Treść strony RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SWĘDOWIE

  • TABLICA INFORMACYJNA O PRZEZNANYM DOFINANSOWANIU

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

2020-2021

Nazwa programu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

779 139,00 zł

Dofinansowanie

271 444,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

507 695,00 zł

Opis:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr  ewidencyjnych 65 i 30  w m. Swędów w ul. Niezapominajek i Strumykowej. Sieć zlokalizowana jest w drogach gminnych wewnętrznych (drogi nieutwardzone).

Zakres robót obejmował kanał grawitacyjny z glazurowanych rur kamionkowych Ø 200 wraz z odejściami bocznymi do działek  oraz kanał tłoczny PEHD Æ110 od dwóch tłoczni ścieków PP3 i PP5  do  studni rozprężnych. Zakres uzupełnia utwardzenie nawierzchni ulic kruszywem łamanym frakcji 31,5-63, obsypanie humusem i obsianie trawą poboczy, doprowadzenie do stanu pierwotnego działek prywatnych.

Łączna długość rurociągu kamionkowego wynosi 477,39 m, kanalizacji tłocznej długość 515,01 m  oraz montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i linią wlz do istniejących ZK .

Utwardzeniu nawierzchni podlegała powierzchnia dróg ok. 1 780  m².

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

  • TABLICA INFORMACYJNA O PRZEZNANYM DOFINANSOWANIU

Tytuł projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

2020 r.

Nazwa programu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

336 648,00 zł

Dofinansowanie

230 181,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

106 467,00 zł

Opis:

Zadanie zostało  realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowości Wyskoki.  W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wyskoki  o długości 809 m. Roboty drogowe zostały wykonane na działce drogowej o nr ewid. 198 i 166 obręb Wyskoki na odcinku od skrzyżowania we wsi Wyskoki do tzw. żwirowni. Przebudowa polegała na remoncie cząstkowym  istniejącej nawierzchni i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów i wykonaniem oznakowania pionowego. Przyjęto dla drogi kategorię obciążenia ruchem KR-2. Konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna AC8 C 50/70 – 5 cm, warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 – 4 cm, istniejąca nawierzchnia po remoncie cząstkowym, pobocza – kruszywa stabilizowane mechanicznie o grubości 15 cm.

  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI
  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI
  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI
  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI
  • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków