Treść strony JEDNOSTKI ZALICZANE DO ZARZĄDZANIA KRYSYSOWEGO

JEDNOSTKI ZALICZANE DO ZARZĄDZANIA KRYSYSOWEGO

Do struktur zarządzania kryzysowego Gminy Stryków zalicza się także podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne gminy, w tym:

Ø  Przedszkole Samorządowe w Strykowie;
Ø  Szkoły Podstawowe z terenu gminy (6);
Ø  Szkoły Ponadpodstawowe (1);
Ø  Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie;
Ø  Gminna Biblioteka Publiczna;
Ø  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie;
Ø  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie;
Ø  Jednostka Robót Publicznych w Strykowie;
Ø  sołectwa (35) i osiedla (4).


Ponadto realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Stryków zapewniają służby m. in.:
Ø  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie;
Ø 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Stryków, w tym dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego;
Ø  Komisariat Policji w Strykowie.

  • data: 2023-02-09

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków