Treść strony PRZEWODNICZĄCY I SKŁAD OSOBOWY GZZK

PRZEWODNICZĄCY I SKŁAD OSOBOWY GZZK

Zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Stryków jest Burmistrz Strykowa.
Organem pomocniczym Burmistrza Strykowa w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129/2019 Burmistrza Strykowa w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia jego składu osobowego, w skład zespołu wchodzą:
Ø Przewodniczący – Burmistrz Strykowa;
Ø Zastępca Przewodniczącego – samodzielne stanowisko ds. wojskowych i OC utworzone w UM w Strykowie;

Ø Grupa planowania cywilnego:
· Sekretarz Gminy Stryków;
· Inspektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, zajmujący się sprawami ochrony przeciwpożarowej;
· Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie;

Ø Grupa monitorowania, prognoz i analiz:
· Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie;
· Komendant Komisariatu Policji w Strykowie;
· Kierownik Ośrodka Zdrowia w Strykowie;
· Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie;
· Kierownik Jednostki Robót Publicznych w Strykowie.

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mogą wchodzić inne osoby  zaproszone przez Burmistrza Strykowa. Zespół funkcjonuje w oparciu o roczny plan pracy. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu, może zwoływać posiedzenia poza rocznym planem działania. 

  • data: 2023-02-09

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków