Treść strony TERMINY KONTROLI

  • Skąd obowiązek kontroli

SKĄD WYNIKNĄŁ OBOWIĄZEK PROWADZONEJ KONTROLI?

Obowiązek wyniknął z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sierpniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które nałożyły pod groźbą kar obowiązki na wszystkie samorządy w Polsce oraz na właścicieli nieruchomości. Niewywiązanie się burmistrza z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem powoduje, że gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

Plan kontroli w 2022 roku dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

 Listopad / grudzień 2022 

Plan kontroli  dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych w drodze zarządzenia ustala Burmistrz Strykowa. Zgodnie z Zarządzeniem nr 184/2022 Burmistrza Strykowa z dnia 15 listopada 2022 r. https://bip.strykow.pl/ p=document&action=show&id=18141&bar_id=13424 w miesiącach listopad, grudzień 2022 r. kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryków w miejscowościach:
v Anielin (od posesji 1 do posesji 30),
v Bartolin  (od posesji 1 do posesji 24). 

 

 

  • data: 2023-01-03

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Plakat informacyjny Akademia Seniora