Treść strony ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GZZK

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GZZK

Burmistrz Strykowa, jako przewodniczący GZZK realizuje zadania z zakresu monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie Gminy Stryków.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Do jego ustawowych zadań należą:

Ø ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
Ø przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
Ø przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
Ø opiniowanie planu zarządzania kryzysowego.

  • data: 2023-02-09

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków