Treść strony 2022.05

Teleopaski dla seniorów w Gminie Stryków

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że na terenie Gminy Stryków rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.Uczestnicy Programu otrzymają bezpłatną teleopaskę/ opaskę bezpieczeństwa, którą nosi się na ręce jak zegarek.
Program skierowany jest do 100 osób zamieszkujących Gminę Stryków w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu. Chęć uczestnictwa w Programie należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Kościuszki 29, tel. : 42 719 85 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły poniżej.
  • Teleopaska na ręku seniora, materiał graficzny SiDLY Sp. z o.o.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków