Treść strony PROGRAM ERASMUS+

  • Erasmus+

Tytuł projektu: 

„Take it easy” Erasmus+

Numer umowy:

2021-1-PL-KA122-SCH-000015711

Okres realizacji projektu

listopad 2021 r. - maj 2023 r.

Nazwa programu:

"Take it easy" Erasmus+

Beneficjent:

Gmina Stryków:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie

Całkowita wartość projektu:

21.806,00 Euro

Dofinansowanie:

21.806,00 Euro

Wkład jednostki realizującej projekt:

0,00 Euro

Opis:

Celem projektu jest m. in.: stosowanie TIK w procesie edukacyjnym, zwiększenie efektywności uczenia się poprzez edukację plenerowo-ekologiczną, poprawienie kondycji psychofizycznej nauczycieli i uczniów, unowocześnienie warsztatu metodycznego w nauczaniu języków obcych. Uczestnicy poprawiają swoją znajomość języków obcych; zdobywają nową, fachową wiedzę z zakresu metodologii oraz nowe umiejętności z zakresu stosowania technik cyfrowych, edukacji plenerowo-ekologicznej, poprawiają kondycję psychofizyczną.

  • Erasmus+

Tytuł projektu: 

„Ku przyszłości” Erasmus+

Numer umowy:

2021-2-PL01-KA122-SCH000041873

Okres realizacji projektu

luty 2021 r. - marzec 2023 r.

Nazwa programu:

"Ku przyszłości" Erasmus+

Beneficjent:

Gmina Stryków:
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu

Całkowita wartość projektu:

23.914,00 Euro

Dofinansowanie:

23.914,00 Euro

Wkład jednostki realizującej projekt:

0,00 Euro

Opis:

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków