Lista poddziałów dla strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA

Treść strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA

Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzenia. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych, edukacyjnych, prozdrowotnych, społecznych i promocyjnych. Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym lub ponadregionalnym, które wpisują się w zadania Gminy Stryków oraz realizują cele strategii rozwoju Gminy Stryków. Jak uzyskać Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa?

  1. Czytelnie wypełnić wniosek o objęcie Patronatem oraz jego załączniki.
  2. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie na min. 30 dni przed planowanym wydarzeniem (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wniosek należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. osobiście w sekretariacie Urzędu;
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu: 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27;
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail strykow@strykow.pl,
  4. elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu na platformie EPUAP.

Dokumenty i materiały graficzne do pobrania:

 

 Pakiet graficzny HONOROWY PATRONAT:

1) Herb Gmina Stryków w kole oficjalne

2) Logo Honorowy Patronat

3) Logo "Spotkajmy się w Strykowie"

4) Logo Sportowiec sponsorowany przez Gminę Stryków

5) Logo wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Stryków

*** Pakiet spakowany wszystkich grafik z logami ***

Lista poddziałów dla strony HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA STRYKOWA

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków