Treść strony OBOWIĄZKI PROMOCYJNE ORGANIZATORÓW INNYCH WYDARZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

OBOWIĄZKI PROMOCYJNE ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW

1. Wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne, pomocnicze i gminne instytucje kultury, które współfinansowane/finansowane są ze środków z budżetu Gminy Stryków w imieniu Burmistrza Strykowa, będącego jednocześnie organizatorem/współorganizatorem wydarzenia, w szczególności cykliczne uroczystości patriotyczne, jubileuszowe, Dni Strykowa, Dożynki Gminne, zawody sportowe, nie podlegają Patronatowi. Na materiałach promocyjnych i informacyjnych stosuje się wówczas:
a) zapis „Wydarzenie finansowane ze środków z budżetu Gminy Stryków”;
b) zapis „Burmistrz Strykowa zaprasza na ....”;
c) umieszcza się logo, o którym mowa w par. 1 ust. 2 pkt 8 regulaminu o przyznaniu Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa oraz zasad promowania wydarzeń realizowanych ze środkow z budżetu Gminy  Stryków.


2. Jednostki organizacyjne, pomocnicze i gminne instytucje kultury oraz inne podmioty zewnętrzne finansowane/współfinansowane ze środków budżetu Gminy Stryków, na materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzeń, które nie zostały objęte Patronatem i nie są wydarzeniami opisanymi w pkt.1, są zobowiązane do:

a) zastosowania zapisów „Wydarzenie współfinansowane/finansowane ze środków budżetu Gminy Stryków”;
b) umieszczenia loga, o przesłanie, którego należy wnioskować do Urzędu Miejskiego w Strykowie lub do jednostki przekazującej środki finansowe z budżetu w imieniu Gminy Stryków np. gminnej instytucji kultury;
c) dostarczenia oznakowanych materiałów promocyjnych dotyczących dofinansowanego z budżetu Gminy Stryków wydarzenia w terminie do 4 dni od wydarzenia. Materiały powinny zawierać:
* publikowane ogłoszenia, plakaty;
* krótki opis wydarzenia wraz z podaniem danych osób nagrodzonych, informacji o zaproszonych gościach i innych przyznanych patronatach;
* zdjęcia w ilości min. 5 szt. o jakości 300 DPI, oznakowanych w lewym dolnym rogu informacją o autorze zdjęć;
* podpisane oświadczenie i klauzulę RODO.
Materiały należy dostarczyć do podmiotu, który udzielił dofinansowania z budżetu Gminy Stryków na dane wydarzenie.
Dodatkowe obowiązki promocyjne mogą być uszczegółowione w innych dokumentach np. w umowach i porozumieniach.

  • data: 2023-01-11

Dokumenty do pobrania

Materiały graficzne do pobrania

Logotypy OBOWIĄZKOWE

1) Logo wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Stryków

2) Logo Sportowiec sponsorowany przez Gminę Stryków

Logotypy DODATKOWE

1) Herb Gmina Stryków okrągłe oficjalne