Treść strony WYKAZ SZCZEGÓLNYCH FORM UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy poszkodowanym

Burmistrz Strykowa informuje, że w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w celu zapewnienia ochrony społeczności lokalnej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie może w granicach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielić pomocy w postaci:
zasiłku okresowego lub celowego;
pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie;
pomocy przyznawanej w postaci środków żywności;
pomocy przyznawanej w postaci środków higienicznych;
pomocy przyznawanej w postaci odzieży; 
pomocy psychologicznej w celu przywrócenia równowagi psychicznej;
innych form pomocy w zależności od potrzeb po odpowiednim rozeznaniu.

Ponadto Burmistrz Strykowa na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ustala szczególne formy pomocy dla społeczności lokalnej, niewynikającej z ustawy o pomocy społecznej.

W sytuacjach kryzysowych pomoc ta będzie udzielana w miarę możliwości w ramach dostępnych środków budżetowych i w granicach obowiązujących przepisów prawa, po wstępnej analizie strat i potrzeb wnioskodawców.

Zdarzenie kryzysowe

Forma wsparcia

Podtopienia

•  udostępnienie z magazynu Obrony Cywilnej worków przeciwpowodziowych,
•  pomoc przy wypompowaniu wody, 
  pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu, 
•  zapewnienie transportu do miejsca ewakuacji w przypadku braku własnego środka transportu;
uruchomienie procedury związanej z szacowaniem przez komisję szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Silne mrozy / opady śniegu

wystawienie koksowników w miejscach gromadzenia się mieszkańców gminy m.in.: przystanki autobusowe.

Epidemia / skażenia chemiczne, radiacyjne

zaopatrzenie w miarę możliwości w środki ochrony osobistej, tj. środki do dezynfekcji, maseczki, kombinezony ochronne, tabletki jodowe.

Katastrofa budowlana / nawałnice

zaopatrzenie poszkodowanych w plandeki chroniące przed zalaniem oraz dalszą dewastacją budynku, 
pomoc w usuwaniu skutków nawałnic,
pomoc w tymczasowym zakwaterowaniu, 
zapewnienie transportu do miejsca ewakuacji w przypadku braku własnego środka transportu;
uruchomienie procedury związanej z szacowaniem przez komisję szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zakłócenia w dostawach wody / całkowita niezdatność wody do spożycia    

 • zorganizowanie dostaw wody do celów spożywczych i gospodarskich.

Choroby zakaźne zwierząt

pomoc w utylizacji zwierząt padłych, 
pomoc w pozyskaniu / udostępnienie mat i środków dezynfekcyjnych.

Susza (dotyczy szkód w uprawach rolnych)

uruchomienie procedury związanej z szacowaniem przez komisję szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.

Na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, w wykazie mogą być również uwzględnione inne szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Stryków, w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej.
 
Wniosek może być złożony:
osobiście w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Strykowie lub Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków