Treść strony Deresław (Dziersław) Tłuk ze Strykowa

Deresław (Dziersław) Tłuk ze Strykowa - dziedzic strykowski, skarbnik (1386-96) i podsędek łęczycki (1397-1407). Żona Krzystka, synowie: Piotr h. Łazęka (kasztelan inowłodzki, miecznik łęczycki, 2 poł. XIV w. – 1468), Michał i Mikołaj. Na jego prośbę król Władysław Jagiełło w 1394 r. nadał prawa miejskie Strykowowi. Oprócz Strykowa Deresłąw Tłuk posiadał Rembielice, Parzymiechy, i Lipie w Wieluńskiem. Po jego śmierci w wyniku podziału majątku Stryków pozostało przy żonie Krzystce, które po r. 1420 przekazała ona synowi Michałowi, kanonikowi włocławskiemu i dziekanowi kieleckiemu. Drugi syn Deresława - Mikołaj  był dziedzicem Rokitnicy, Kraszewic, Wawrzyczewic, Dobieszkowa i Biechowa. W spadku po bracie Michale, syn Deresława - Piotr otrzymał Rokitnicę i części w  Strykowie, z którego odtąd stale się pisał (Piotr Tłuk ze Strykowa). Na podstawie: Alicja Szymczakowa, iPSB, biogram opublikowany w 1981 r. w XXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  • data: 2023-01-04

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków