Treść strony KONSULTACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

ROK 2024

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027”

  • grafika źródło: www.lom.lodz.pl
  • grafika źródło: www.lom.lodz.pl

Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny informuje, że dokument „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, zostały opublikowane na stronie internetowej SŁOM (w zakładce ogłoszenia: https://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/). Termin zgłaszania uwag i wniosków:  do 29.04.2024 r.

 

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ŁOM (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Plakat informacyjny

Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) w dniu 11.03.2024 r. Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przystępuje do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)” razem z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.
Projekt dokumentu razem z Prognozą podany został do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od dnia 11 marca 2024 roku do dnia 1 kwietnia 2024 roku.
W załączeniu  treść ogłoszenia oraz formularz uwag i wniosków z prośbą o składanie ich w możliwie pilnym terminie, co umożliwi przyspieszenie prac nad finalną wersja dokumentu.
Dokumenty do zaopiniowania dostępne są pod linkiem: https://www.lom.lodz.pl/konsultacje-spoleczne-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-lom-sump-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/

 

ROK 2023

  • Jak bezpiecznie poruszać się po Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM!

  • Konsultacje społeczne SUMP ŁOM

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.
Prace nad Planem to złożony i wieloetapowy proces, w którym bardzo istotny jest głos mieszkańców, organizacji społecznych i innych interesariuszy. Produktem kończącej się I fazy konsultacji społecznych są „Założenia dla projektu SUMP ŁOM”. Zawierają one podstawowe informacje na temat tego, co finalnie wejdzie w zakres Planu: podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę ostatecznego dokumentu, zestawienie dobrych praktyk oraz dotychczas zgłoszone uwagi podczas I fazy konsultacji.
Dokument dostępny jest na stronie: www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/
Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami oraz zgłaszania uwag poprzez formularz online –  https://forms.office.com/e/EyVkKuyvMG lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przy Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), 90-514 w Łodzi, w godzinach 9.00-15.00. Na uwagi czekamy do 31.10.2023 roku.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji, które rozpoczną się już w listopadzie i skupią się na wstępnym projekcie SUMP ŁOM.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków