Treść strony 2023.11

Jak nam "Dwójka" wypiękniała ...

Zakończyliśmy w tym roku ciąg zadań realizowanych w ostatnich 5 latach w obrębie SP2, które wpłynęły na polepszenie bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki oraz estetyki przestrzeni miejskiej.

 • 2023 rok – dokonano WYMIANY OGRODZENIA. Zardzewiałe siatkowe przęsła zastąpiły estetyczne panele barierkowe oraz nowe bramy. Koszt zadania to 206.886 zł.
 • 2022 rok - ZMODERNIZOWANO KOMPLEKS BOISK ORLIK, służący szkole do prowadzenia zajęć wf. W ramach zadania wyremontowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, wymieniono piłkochwyty i elementy pochylonego ogrodzenia, uzupełniono siatki, uformowano skarpy, wykonano rekultywację trawników, naprawiono nawierzchnię z kostki brukowej oraz wykonano dodatkowe stopnie terenowe i poręcze. Koszt zadania dofinansowanego z pozyskanych przez gminę środków z programu ”Sportowa Polska” wyniósł 602.440 zł.
 • 2022 rok – w 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowa na nowy i bardziej ekologiczny system grzewczy, a w kolejnym roku wykonano PRZYŁĄCZE GAZOWE wraz z NOWĄ KOTŁOWNIĄ i infrastrukturą towarzysząca.
 • 2020 rok - wykonano TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY. Oprócz podstawowych prac dociepleniowych i wymiany oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po przeprowadzonych konsultacjach, zlecił naprawę pokrycia dachowego i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej, wymianę 29 okien wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych i ich malowaniem oraz wymianę drzwi głównego wejścia do szkoły. Koszt zadania dofinansowanego z pozyskanych przez gminę środków z UE wyniósł 1.348.912 zł.
 • 2020 rok - MURALE. Na ścianach budynku szkoły zostały wykonane wielkoformatowe grafiki nawiązujące do prowadzonych przez Urząd Miejski w Strykowie akcji ekologicznych oraz sportu i najbardziej popularnych w gminie dyscyplin sportowych.
 • 2019-2023 - w ostatnich 5 latach wykonano również SZEREG WEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH, takich jak m.in.: prace remontowe w holu przy sali gimnastycznej z pomieszczeniami przyległymi, remont klatki schodowej, łącznika, toalet, gabinetu pedagoga, gabinetu w-fistów oraz sal lekcyjnych i kotłowni, montaż klimatyzatorów, położenie gładzi i malowanie ścian, cyklinowanie podłogi w świetlicy czy też wymianę drzwi wewnętrznych.
 • 2023 rok – dodatkowo doposażono placówkę w MOBILNE MIASTECZKO ROWEROWE oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego - w skład zestawów wchodzą m.in: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Na projekt gmina pozyskała dofinansowanie z UE.

Więcej na temat gminnych inwestycji realizowanych w latach 2019-2023 znajdziecie na https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje

 • data: 2023-11-30
 • Nowe ogrodzenie SP 2 w Strykowie, inwestycja zrealizowana w 2023 r.
 • Kompleks boisk sportowych "Orlik" przy SP 2 w Strykowie zmodernizowany w 2022r.
 • Budynek SP 2 w Strykowie po termomodernizacji przeprowadzonej w 2020 r.
 • SP 2 w Strykowie - na dwóch ścianach szkoły murale nawiązujące do sportu i akcji ekologicznych, wykonane w 2020 r.
 • Ogrodzenie SP 2 w Strykowie przed modernizacją zrealizowaną w 2023 r.
 • Ogrodzenie SP 2 w Strykowie przed modernizacją zrealizowaną w 2023 r.
 • Mobilne Miasteczko Rowerowe, w które SP 2 w Strykowie została doposażona w 2023 r. Gmina Stryków pozyskała na projekt...
 • Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, w które SP 2 w Strykowie została doposażona w 2023 r. Gmina Stryków pozyskała na...

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków