Treść strony INWESTYCJE W OSIEDLACH

NAPRAWA ŚCIEŻKI NAD ZALEWEM W STRYKOWIE

Zadanie polegało na remoncie odcinka ścieżki nad zalewem zdeformowanej przez wrastające korzenie drzew. Prace przeprowadzono na odcinku ok. 73 mb na wysokości lasu, od strony ul. Wczasowej. W ramach prac remontowych wykonane zostały następujące działania: demontaż i oczyszczenie kostki brukowej, demontaż obrzeży betonowych, usunięcie podbudowy i czyszczenie powierzchni z korzeni pod ścieżką spacerową, przygotowanie  podłoża, odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z obrzeżami. Wartość prac inwestycyjnych to 40 590,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.

 • Po wykonaniu
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Naprawa ścieżki nad zalewem
 • Zdeformowany odcinek ścieżki przewidziany do remntu

 

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

Inwestycja jest I etapem przebudowy parkingów przy ul. Kościuszki. Kolejnym będzie przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim. Zadanie polega na budowie parkingu wraz z przebudową zjazdu. Na działkach wzdłuż przejścia pieszego w kierunku parku nad Moszczenicą zaprojektowano parking dla 10 samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą oraz nadzoru inwestorskiego to łącznie 355.825,00 zł. Powierzchnia parkingu wyniesie 316,3 m2. W zakres inwestycji wchodzi również kanalizacja deszczowa oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na trzeci kwartał 2022 r. W związku z barkiem postępu w pracach Gmina Stryków odstąpiła od umowy z wykonawcą.
 
 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji - zabezpieczony teren budowy
 • W trakcie realizacji - sprzęt ciężki na terenie budowy
 • Teren przed rozpoczęciem prac

 

MODERNIZACJA I REMONT ORLIKA

Zakres inwestycji obejmował: remont boiska do piłki nożnej, remont boiska wielofunkcyjnego, wymianę piłkochwytów boiska do piłki nożnej po stronie południowej, wymianę pochylonego ogrodzenia, uzupełnienie siatki, formowanie skarp i założenie trawnika, rekultywację trawnika na obwodzie boisk, naprawę nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie stopni terenowych i poręczy w narożniku boiska do koszykówki. Łączna wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to 602 440,00 zł. Gmina Stryków pozyskała na inwestycję dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu ”Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” w wysokości 119 600,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r. 
 
 • Po realizacji inwestycji
 • Po realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie robót
 • W trakcie robót
 • W trakcie robót

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Trwa rozbudowa obiektu socjalnego na boisku sportowym przy ul. Brzezińskiej. Obecne zaplecze boiska powiększy się o: pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią, pomieszczenie biurowe, magazyn na sprzęt. Przed budynkiem wykonany zostanie wjazd i dojście z kostki betonowej. Łączna wartość zadania to 439.849,89 zł. Gmina Stryków uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 35.000,00 zł. Pora rozpoczęcia inwestycji jest wynikiem konieczności kilkukrotnego ponawiania postępowań przetargowych, które trwały od ubiegłego roku. Ostatecznie wykonawcę udało się wyłonić w piątym przetargu. 
fot. UM,  MKS Zjednoczeni
 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją
 • Przed realizacją

 

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Inwestycja „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i ul. Akacjowa w Strykowie – III etap” obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacjowej w Strykowie. Całkowita długość wybudowanych dróg to ok. 862,69 metra. Początkowo zadanie miało zakończyć się w 2021 r., jednak na skutek wprowadzenia dodatkowych robót termin jego realizacji został przesunięty na początek 2022 r. Łaczny koszt inwestycji to 1.920.168,00 zł.  Inwestycja została dofinansowana przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gminy Stryków. W 2019 r. dokończono rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną.
 
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej

 

MODERNIZACJA PARKU NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. wykonano m.in.: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku jest edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku zainstalowani urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wszystko zostało uzupełnione nowymi nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew. Koszt inwestycji to 1.193.648,31 zł. Zadanie  współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Ukwiecone ażurowe żurawie
 • Ławka muzyczna oraz tablica edukacyjna
 • Montaż leżaków
 • Plac zabaw
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Nowe nasadzenia

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA SP 1

Inwestycja została zrealizowana w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanego w 2018 r. i wybudowanego w 2019 r. „balonu”. Szkoła zyskała dodatkowe ok. 75 mkw powierzchni przeznaczone na: salkę do ćwiczeń korekcyjnych z drabinkami, magazyn sprzętu, pokój trenera, łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze. Dobudowany budynek dzięki oddzielnemu wejściu umożliwił bezpieczne wykorzystanie „balonu” również po zakończonych zajęciach szkolnych, bez konieczności pozostawiania terenu szkoły otwartym. Tych niezbędnych pomieszczeń niestety nie ujęto w projekcie zrealizowanym w poprzedniej kadencji.  Łączny koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej i nadzoru, to 316.476,96 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r.

Przypomnijmy, że zadaszone boiska wielofunkcyjne wybudowane zostały na podstawie zleconej przez poprzednie władze w 2018 r. dokumentacji projektowej oraz w ramach przeprowadzonego przez poprzednie władze postępowania przetargowego i wyłonionego w 2018 r. wykonawcę. Koszt łączny prac wyniósł 1.875.000,00 zł. Przyjęte przez poprzedników założenia technologiczne i związane z nimi zasady ppoż pozwalają na jednoczesne przebywanie w obiekcie tylko 50 osób. Burmistrz Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Burmistrz Witold Kosmowski podjął również w 2019 r. decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych wyniósł 48.872,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku. W 2020 r. rozpoczęto projektowanie opisanej powyżej rozbudowy zaplecza o niezbędne pomieszczenia funkcjonalne i niezależne od szkoły wejście.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1

 

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

Przebudowa objęła obustronny odcinek chodnika o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania sfinanoswanego przez Powiat Zgierski oraz Gminę Stryków to 297.660,00 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596,00 zł. W odbiorze inwestycji uczestniczyli Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wraz radnymi powiatowymi z naszego okręgu - Radosławem Zaborowskim i Leszkiem Potakowskim. Inwestycje zrealizowano w 2020 r. 
 
Foto: Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 • Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Radny Rady Powiatu Zgierskiego Leszek Potakowski oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie

 

BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

W 2020 roku została opracowania dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie”. Wykonano dwa projekty budowlane. Projekt „Rozbudowa oświetlenia terenu placu przy pomniku w Strykowie – budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia terenu” uwzględnia montaż 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych o wysokości zawieszenia oprawy 4 m. Słupy będą identyczne z istniejącymi oświetlającymi alejki. Oprawy LED 63 W. Projekt „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie” uwzględnia montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie, o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości ramienia 1,5 m. Oprawy oświetleniowe 16 LED/45 W. W ramach zadania planuje się także wymienić istniejącą oprawę oświetleniową na ww. typu.

 • Pomnik Niepodległości w Strykowie
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

W marcu obsadzono irysami ul. Warszawską, wysypano świeżą korę na obsadzone krzewami pasy zieleni wzdłuż ul. Targowej oraz Cmentarnej, zrekultywowano i obsadzono krzewami pas zieleni wzdłuż ul. Kościuszki (od strony osiedla Stary Rynek). W kwietniu pas zieleni przy ul. Targowej, wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Samorządowego, obsadzono lilakami. Do gruntu trafiło 80 sztuk sadzonek tego krzewu. Odświeżono również wygląd ul. Kościuszki od strony Urzędu Miejskiego. Po uprzednim przygotowaniu pasów zieleni wzdłuż jezdni, posadzono ok. 1000 sztuk ozdobnych tawuł. Grunt między roślinami wysypano korą. Krzewy tego gatunku trafiły również na ul. Stryjkowskiego. Wzdłuż ul. Wolskiej posadzono pięciorniki. Nowe nasadzenia pojawiły się przy Urzędzie Miejskim. Zieloną oprawę reprezentacyjnej części obiektu stanowi teraz 40 róż okrywowych, a także 6 drzew śliw wiśniowych uzupełnionych płożącymi iglakami. Przy głównych schodach posadzono tawuły. Grunt okryty został korą. Wzdłuż zejścia w kierunku parkingu urządzono palisadę obsadzoną jałowcami płożącymi.W maju posadzono czerwone pelargonie w donicach na Osiedlu Stary Rynek (126 sztuk pelargonii pnących oraz 20 pelargonii hybrydowych) oraz Osiedlu Stefana Batorego (50 sztuk pelargonii pnących oraz 6 sztuk hybrydowych). Na głównych ulicach miasta, a także nad zalewem, ustawiono 21 sześciopoziomowych konstrukcji kwietnikowych z wielobarwnymi pelargoniami. We wrześniu na ul. Grunwaldzką przeniesione zostały irysy z ulic Wolskiej i Mickiewicza, na których również zaplanowano wymianę zieleni. W okolicy pomnika Niepodległości, u zbiegu ulic Rolniczej i Cichej, zamontowano pergolę pod ozdobną winorośl, wykonano nowe nasadzenia zieleni. Uzupełniono nasadzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1. Przeprowadzono prace przygotowawcze pod dosadzenia przy ul. Wolskiej. Wymiana ziemi w pasie zieleni prowadzona jest obecnie przy ul. Mickiewicza. Pod dalsze nasadzenia krzewów planuje się przygotować odcinek ul. Kościuszki - od ul. Głowackiego w stronę ul. Kolejowe. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

 • Nasadzenia pelargonii
 • Nasadzenia pelargonii
 • Nasadzenia pelargonii
 • Nasadzenia pelargonii
 • Nasadzenia tawuł
 • Nasadzenia jałowców płożących
 • Nasadzenia tawuł
 • Nasadzenia tawuł
 • Róże okrywowe
 • Róże okrywowe
 • Forsycje
 • Tawuły
 • Forsycje
 • Irysy
 • Wymiana ziemi
 • Wymiana ziemi

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW W STRYKOWIE ORAZ DOBREJ

W ramach inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiorników wodnych w Strykowie i w Dobrej. Zakres robót na zbiorniku w Strykowie obejmować będzie m.in.: odmulenie, konserwację lewobrzeżnych i prawobrzeżnych ubezpieczeń betonowych skarp, zapory czołowej oraz wymiany kładki dla pieszych na rzece Moszczenicy, wykonanie podwodnych kamiennych wysepek dla celów wędkarskich oraz bariery hamującej napływ rzecznych osadów dennych do misy zbiornika. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 45 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji  to 97.110,00 zł. Zbiornik w Dobrej prócz odmulenia potrzebuje z kolei remontu ubezpieczeń betonowych i remontu przepustu. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 5 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 18.390,00 zł. Zadania realizowane w 2020 roku.

 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Dobrej
 • Zbiornik wodny w Dobrej

 

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 6 masztów oświetleniowych o wysokości 18 m z 12 oprawami LED o łącznej mocy 16,8 KW zasilanymi wewnętrzną linią z nowoprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Zakres robót obejmuje: montaż tablic elektrycznych, montaż masztów i opraw oświetleniowych, montaż linii kablowej w wykopie i zasilenie projektowanej linii. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

REMONT CHODNIKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Prace remontowe objęły odcinek 180 mb chodnika od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej.

 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska piłkarskiego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie.

 

KONSERWACJA ORLIKA

Zadanie obejmowało: konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (3 cykle prac), konserwację boiska wielofunkcyjnego (1 cykl prac), malowanie linii boisk na boisku wielofunkcyjnym, serwis koszy do koszykówki, wymianę siatek na piłkochwytach wraz z materiałami. Usługi wykonane zostały w trzech etapach: wiosennym, letnim i jesiennym. Łączny koszt prac to 9.922,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • III etap konserwacji Orlika
 • III etap konserwacji Orlika
 • III etap konserwacji Orlika

 

BUDOWA PODWYŻSZONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. W obrębie przejścia zostały wyregulowane chodniki oraz krawężniki. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania wraz z nadzorem wyniósł 71 586 zł.

 • Podwyższone przejścIE dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Strykowie.
 • Podwyższone przejścIE dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Strykowie.
 • Podwyższone przejścIE dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Strykowie.
 • Podwyższone przejścIE dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Strykowie.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW II

W ramach środków własnych Gmina Stryków wybuduje oświetlenie w Dobra Nowiny oraz przy ul. E. Plater w Strykowie. Łącznie zainstalowane zostaną 33 lampy ledowe – 29 lamp w Dobra Nowiny oraz 4 lampy w  ul. E. Plater. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku szkoły prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także inne, niezbędne prace na terenie obiektu. Należą do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Koszt zadania to 1.348.912,25 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

 

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku urzędu prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z dociepleniem ścian piwnic przy gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS; ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymiana wyłazu dachowego. Wymieniono stare okna na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane oraz wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe. Wykonano prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Koszt zadania to 716.167,51 zł. Zadanie realizowane w 2019 roku.

 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego

 

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SP 1 W STRYKOWIE

W ramach zadania zostały wybudowane 2 zadaszone boiska wielofunkcyjne, o łącznej powierzchni 1.195,75m2 - szerokości 34,44m i długości 34,72m, Boiska wybudowane zostały na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej w 2018 roku, zgodnie z którą przyjęte założenia technologiczne i związane z nią zasady przeciwpożarowe pozwalają na jednoczesne przebywanie na obiekcie tylko 50 osób. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2018 roku. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez Wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę. W ramach projektu, wewnątrz obiektu zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych oraz mechaniczne wentylatory. Wybudowano łącznik z istniejącym budynkiem, w którym usytuowana była dotychczas niepełnowymiarowa salka gimnastyczna. W budynku tym wykonano także dodatkowe prace związane z przebudową pomieszczeń na 2 szatnie i 3 łazienki. Wykonano zewnętrzne instalacje: kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji: sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął również decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych 48.872,00 zł. Koszt łączny prac 1.875.000,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku.

Obecnie z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom i klubom sportowym po dobudowie niezaplanowanych w 2018r., ale niezbędnych pomieszczeń magazynowych i salki ćwiczeń z drabinkami oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły wejścia do obiektu. Obecnie trwa faza uzgodnień dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich pozwoleń.

 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1

 

ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO DO SP 1 W STRYKOWIE

Inwestycja została zrealizowana w ramach remontu szkolnej kuchni. Nowy piec konwekcyjno-parowy z odciągiem zastąpił zużyty piec węglowy, na którym przygotowywano posiłki wydawane w szkolnej stołówce. Zakup nowego urządzenia zapewnił przyśpieszenie procesu przygotowywania posiłków. Koszt zakupu pieca to 42.673,00 zł. Zakup został zrealizowany w 2019 roku.

 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres inwestycji obejmował: remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zagęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, wykonanie tymczasowego rurociągu osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania w wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji to 2.341.920,00 zł. Zdanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. BRZEZIŃSKIEJ

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Brzezińskiej w Strykowie. Zakres robót obejmował wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC Ø315 o długości 812,8 m uzbrojonego w 15 studni żelbetowych Ø1200 i w 46 szt. sięgaczy z rur PVC Ø160 o łącznej długości 370,3 m, budowę kanału deszczowego z rur PVC Ø315 o długości 186,6 m uzbrojonego w 6 żelbetowych studni rewizyjnych Ø1200 oraz w 3 przykanaliki z wpustami deszczowymi. Zamówienie uzupełnia odtworzenie nawierzchni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w części objętej robotami instalacyjnymi. Koszt inwestycji to 1.921.995,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018/2019.

 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Kanalizacja w ul. Brzezińskiej

 

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2.750.000,00 zł. Zadanie wieloletnie - rozpoczęte w 2017 roku, zakończenie w 2019 roku.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICACH SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na  budowie sieci wodociągowej wraz przyłączami do granic posesji. Wykonany wodociąg został włączony do istniejącej sieci w ulicy Słonecznej oraz w ulicy Akacjowej. Inwestycja obejmowała również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 533,47 mb wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). Koszt zadania to 344.116,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.

 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ POMINIKA NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wybudowano parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami i odwodnieniem. Przy pomniku wybudowano ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej nawierzchni (kostka betonowa, kostka granitowa, płyty granitowe oraz nawierzchnia bitumiczna). Zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowano również oświetlenie parkowe, oświetlenie pomnika, monitoringu oraz zasilenie sanitariatu. Całość inwestycji uzupełniły obiekty małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery) oraz zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, nasadzenia). Koszt inwestycji to 1.074.260,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Zagospodarowany teren wokół pomnika
 • Zagospodarowany teren wokół zg=biornka
 • Prace budowlane wokół pomnika

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków