Treść strony PROGRAM WSPÓŁPRACY

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy na rok 2023

Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

,,Roczny program współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" zwany dalej ,,Programem" został przyjęty Uchwałą Nr LXlll/542/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 roku. Celem uchwalonego Programu, jak co roku, było m. in. ustalenie zasad współpracy Gminy Stryków z podmiotami Programu, określenie celów Programu oraz priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w 2023 roku w formie wspólpracy z organizacjami pozarządowymi.

Stryków, dn. 31.05.2024 r. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 158/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 01.12.2023r. do 14.12.2023 r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji” dostępnego w BIP.

 Stryków, dn. 23.11.2023

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 138/2023 z dnia 28 września 2023 r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 06.10.2022r. do 20.10.2023 r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.

 
Stryków, dn. 28.09.2023

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy na rok 2022

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

„Roczny program współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zwany dalej „Programem” został przyjęty Uchwałą Nr XLI/382/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 roku. Celem uchwalonego Programu, jak co roku, było m. in. ustalenie zasad współpracy Gminy Stryków z podmiotami Programu, określenie celów Programu oraz priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w 2022 roku w formie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Stryków, dn. 18.04.2023r.

Sprawozdanie z konsultacji programu na 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 189/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 29.11.2022r. do 13.12.2022r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.
 
Stryków, dn. 21.11.2022

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 161/2021 z dnia 30 września 2022r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 07.10.2022r. do 21.10.2022r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.

 

Stryków, dn. 30.09.2022

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Roczny program współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.:

 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”:

http://bip.strykow.pl/?a=9447

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”:

http://bip.strykow.pl/?a=12241

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”:

https://bip.strykow.pl/?a=13067

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków