Treść strony FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 • Opieka wytchnieniowa 2024

Tytuł projektu

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Numer umowy

9/OW/2024

Okres realizacji projektu

15.01.2024 do 31.12.2023

Nazwa programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

36 873,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie

36 873,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Program ma zapewnić m.in.:

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Opieka wytchnieniowa w ramach programu realizowana jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

 

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Tytuł projektu

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Numer umowy

Nr 77/AOOzN/2024

Okres realizacji projektu

01.01.2024 do 31.12.2024

Nazwa programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

326 196,00 zł  ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie

326 196,00 zł  ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy wsparcia dla:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz,
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi asystencji osobistej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi są bezpłatne.

 

 • Opieka wytchnieniowa 2023

Tytuł projektu

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Numer umowy

12/2023/OW

Okres realizacji projektu

01.03.2023 do 31.12.2023

Nazwa programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

55 488 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie

55 488 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Program ma zapewnić m.in.:
- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Opieka wytchnieniowa w ramach programu realizowana jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

 

 

 

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Tytuł projektu

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Numer umowy

Nr 6/2023/AOON

Okres realizacji projektu

01.03.2023 do 31.12.2023

Nazwa programu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

70 084,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie

70 084,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy wsparcia dla:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi asystencji osobistej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi są bezpłatne

 

 

 

 • A3-Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Tytuł projektu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Numer umowy

17/2022/OW

Okres realizacji projektu

01.03.2022 do 31.12.2022

Nazwa programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

489 60,00 zł

Dofinansowanie

48 960,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Program ma zapewnić m.in.:

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Opieka wytchnieniowa w ramach programu realizowana jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

 

 

 

 • A3-Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej - edycja 2022

Tytuł projektu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

Numer umowy

17/2022/AOON

Okres realizacji projektu

01.03.2022 do 31.12.2022

Nazwa programu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

 

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

63 189,00 zł

Dofinansowanie

63 189,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego  jako formy wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program jest ukierunkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w środowisku. Usługi asystencji osobistej w ramach programu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie,  są bezpłatne.

 

 

 

 • A3-Opieka-Wytchnieniowa-2021

Tytuł projektu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Numer umowy

7/2021/OW

Okres realizacji projektu

01.06.2021 do 31.12.2021

Nazwa programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

9 792,00 zł

Dofinansowanie

9 792,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wkład jednostki realizującej projekt

-

Opis

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Program ma zapewnić m.in.:

- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Opieka wytchnieniowa w ramach programu realizowana jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Link do strony programu

-

-

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków