Treść strony Łazarz Andrysowicz

  • Łazarz Andrysowicz - ilustracja

Łazarz Andrysowicz - znakomity drukarz polski. Urodził się w Strykowie, ale dokładna data jego urodzin nie jest znana. Było to zapewne na początku XVI w. Pracował w drukarni Hieronima Wietora w Krakowie. Po śmierci Hieronima dzięki małżeństwu z Barbarą, wdową po krakowskim drukarzu stał się właścicielem utworzonej przez niego oficyny drukarskiej. Warsztat rozbudował i unowocześnił kontynuując drukowanie książek pod szyldem Drukarnia Łazarzowa. Głównym źródłem dochodów drukarza były trzy rodzaje druków: prognostyki i rubrycelle oraz podręczniki prawa miejscowego. Andrysowicz zabiegał o umocnienie swej pozycji zawodowej nadaniami królewskimi. Od króla Zygmunta Augusta uzyskał dla siebie i swego syna Jana przywilej druku książek w językach: polskim, łacińskim, greckim, hebrajskim i węgierskim przez 10 lat. Kilka lat cieszył się też serwitoriatem królewskim, dającym mu upoważnienie do drukowania statutów i konstytucji sejmowych. Z drukarni Andrysowicza wyszła też pierwsza w języku polskim książka o charakterze podręcznika geodezji "Geometria to jest miernicka nauka po polsku krótko napisana" autorstwa Stanisława Grzepskiego, profesora Akademii Krakowskiej oraz Olbrychta Strumieńskiego "O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów".  Niemal wszystkie druki Łazarza wyróżniały się estetyką. Typograf dbał nie tylko o dobry gatunkowo papier, ale starannie dobierał ilustracje i ozdobniki. Drukarnia Andrysowicza należała do najlepszych oficyn typograficznych w XVI w. w Krakowie - "gnieździe drukarstwa polskiego". Łazarz zmarł w 1577 r. Drukarnię, pod nazwą Drukarnia Łazarzowa, prowadził nadal jedyny jego syn i Barbary Jan Łazarzowic Januszowski. Wzniósł on zakład na wyżyny sztuki typograficznej i zdobył sławę drukiem utworów Jana Kochanowskiego.

 Źródło: m.in. „Ze Strykowa do wielkiego świata” – Jacek Perzyński

  • data: 2023-01-04

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków