Treść strony GRANTY SOŁECKIE UM

 • Logo granty sołeckie

Tytuł projektu

„Zakup grilla – wędzarni”

Numer umowy

829/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 r. - 26.09.2021 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

8 000,00 zł

Dofinansowanie

8 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Całą kwotę dofinansowania sołectwo Osse przeznaczyło na zakup specjalistycznego grilla - wędzarni. Głównym celem projektu było zwiększenie integracji pokoleniowej, aktywności społecznej, gdzie podczas spotkań dzieci i młodzież zdobędą umiejętności kulinarne od starszej części mieszkańców sołectwa. Ponadto realizacja projektu daje szanse na dzielenie się przepisami i wspieranie tradycji przyrządzania regionalnych potraw wśród mieszkańców sołectwa i członkiń KGW Osse.

 

 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse

Tytuł projektu

„Zakup projektora wraz z ekranem, systemu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej”

Numer umowy

828/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 r. - 27.09.2021 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

10 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach projektu sołectwo zakupiło wyposażenia świetlicy wiejskiej tj. projektor, laptop, zestaw nagłośnieniowy, farbę do ekranów projekcyjnych oraz składane materace gimnastyczne. Nowoczesny sprzęt zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych tj. organizacja warsztatów, szkoleń oraz pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego podczas wspólnych seansów filmowych. Lokalna społeczność będzie mogła poznać nowinki technologiczne, a jednocześnie wpłynie to na integrację wielopokoleniową podczas organizowanych spotkań. W dniu 25.09.2021 r. został zorganizowany pierwszy seans filmowy, który został przygotowany dla dzieci przez członkinie KGW Koźle. Dzieci siedząc na wygodnych materacach obejrzały bajkę, która została wyświetlona na specjalnie namalowanym na ścianie ekranie projekcyjnym.

 

 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Grant Sołectwo Koźle
 • Projekt współfinansowany

Tytuł projektu

„Wspólne działania – wspólna zabawa” – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Numer umowy

832/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 r. - 27.09.2021 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

19 920,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

9 920,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Pozyskane środki przeznaczono na rozbudowę placu zabaw. W ramach projektu zakupiono urządzenie dla dzieci oraz urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla dorosłych. Projekt pozwoli spotkać się w jednym miejscu zarówno dzieciom jak i ich opiekunom oraz wszystkim mieszkańcom wsi zainteresowanym spędzaniem wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Wola Błędowa wraz z Radą Sołecką zorganizowali spotkanie, podczas którego porządkowali teren placu zabaw po instalacji urządzeń. Na koniec prac został przygotowany poczęstunek dla wszystkich przybyłych mieszkańców wsi oraz zaproszonych sąsiadów.

 

 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Wola Błędowa Grant(17)
 • Z Wami zmieniamy Łódzkie

Tytuł projektu

"Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkowie"

Numer umowy

516/RŚ/20

Okres realizacji projektu

01.07.2020 r. - 15.10.2020 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

14 786,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4 786,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach projektu dokonano zakupu i montażu zjazdu linowego na placu zabaw zlokalizowanym na działce sołeckiej. Głównym celem projektu było stwarzanie warunków do rozwoju Sołectwa Dobieszków oraz pobudzanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie terenu działki sołeckiej i poprawy jej funkcji rekreacyjnej. Pozyskane środki przeznaczono na rozbudowę placu zabaw. Do tej pory był on wyposażony jedynie w zestaw zabawowy dla dzieci młodszych. Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Dobieszków wraz z mieszkańcami Sołectwa zorganizowali spotkanie integracyjne na działce sołeckiej wraz z poczęstunkiem dla zaproszonych mieszkańców Dobieszkowa i sąsiednich sołectw. 

 

 • Zakupiony zjazd linowy
 • Zakupiony zjazd linowy
 • Impreza integracyjna
 • Impreza integracyjna

 

Tytuł projektu

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych”

Numer umowy

517/RŚ/20

Okres realizacji projektu

01.07.2020 r. -15.10.2020 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

14 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4 000,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji pokoleniowej, aktywności społecznej i rozwoju osobistego mieszkańców Sołectwa Nowostawy Górne poprzez wspieranie oraz promowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także stworzenie warunków do działania i rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich.

Pozyskane środki przeznaczono na zakup elementów wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej. Są to: kuchnia gazowa 8-palnikowa z 2 piekarnikami elektrycznymi, taboret gazowy oraz nierdzewny stół roboczy z szafką na butle gazowe.

Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Nowostawy Górne wraz z KGW zorganizowali dla mieszkańców piknik integracyjny z degustacją potraw przygtowanych przez KGW. 

 • Zakupiona kuchnia
 • Zakupiony taboret gazowy
 • Oklejanie zakupionego sprzętu logo projektu
 • Oklejanie zakupionego sprzętu logo projektu

 

Tytuł projektu

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE GOZDÓW”.

Numer umowy

477/RŚ/19

Okres realizacji projektu

07.2019 r. - 09.2019 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

21 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

11 000,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach projektu zakupiono takie sprzęty jak: zmywarka gastronomiczna wraz z osprzętem, okap kuchenny, stół centralny z półką, basen, stół ze zlewem, wózek kelnerski, regał 4-półkowy, elementy serwisu stołowego.

Zakupiony sprzęt został przekazany do użytkowania przez KGW w Gozdowie. Sprzęt ten przechowywany jest w strażnicy OSP Gozdów, a pieczę nad nim sprawuje Sołtys Sołectwa Gozdów. Z wyposażenia można również korzystać przy organizacji imprez i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej gminy.

Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Gozdów wraz z KGW zorganizowali dla mieszkańców i zaproszonych gości piknik integracyjny. We własnym zakresie zorganizowane zostały produkty spożywcze niezbędne do przygotowania potraw na zakupionym sprzęcie. Głównym punktem programu był pokaz przygotowanych przez KGW w Gozdowie potraw myśliwskich. Spotkanie umocniło więzi międzypokoleniowe oraz było okazją do wymiany doświadczeń.

 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...

 

 

Tytuł projektu

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH”.

Numer umowy

478/RŚ/19

Okres realizacji projektu

07.2019 r. - 10.2019 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

20 500,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

10 500,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach projektu zostały zakupione takie sprzęty jak: gitary, statyw, mikrofony, pianino, reflektory sceniczne, wzmacniacze, harmonijki, pasek gitarowy. Zakupiony sprzęt został przekazany do użytkowania przez lokalny zespół „Ługowianki FC”. Sprzęt muzyczno-sceniczny przechowywany jest w strażnicy OSP Ługi, a pieczę nad nim sprawuje Sołtys Sołectwa Ługi. Ze sprzętu można również korzystać przy organizacji imprez i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej na terenie całej gminy.

Sołtys Sołectwa Ługi przeprowadził w formie wolontariatu dla zespołu „Ługowianki FC” 2 warsztaty muzyczne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu muzyczno-scenicznego. Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Ługi wraz z członkiniami zespołu „Ługowianki FC” zorganizowali dla mieszkańców i zaproszonych gości spotkanie integracyjne. Głównym punktem programu był koncert zespołu i wspólne muzykowanie.

Zespół Ługowianki przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu muzycznego wyśpiewał II nagrodę na festiwalu Piosenki Seniorów „Czas nas uczy Pogody”.

 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH
 • MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA W ŁUGACH

 

 

Tytuł projektu

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE STARY IMIELNIK”.

Numer umowy

479/RŚ/19

Okres realizacji projektu

07.2019 r. - 11.2019 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

21 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

11 000,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Nowe wyposażenie kuchni przyczyniło się do polepszenia warunków działania i rozwoju KGW w Starym Imielniku oraz pozostałych mieszkańców Sołectwa. W ramach projektu zostały zakupione takie sprzęty jak np. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, szafa chłodniczo - mroźnicza, stół ze zlewem dwukomorowym, stół roboczy z półką, okap przyścienny, witryna chłodnicza, garnek. Zakupiony sprzęt został przekazany do użytkowania przez KGW w Starym Imielniku. Sprzęt ten przechowywany jest w świetlicy wiejskiej, a pieczę nad nim sprawuje Sołtys Sołectwa Stary Imielnik. Z wyposażenia można również korzystać przy organizacji imprez i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej na terenie całej gminy.

Na zakończenie projektu Sołtys Sołectwa Stary Imielnik wraz z KGW zorganizowali dla mieszkańców i zaproszonych gości spotkanie integracyjne. Głównym punktem programu był pokaz przygotowanych przez KGW w Starym Imielniku potraw. Niezbędne produkty spożywcze zostały zorganizowane we własnym zakresie przez Sołtysa oraz KGW.

 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...
 • KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH W SOŁECTWIE...

 

 

Tytuł projektu

Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie Bratoszewice w Gminie Stryków”.

Numer umowy

301/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r.

Okres realizacji projektu

09.2018 r. - 10.2018 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

5 344,25 zł

Dofinansowanie

4 858,46 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

485,79 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Projekt miał na celu zagospodarowanie i poprawę ogólnego wizerunku terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla rodzin i dzieci. W ramach tego projektu mieszkańcy sołectwa Bratoszewice posadzili krzewy ozdobne wzdłuż ogrodzenia placu zabaw oraz posiali trawę. Te działania w dużym stopniu poprawiły estetykę terenu, który będzie sprzyjał do przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu  dla mieszkańców Bratoszewic i pobliskich miejscowości.  Koordynatorem działań była sołtys wsi. Po zakończonych działaniach odbyło się ognisko dla wszystkich uczestników, wolontariuszy i mieszkańców Bratoszewic. Zaproszenia na wydarzenie były rozdawane w formie ulotek oraz umieszczane na tablicach ogłoszeń. Praca na rzecz sołectwa była częścią integracji mieszkańców oraz wzmocniła ona poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Projekt miał na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców na aktywne spędzanie czasu na zagospodarowanym terenie, wyposażonego w atrakcyjny sprzęt do zabawy dla dzieci oraz urządzenia do rekreacji i ćwiczeń dla dorosłych. Miejsce to stało się atrakcja dla mieszkańców i jest teraz częściej odwiedzane.

 • Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie...
 • Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie...
 • Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie...
 • Nasadzenia krzewów i traw na działce w sołectwie...

 

 

Tytuł projektu

Stary Imielnik chlebem pachnący – organizacja warsztatów wypieku pieczywa i ciast metodą tradycyjną oraz organizacja Pikniku integracyjnego”.

Numer umowy

302/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r.

Okres realizacji projektu

07.2018 r. - 09.2018 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

6 469,13 zł

Dofinansowanie

4 970,84 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 498,29 zł

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach tego projektu przygotowane zostały 3 warsztaty zarówno dla do rosłych jak i dla dzieci  z tradycyjnego wypieku chleba i ciast w piecu chlebowym. Warsztaty te objęły: prezentację podstawowego przepisu na chleb na zakwasie i klasycznych przepisów na ciasto i bułki drożdżowe oraz przedstawiono sposoby wypiekania pieczywa z dawnych lat. Odbyło się wspólne przygotowanie ciast i składników, pieczenie oraz degustacja tych produktów. Każdy uczestnik tych warsztatów był ich aktywnym uczestnikiem, a własnoręcznie upieczony chleb każdy później otrzymał. Warsztaty były prowadzone prze członka rady sołeckiej- zajmującego się wypiekiem tradycyjnego chleba oraz przez członkinie KGW i osoby spoza koła. Warsztaty odbyły się w dniach: 28.07.18 r., 22.09.18 r.i 29.09.18 r.

Kolejnym etapem była budowa przez mieszkańców Starego Imielnika ścieżki edukacyjnej „Od ziarenka do bochenka”, która polegała na prezentowaniu procesu powstawania chleba i wyrobów chlebowych. Przygotowane zostały tablice szkoleniowe dla uczestników (w formie zdjęć i rysunków), którzy mogli zapoznać się z całym procesem produkcji. Na trasie ścieżki edukacyjnej zostały wykonane nasadzenia roślin płożących, aby zapewnić dalszą pielęgnację ścieżki edukacyjnej i nie zarastanie tablic. 

Piknik integracyjny, odbył się 1.09.2018r. Wszelkie prace związane z przygotowaniem terenu oraz niezbędnej infrastruktury były wykonane przez mieszkańców Starego Imielnika. Chcieliśmy aby promocja naszego działania rozrosła się na szerszą skalę i aby zorganizować wspólną integrację z mieszkańcami sąsiednich miejscowości takich jak Dobieszków, Ługi czy Michałówek. Podczas pikniku za obsługę muzyczną odpowiedzialny był DJ, a dla najmłodszych została stworzona specjalna strefa zabaw, uatrakcyjniona przez animatorów. 
Organizacja tego projektów z całą pewnością stała się dobrym elementem promocji zarówno dla wsi Stary Imielnik ale także gminy Stryków. Szerokie zainteresowanie, jakim się to odbiło, utwierdza w przekonaniu, że temat zdrowego żywienia i tradycyjnych wyrobów jest godny poświęcenia uwagi dalszego rozwinięcia. Wszystkie prace związane z przygotowaniem części kulinarnej wykonały panie z KGW Stary Imielnik. Natomiast wszelkie dodatkowe prace związane z przygotowaniem terenu zainicjowali mieszkańcy sołectwa.

Przeprowadzone warsztaty oraz piknik integracyjny przyczynił się do nawiązania lepszych relacji mieszkańców Starego Imielnika i pobliskich miejscowości. Otworzyło to szanse na dalsze wspólne działania i promowanie okolicy poprzez takie projekty. 

 • Stary Imielnik chlebem pachnący – organizacja warsztatów...
 • Stary Imielnik chlebem pachnący – organizacja warsztatów...
 • Stary Imielnik chlebem pachnący – organizacja warsztatów...
 • Stary Imielnik chlebem pachnący – organizacja warsztatów...

 

 

Tytuł projektu

Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana”.

Numer umowy

303/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r.

Okres realizacji projektu

07.2018 r. - 10.2018 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

6 499,97 zł

Dofinansowanie

4 999,97 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 500,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Działania przy projekcie były realizowane przez mieszkańców sołectwa Wyskoki. Celem projektu było ukazanie na tablicach informacyjnych historii wsi Wysoki od początku jej powstania, jak zmieniała się na przestrzeni lat oraz czym zajmowali się i czym aktualnie zajmują się mieszkańcy. Wykonaniem tablic, znalezieniem informacji  i dotarciem do materiałów archiwalnych w całości zajęli się mieszkańcy Wyskok, pod kierownictwem sołtysa Wyskok. Zebrane materiały zamieszczone zostały na dwóch tablicach informacyjnych. Uroczyste odsłonięcie tablic odbyło się podczas Igrzysk sołeckich 29 września. Na wydarzenie zostali zaproszeni sołtysi wszystkich sołectw, przedstawiciele Gminy, starostwa i województwa łódzkiego. II Igrzyska Sołtysów odbyły się na terenie działki sołeckiej w Wyskokach gdzie przedstawiciele sołectw i Gminy Stryków rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych w grupach i indywidualnie. W przerwie zawodów odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, do którego został zaproszony zawodowy ratownik medyczny. Na  uroczystym zakończeniu igrzysk, sołtysi otrzymali atrakcyjne nagrody zakupione w projekcie. Po rozdaniu odbył się poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych osób, który został przygotowany przez mieszkańców i gospodynie z Wyskok. Przy muzyce na żywo odbyła się potańcówka i integracja społeczności lokalnej.

 • Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana
 • Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana
 • Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana
 • Nasza wieś kiedyś i dziś – historia nieznana

 

 

Tytuł projektu

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie Stryków”.

Numer umowy

9/RŚ/17

Okres realizacji projektu

07.2017 r. - 09.2017 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

8 500,00 zł

Dofinansowanie

5 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

3 500,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu były wykonane w ramach wkładu pracy własnej mieszkańców. Zarówno wybór jak i zakup odpowiednich roślin oraz rozplanowanie ich w przestrzeni, a także posadzenie było wykonane osobiście przez mieszkańców działających w ramach wolontariatu. W ramach planu postawiono gazony, posadzano drzewa i krzewy ozdobne. Sadzeniem drzew zajęły się dzieci i młodzież pod nadzorem rodziców. Praca na rzecz sołectwa była z pewnością częścią integracji mieszkańców, jak również wzmocnieniem poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Po wymianie ogrodzenia realizowanej w ramach finansowego wkładu własnego, drzewa i krzewy ozdobne zostały posadzone wzdłuż ogrodzenia, gazony z kwiatami wieloletnimi zostały również umiejscowione przy ogrodzeniu. Wymiana ogrodzenia finansowana ze środków własnych gminy. była wykonana przez fachową firmę, pod nadzorem sołtysa i rady sołeckiej, której usługi były również pokryte z wkładu finansowego gminy.

Po zakończeniu realizacji projektu zostało zorganizowane ognisko w dniu 30.09.2017 r. dla wszystkich wolontariuszy oraz mieszkańców sołectwa Swędów i sołectw sąsiadujących. Organizacja tego typu imprezy była wspaniałym uwiecznieniem wspólnej pracy na rzecz sołectwa, a także przyczyniła się do zwiększenia poczucia przynależności lokalnej i zacieśnienia więzów pomiędzy mieszkańcami.

 • Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie...
 • Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie...
 • Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie...
 • Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Swędowie w Gminie...

 

 

Tytuł projektu

Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców”.

Numer umowy

8/RŚ/17

Okres realizacji projektu

07.2017 r. - 10.2017 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

13 870,90 zł

Dofinansowanie

4 770,90 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

9 100,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Wszystkie działania realizowane były w ramach przedsięwzięcia jako wkład pracy własnej mieszkańców, wędkarzy, młodzieży oraz dzieci z sołectwa, przy wykorzystaniu ich sprzętu tj. uprzątnięcie działki zrealizowała Rada Sołecka przy zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców. W ramach tej pracy zrekultywowano teren, który posłużył wykonaniu nasadzeń krzewów. Budową altany zajęła się firma „INTER-DREW” Waldemar Rosiak przy pomocy druhów z OSP. Natomiast dzieci i młodzież posadziły drzewa pod nadzorem rodziców. Wykonana praca na rzecz sołectwa przyczyniła się do integracji mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia:

 1. Sprzątnięcie części działki, na której postawiono altanę i nasadzono krzewy.
 2. Budową altany zajęła się firma.
 3. Nasadzono krzewy.
 4. Zainstalowano ławki.
 • Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i...
 • Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i...
 • Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i...
 • Altana nad stawem w Warszewicach miejscem rekreacji i...

 

 

Tytuł projektu

Chleb na zakwasie, prosto z pieca, jest na czasie!”- budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba i zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w Starym Imielniku”.

Numer umowy

308/RŚ/16

Okres realizacji projektu

09.2016 r. - 11.2016 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

6 803,00 zł

Dofinansowanie

4 925,70 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 877,30 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia:

 1. Sprzątanie części działki, na której ma być zrealizowany piec i nasadzenia krzewów.
 2. Budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba.
 3. Budowa zadaszenia nad piecem.
 4. Położenie kostki brukowej.
 5. Sadzenie krzewów.

Wszystkie działania realizowane były przy wykorzystaniu wkładu pracy własnej mieszkańców i ich sprzętu tj. uprzątnięcie działki zrealizuje Rada sołecka przy zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Imielniku oraz mieszkańców. W ramach tej pracy został uprzątnięty gruz, wyrównany i utwardzony teren oraz zrekultywowanie teren pod nasadzenia krzewów. Budowę pieca zrealizowali mieszkańcy wsi Stary Imielnik, pod okiem fachowca  mającego doświadczenie w wykonywaniu obiektów małej architektury oraz posiadających wiedzę w zakresie wypieku chleba tradycyjnego. Wykonanie zadaszenia było zrealizowane przez mieszkańców wsi Stary Imielnik pod pieczą osoby będącej wykwalifikowanym cieślą – również mieszkańca wsi Stary mielnik. Ułożeniem kostki pod zadaszeniem zajmowali się również mieszkańcy. Krzewy zostały posadzone przez dzieci i młodzież pod nadzorem rodziców. Praca na rzecz sołectwa była  z pewnością częścią integracji mieszkańców.

 • Budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba w Starym...
 • Budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba w Starym...
 • Budowa pieca do tradycyjnego wypieku chleba w Starym...

 

 

Tytuł projektu

Muzyka-Radość-Integracja we wsi Nowostawy Górne”.

Numer umowy

307/RŚ/16

Okres realizacji projektu

10.2016 r. - 11.2016 r.

Nazwa programu

Przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

6 100,00 zł

Dofinansowanie

4 500,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 500,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Głównym celem projektu pn. „Muzyka-Radość-Integracja we wsi  Nowostawy Górne" jest międzypokoleniowa integracja mieszkańców naszej wsi poprzez muzykę taniec i śpiew . Podejmując się realizacji tego projektu chcieliśmy pobudzić aktywność naszego małego społeczeństwa stwarzając warunki do działania i rozwoju sołectwa, poprzez organizowanie wspólnych spotkań przy muzyce zarówno dla  naszych Seniorów jak i  młodzieży a kończąc na najmłodszych pociechach.

Zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz namiot  piknikowy  jest bazą do dalszego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z pozyskanych funduszy, bo dzięki temu spełniły się nasze marzenia.

Organizujemy wspólne spotkania na Świetlicy wiejskiej oraz  pikniki w plenerze, płynąca muzyka będzie ukojeniem dla naszych seniorów i odskocznią od codziennych zajęć dla wszystkich mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”. Namiot będzie pełnił funkcję ochronną dla zakupionego sprzętu oraz dla uczestników imprez na świeżym powietrzu.

 • Muzyka-Radość-Integracja we wsi Nowostawy Górne
 • Muzyka-Radość-Integracja we wsi Nowostawy Górne
 • Muzyka-Radość-Integracja we wsi Nowostawy Górne
 • Muzyka-Radość-Integracja we wsi Nowostawy Górne

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków