Treść strony 2019.03

Ogłoszenie o wynikach „otwartego konkursu ofert” na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

W dniu 22 lutego 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej – powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego amatorskiego uprawiania motocrossu na terenie Gminy Stryków. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 135.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta – złożona przez Klub Motorowy Stryków i zatytułowana „Organizacja zawodów, uczestnictwo w zawodach w kraju i za granicą, szkolenie zawodników oraz utrzymanie toru motocrossowego wraz z infrastrukturą”. Klub wystąpił o środki na realizację zadania w wysokości 110.000zł. Oferta spełniła określone w ogłoszeniu wymogi formalne i tym samym została dopuszczona do oceny merytorycznej.

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej Komisja zarekomendowała przyznanie dotacji na realizację zadania objętego konkursem w kwocie 110.000 zł., czyli w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

 

Stryków, dn. 25.03.2019r.                                                                                                               Burmistrz Strykowa

                                                                                                                                                          /-/  Witold Kosmowski

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-03-26

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030