Lista poddziałów dla strony POWSZECHNA SAMOOBRONA

Treść strony POWSZECHNA SAMOOBRONA

Powszechna samoobrona to przygotowanie się ludności do ochrony swojego zdrowia i mienia poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie reagowania na potencjalne zagrożenia. W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie powinny:
zapoznać się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
zapoznać się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
zaopatrzyć siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
zaopatrzyć domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
opanować zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
zgromadzić i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
przygotować mieszkania (budynku) pod względem ppoż.i ochrony przed skażeniami, itp.
w przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczyć mienie, wyłączyć dopływ wody, prądu, gazu, spakować rzeczy osobiste, dokumenty, środki ochrony przed skażeniami oraz żywność, ściśle wykonywać polecenia  organizatorów ewakuacji.

Również państwo ma wobec obywateli szereg zobowiązań w zakresie promowania samoobrony powszechnej. Są one realizowane m.in. poprzez szkolenia z zakresu przysposobienia obronnego, a także rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród mieszkańców. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi poradnikami postępowania.

  • data: 2023-02-14

"Bądź gotowy! Poradnik na czas kryzysu i wojny" Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Informator o powszechnej samoobronie ludności

Lista poddziałów dla strony POWSZECHNA SAMOOBRONA

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków