Lista poddziałów dla strony ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Treść strony ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SKĄD WYNIKNĄŁ OBOWIĄZEK PROWADZONEJ KONTROLI?

Obowiązek wyniknął z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sierpniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które nałożyły pod groźbą kar obowiązki na wszystkie samorządy w Polsce oraz na właścicieli nieruchomości. Niewywiązanie się burmistrza z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem powoduje, że gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

  • Kontrola zbiorników bezodpływowych

Lista poddziałów dla strony ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków