Lista poddziałów dla strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA I OBOWIĄZKI PROMOCYJNE Z NIM ZWIĄZANE

Treść strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA I OBOWIĄZKI PROMOCYJNE Z NIM ZWIĄZANE

  • Honorowy Patronat

Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych, edukacyjnych, prozdrowotnych, społecznych i promocyjnych.
Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym, które wpisują się w zadania Gminy Stryków oraz realizują cele strategii rozwoju Gminy Stryków.
Jak uzyskać Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa?

  1. Czytelnie wypełnić wniosek o objęcie Patronatem oraz jego załączniki.
  2. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie na min. 30 dni przed planowanym wydarzeniem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wniosek należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu;
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu: 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27;
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail strykow@strykow.pl;
  4. elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu na platformie EPUAP.
  • data: 2023-01-11

Lista poddziałów dla strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA I OBOWIĄZKI PROMOCYJNE Z NIM ZWIĄZANE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków