Treść strony POLSKI ŁAD

  • Plakat informacyjny

Tytuł projektu

„Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Numer umowy

Nr wstępnej Promesy: 01/2021/735/PolskiLad

Okres realizacji projektu

Powyżej 12 miesięcy od momentu wyłonienia Wykonawcy

Nazwa programu

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

12 000 000,00 zł

Dofinansowanie

11 400 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

600 000,00 zł

Opis

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez stworzenie infrastruktury pozwalającej uzbroić strefy przemysłowe i podłączyć nowe firmy, dające zatrudnienie mieszkańcom regionu łódzkiego, w tym sąsiednich powiatów oraz dystrybucję wody na tereny inwestycyjne w płd.–wsch. części gminy. Uzbrojenie terenów zwiększy również potencjał budownictwa mieszkaniowego. Zapewni także ciągłość dostaw wody poprzez poprawę procesu produkcji i uzdatniania wody, szczególnie w okresie letnim przy dużych rozbiorach. Nowe i rozbudowane SUW-y stanowić będą również alternatywne źródło dostaw wody w sytuacjach kryzysowych.

Link do strony programu

www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

 

  • Plakat informacyjny

Tytuł projektu

„Poznaj Polskę”

Numer umowy

Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/456

Okres realizacji projektu

od dnia zawarcia porozumienia do 24 czerwca 2022 r. 

Nazwa programu

Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

75 423,00 zł

Dofinansowanie

60 338,20 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

15 084,80 zł

Opis

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie polega na przygotowaniu
i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Wykonawca (Beneficjent), wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Link do strony programu

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Rządowy Fundusz Polski Ład: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Dzień Matki 2022