Treść strony PROGRAM COMENIUS

 • Logo Comenius

Tytuł projektu: 

  „Communicating Through Cooking”

Numer umowy:

2012-1-BE2-COM06-02719

Okres realizacji projektu:

2012-08-01 - 2014-07-31

Nazwa programu:

Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”

Beneficjent:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie/Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

15 000 euro

Dofinansowanie:

15 000 euro 

Wkład jednostki realizującej projekt:

0,00 zł

Opis:

Projekt został napisany przez szkolnych koordynatorów ds. programu „Comenius, Uczenie się przez całe życie” ze szkół w Polsce, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Bułgarii. Nosi on nazwę „Communicating Through Cooking”, a zatem dotyczył wszystkiego co związane w mniejszym lub większym stopniu z kulinariami. Czas realizacji projektu to dwa lata.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Jagiełły  odbyły się zajęcia szkolnego koła „Comenius”.  Przeznaczone  były dla  uczniów  klas V oraz VI, którzy  zainteresowani  byli  dalszym  pogłębieniem  swojej  wiedzy i  umiejętności  językowych  w  ramach  zajęć  pozalekcyjnych, oraz którzy chcieli rozszerzyć wiedzę z zakresu kultury krajów europejskich. Na zajęciach uczniowie poznali specyfikę zarówno języka jak i kultury krajów partnerskich.

 • 1 w Belgi
 • 2 w Belgi
 • 3 w Belgi
 • 4 w Belgii
 • 5 w Belgii
 • 6 pierwsza wideokonferencja uczestników projektu
 • 7 pierwsza wideokonferencja uczestników projektu
 • 8 w Hiszpanii
 • 9 w Hiszpanii
 • 10 w Hiszpanii
 • 11 w Polsce
 • 12 w Polsce
 • 13 w Polsce
 • 14 w Polsce
 • 15 w Polsce

 

 

Tytuł projektu: 

„Cztery odcienie czterech pór roku”

Numer umowy:

2009-1-PL1-COM06-05302 1

Okres realizacji projektu:

wrzesień 2009 r. –  czerwiec 2011r.

Nazwa programu:

Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”

Beneficjent:

Zespół Szkół nr 1 w Strykowie/Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

47.836,80zł

Dofinansowanie:

47.836,80zł (12 000,00 €)

Wkład jednostki realizującej projekt:

0,00 zł

Opis:

Projekt realizowany był w międzynarodowym partnerstwie, ze szkołami z Turcji, Szwecji i Francji, adresowany był do uczniów w wieku 13-17 lat. Przeprowadzone działania inspirowane były porami roku i odbywały się zgodnie z naturalnymi cyklami przyrody. Cztery działy tematyczne: fotografia, malarstwo, taniec i obrzędowość korespondował odpowiednio z jesienią, zimą, wiosną i latem. Efekty różnorodnych zadań zostały przedstawione i upowszechnione poprzez stronę internetową (publikacje scenariusza, artykułów prasowych), prezentacje multimedialne na płytach DVD oraz festyn szkolno-rodzinny, na którym zaprezentowano rezultaty końcowe projektu Comenius. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dwie wystawy fotograficzne i wernisaż prac malarskich. Pierwsza wystawa zdjęć nosiła tytuł „Cztery pory roku w moim regionie” i przedstawiała najbliższą okolicę w różnych porach roku. Pod takim samym hasłem odbył się wernisaż prac malarskich związany z porami roku. Kolejna wystawa była dokumentacją fotograficzną odbytych czterech wizyt roboczych partnerów projektu. Odbiorcami wystaw i wernisażu byli wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście, miejscowe władze i lokalna prasa. Wystawę zdjęć zorganizowano również dla miejscowej społeczności w Domu Kultury w Strykowie.
Wizyta w Polsce odbyła się w 2010 r. Przyjechało 9 uczniów i 6 nauczycieli z krajów partnerskich. Bogaty program, przygotowany przez nauczycieli i uczniów szkoły pod kątem celebrowania tradycji związanych z latem rozpoczął się w sobotę 28 maja, a zakończył w środę 2 czerwca.

 • Wizyta w Turcji
 • Wizyta w Polsce
 • Wizyta w Francji
 • Wizyta w Francji
 • Wizyta w Szwecji

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków