Treść strony DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU

DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU

W przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia i wprowadzenia działań interwencyjnych, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, profilaktyką jodową objęte zostaną wszystkie osoby do 60 roku życia, a także wszystkie osoby bez limitu wieku zaangażowane w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu. Preparat ten może być stosowany jedynie w ściśle określonych okolicznościach grożących utratą zdrowia lub życia ludzi.

W przypadku wystąpienia skażeń radiacyjnych  i konieczności uruchomienia działań interwencyjnych mieszkańcy zostaną powiadomieni za pomocą:
♦️ komunikatów przekazywanych na stronie internetowej Gminy oraz przez inne lokalne media;
♦️ na tablicach ogłoszeń w mieście i sołectwach ;
♦️ za pomocą megafonów umieszczonych na środkach transportu

Za optymalny okres podawania tabletek jodku potasu należy uznać czas krótszy niż 24 godziny przed przewidywanym początkiem ekspozycji na napromieniowanie oraz do 2 godzin po jej rozpoczęciu.

Lista poddziałów dla strony DYSTRYBUCJA TABLETEK JODKU POTASU

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków