystości władze Gminy Stryków, mieszkańcy oraz reprezentanci wielu środowisk i instytucji składają kwiaty i zapalają symboliczne znicze.

 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uroczystości patriotyczne pod Pomnikiem Niepodległości

W ramach ścisłej współpracy w ostatnich 5 latach Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego z dowódcą 9. ŁBOT cz. p.o. ppł. Marcinem Markiewiczem na placu przy Pomniku Niepodległości w Strykowie została zorganizowana, 10 lutego 2024 roku, uroczysta przysięga wojskowa. W odbywającej się pierwszy raz w historii naszego miasta uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wojskowi, kombatanci, kapelani wojskowi, rodziny żołnierzy, mieszkańcy gminy, dowódca 9. ŁBOT cz. p.o. ppłk. Marcin Markiewicz oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wraz z Zastępcą Burmistrza Strykowa Tamarą Barańską - Kiemaczyńską i Sekretarz Gminy Stryków Anetą Jędrzejczak. 

 • Uroczysta przysięga wojskowa w Strykowie 10.02.2024 r.
 • Uroczysta przysięga wojskowa w Strykowie 10.02.2024 r.
 • Uroczysta przysięga wojskowa w Strykowie 10.02.2024 r.
 • Uroczysta przysięga wojskowa w Strykowie 10.02.2024 r.
 • Uroczysta przysięga wojskowa w Strykowie 10.02.2024 r.

ODNOWIENIE POMNIKA KSIĄŻKI WRAZ Z MODERNIZACJĄ SKWERU

W ramach prowadzonych w latach 2022 – 2023 prac modernizacyjnych skweru zieleni przy ul. Warszawskiej w Strykowie odświeżyliśmy również Pomnik Książki wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników – został odmalowany oraz zyskał nową nakładkę z kostki brukowej. Koszt robót wyniósł 2.460 zł.

 • Prace modernizacyjne pomnika książki oraz skweru zieleni - stan po zakończeniu prac
 • Prace modernizacyjne pomnika książki oraz skweru zieleni - stan po zakończeniu prac
 • Prace modernizacyjne pomnika książki oraz skweru zieleni - stan a trakcie realizacji prac
 • Prace modernizacyjne pomnika książki oraz skweru zieleni - stan w trakcie realizacji prac
 • Prace modernizacyjne pomnika książki oraz skweru zieleni - stan przed rozpoczęciem prac

Rok wcześniej zostały naprawione alejki spacerowe wokół pomnika. Zastąpiliśmy także, znajdującą się w pobliżu pomnika, nieestetyczną budkę dla osoby przeprowadzającej uczniów przez ulicę nowoczesną wiatą, a także wymieniliśmy nieestetyczny kosz na śmieci. Prace wykonała JRP. Obecne elementy małej architektury i ciągi komunikacyjne już nie szpecą, lecz dopełniają estetyki zmodernizowanego fragmentu przestrzeni miejskiej w Strykowie.

 • Modernizacja przestrzeni wokół pomnika książki - stan po zakończeniu prac
 • Modernizacja przestrzeni wokół pomnika książki - stan po zakończeniu prac
 • Modernizacja przestrzeni wokół pomnika książki - stan w trakcie realizacji prac
 • Modernizacja przestrzeni wokół pomnika książki - stan w trakcie realizacji prac
 • Modernizacja przestrzeni wokół pomnika książki - stan w trakcie realizacji prac

Całość metamorfozy skweru zieleni z Pomnikiem Książki dopełniły nowe nasadzenia zieleni ponad 1200 szt. nowych roślin m.in.: róże, hortensje, perowskii, rododendrony, jeżówki, rozchodniki oraz trawy ozdobne, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również działają jak filtr zbierający kurz i brud, a także stanowią schronienie i pożywieni dla owadów pożytecznych. 

 • Nasadzenia zieleni wokół pomnika książki - stan po zakończeniu prac
 • Nasadzenia zieleni wokół pomnika książki - stan po zakończeniu prac
 • Nasadzenia zieleni wokół pomnika książki - stan po zakończeniu prac
 • Nasadzenia zieleni wokół pomnika książki - stan przed modernizacją
 • Nasadzenia zieleni wokół pomnika książki - stan przed modernizacją

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków