Treść strony Antoni Jabłoński

  • Antoni Jabłoński

Jabłoński Antoni - urodził się 9 VI 1860 roku w Strykowie, był synem stelmacha Kacpra  Jabłońskiego i Wiktorii z Dołęgowskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w latach 1876 - 1884 w fabryce "Borman i Szwede" w Warszawie, najpierw jako praktykant, potem czeladnik i majster. W 1884 przeniósł się do fabryki Towarzystwo Udziałowe Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych "K. Rudzki i Ska" w Warszawie, gdzie był traserem. Było to zadanie odpowiedzialne, gdyż do jego obowiązków należało przygotowanie prefabrykatów do dalszej obróbki. Polegało to głównie na kreśleniu na nich miejsc, wzdłuż których ma być prowadzona ich obróbka, np. cięcie i wiercenie otworów na nity oraz nitowanie. Wymagano też od niego, aby był biegły w szkicowaniu, kreśleniu, projektowaniu. Swoją pracę wykonywał niezwykle skrupulatnie i dokładnie. Wywiązał się z nich zapewne bardzo dobrze, gdyż uczyniono go kierownikiem traserni.  Gdy w roku 1892 firma ta rozpoczęła budowę mostów, pracował w terenie, kierując budowami, m.in.:
- w latach 1895 - 1897 brał udział w budowie mostów na kolei Północno Ussuryjskiej (część magistrali transsyberyjskiej),
- w latach 1897 - 1898 w budowie mostu na Dźwinie Północnej na linii kolejowej Perm-Kotłas,
- w latach 1899 - 1901 mostu na Amu Darii na kolei Środkowo-Azjatyckiej,
- w latach 1902 - 1904 mostu na rzece Wołchow na linii Petersburg-Wołogda.
Jabłoński kierował z ramienia firmy "K. Rudzki i Ska" montażami mostów przez Wisłę w Warszawie: w 1908 pod Cytadelą, a w latach 1908 - 1909 III mostu (obecnie im. ks. J. Poniatowskiego). Kierował też montażem stalowego mostu drogowego przez Niemen w Grodnie (1909) oraz mostu Ochtieńskiego przez Newę w Petersburgu (1910-1911). W latach 1914 - 1915 kierował budową mostów wznoszonych przez firmę "K. Rudzki i Ska" na kolei Środkowo-Amurskiej (część magistrali transsyberyjskiej), a w latach 1918 - 1920 podniesieniem dwóch przęseł długości po 127 m mostu przez rzekę Amur w Chabarowsku, wysadzonych w czasie wojny domowej. W 1920 wrócił przez Japonię do kraju i do końca życia był burmistrzem miasta Strykowa. Zmarł  2 VI 1926 w Strykowie.

źródło: „Ze Strykowa do wielkiego świata” – Jacek Perzyński 

 

  • data: 2023-01-04

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków