Treść strony POIiŚ NA LATA 2014-2020

 • Logo unijne programu

Tytuł projektu: 

„Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”

Numer umowy:

POIS.03.01.00-00-0249/22-00

Termin realizacji projektu

do 31.12.2023 r.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Modalnego, działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Beneficjent:

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

352 998,25 zł

Dofinansowanie:

244 339,23 zł

Wkład jednostki realizującej projekt:

108 659,02 zł

Opis:

Podwyższone przejście dla pieszych zlokalizowane na ul. Brzezińskiej w Strykowie  wykonane zostało z kostki brukowej z obustronnymi najazdami wraz z montażem znaku aktywnego na słupie stalowym nad osią jezdni w rejonie przejścia dla pieszych z pulsującym całą dobę pomarańczowym światłem ostrzegawczym. Wykonany został także chodnik z kostki brukowej o długości ok. 10 mb. łączący przejście dla pieszych ze zjazdem na boisko sportowe. Korzyści bezpośrednie wynikające z inwestycji to spowolnienie ruchu pojazdów oraz zmniejszenie ryzyka wypadków, w tym dzieci i młodzieży oraz innych użytkowników boiska sportowego.

W ramach drugiej części zadania zakupione zostały mobilne miasteczka rowerowe oraz edukacyjne mobilne miasteczka ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze, poprzez praktyczną edukajcję. W skład zestawów wchodzą takie elementy jak: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Łączny koszt miasteczek wyniósł 200 000,00 zł,  w tym dofinansowanie w kwocie 137 865,85 zł, w ramach środków UE pozyskanych z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach zadania zostały doposażone wszystkie Szkoły Podstawowe w Gminie Stryków:

•    SP nr 1 w Strykowie – 49 650,17 zł, 
•    SP w Dobrej – 39 815,91 zł, 
•    SP nr 2 w Strykowie – 27 633,48 zł, 
•    SP w Niesułkowie – 27 633,48 zł, 
•    SP w Bratoszewicach – 27 633,48 zł, 
•    SP w Koźlu – 27 633,48 zł. 

Istotną zaletą mobilnych miasteczek jest możliwość wykorzystania ich zarówno na zewnątrz np. boiska szkolne, jak i w pomieszczeniach zamkniętych np. sala gimnastyczna. Mobilne miasteczko oprócz nauki zasad ruchu drogowego w ramach zajęć szkolnych, umożliwi także przeprowadzanie praktycznej części egzaminu na kartę rowerową czy zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży.

Cele i efekty projektu

Główne cele projektu:

• budowa podwyższonego przejścia dla pieszych mająca na celu spowolnienie ruchu pojazdów oraz zmniejszenie ryzyka wypadków zapewniając poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych i dla ruchu samochodowego, co przyczyni się do ochrony zdrowiu i życia uczestników ruchu drogowego.

• doposażenie placówek oświatowych mające na celu wdrożenie praktycznej edukacji już od najmłodszych lat, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze.

 

Efekt, jaki został zaplanowany do osiągnięcia w ramach realizowanego zadania to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W związku z tym niezbędnym okazało się zwiększanie świadomości i bezpieczeństwa mieszkańców, ale i przejeżdżających przez stale rozwijający się Stryków. Dlatego też zbudowane zostało kolejne bezpieczne przejście dla pieszych, a dodatkowo wdrożone zostały narzędzia edukacyjne w szkołach, by od najmłodszych lat uczyć odpowiedniego zachowania kolejnych pokoleń uczestników ruchu drogowego.

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych

Gmina Stryków, jako beneficjent projektu, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:
1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2. lub formularz.

 • 6
 • Podwyższone przejście dla pieszych na ul. Brzezińskiej.
 • Podwyższone przejście dla pieszych na ul. Brzezińskiej.
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Miasteczka rowerowe
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn
 • Festyn

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Dzień Policji 2024