Treść strony OBOWIĄZKI PROMOCYJNE

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym zobowiązany jest do:
Ü  umieszczenia loga (w niezmienionej formie) oraz informacji dot. objęcia przedsięwzięcia Patronatem oraz informacji o przyznanych formach ewentualnej pomocy we wszystkich materiałach związanych z przedsięwzięciem, w szczególności:
* regulaminie,
* zaproszeniach,
* plakatach,
* informacjach i komunikatach prasowych,
* oficjalnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
Ü  przesłania do akceptacji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych na adres strykow@strykow.pl z dopiskiem „materiały promocyjne do pilnej akceptacji dotyczące wydarzenia objętego „Honorowym Patronatem Burmistrza Strykowa”. Termin na akceptację projektu materiałów przez Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wynosi 4 dni robocze;
Ü  przesłania w terminie min. 10 dni przed wydarzeniem objętym Patronatem na adres e-mail: strykow@strykow.pl szczegółowego programu wydarzenia oraz plakatu promującego wydarzenie w formie jpg o jakości min. 300 DPI i pdf;
Ü przesłania w terminie max. 1 dnia po wydarzeniu na adresy e-mail: wydzial.edukacji@strykow.pl oraz strykow@strykow.pl materiałów z wydarzenia zawierających:
* skan podpisanego przez Organizatora sprawozdania wraz z oświadczeniem oraz wersji edytowalnej sprawozdania wraz z oświadczeniem w postaci dokumentu Word.
* skan podpisanej klauzuli RODO. Dodatkowo oryginał w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu do 14 dni po wydarzeniu.
* min. 10 zdjęć z przebiegu wydarzenia, w tym min. jednego zdjęcia grupowego uczestników wydarzenia, w formie podpisanych plików JPG, o jakości min. 300 DPI, oznakowanych w lewym dolnym rogu informacją o autorze zdjęć.
Ü Oryginał sprawozdania, oświadczeniem i klauzuli RODO w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu do 14 dni po wydarzeniu wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku danych typu pendrive lub płyta DVD.

  • data: 2023-01-10

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków