Treść strony 2019.03

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych”.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Strykowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

Ogłoszenie o wynikach „otwartego konkursu ofert” na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

W dniu 22 lutego 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej – powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego amatorskiego uprawiania motocrossu na terenie Gminy Stryków. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 135.000 zł.

Dotacje na zabytki w województwie łódzkim

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na temat konkursu na Państwa stronie internetowej.

Bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Edukacja przedszkolna – konkurs w ramach Poddziałania XI.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. Spotkania informacyjne odbędzie się 25 marca 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.00 (rejestracja od godz. 09.45), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 - I piętro.

Bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS dla przedsiębiorców, pracowników i osób, które pobierają świadczenia z ZUS.

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania.

Ogłoszenie o wynikach „otwartego konkursu ofert”

W dniu 31 stycznia 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego. Na ogłoszony konkurs wpłynęły 22 oferty.

Wypłaty świadczeń

Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w marcu 2019 r. świadczenia będą wypłacone w następujących dniach:

  • Świadczenia wychowawcze (500+) – 22.03.2019 r.
  • Świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny – 25.03.2019 r.

Jednocześnie Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków