Treść strony Józef Borowy

  • Józef Borowy

Józef Borowy – data i miejsce urodzenie nie są znane. Najprawdopodobniej przebywał w Strykowie od czasów wojen napoleońskich prowadzonych na polskich ziemiach do czasów powstania listopadowego. Czyli mniej więcej od roku 1806/07 do 1830/31. Był rejentem w sądzie pokoju, który działał w Strykowie od 1857 r. Józef Borowy zasłynął z tego, że wszelkiego rodzaju umowy, kontrakty, akta kupna i sprzedaży, potwierdzenia testamentów pisał do rymu dbając przy tym nie tylko o ich stronę artystyczną, a co w jego zawodzie najważniejsze przestrzegał jednocześnie formalistyki kodeksowej. Sporządzanym przez siebie aktom prawnym nadawał formę wierszowaną. Używając  poetyckiego stylu w niczym nie wypaczał czy uchybiał spisywanym aktom. Poniżej przykład jego twórczości.

„Ze Strykowa do wielkiego świata” – Jacek Perzyński

  • data: 2023-01-05
  • źródło zdj. Gazeta Sądowa Warszawska 22/1884. Gazeta Sądowa Warszawska z fragmentem testamentu sporządzonego przez Józefa...

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków