Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Naprawa dróg gminnych

W Sołectwie, w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy, została położona nakładka z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

Doposażenie świetlicy wiejskiej

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej, zamontowano klimatyzatory, zakupiono artykuły dekoracyjne, zakupiono składane stoły oraz krzesła do świetlicy. Wymienione zostały również blaty stołów, które uległy zużyciu. Ponadto przeprowadzono remont świetlicy poprzez wykonanie ścianki działowej na piętrze budynku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie działki sołeckiej

W ramach zagospodarowania działki sołeckiej zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty, monitoring, stojak na rowery, składany zestaw do siatkówki wraz z piłkami, a takżę umiejscowiono na terenie działki regulamin placu zabaw. 
Ponadto wykonano rozprowadzenie wody deszczowej po terenie działki, wykonano kolektor i instalacjęz rur, podłączono wpusty rynnowe oraz wykonano nawodnienie rurą perforowaną. Zamontowano także wyczystki oraz przelewy awaryjne.W ramach nasadzeń - zakupiono krzewy i artykuły ogrodniczych niezbędnych do zagospodarowania działki sołeckiej. Wymieniono również piach na boisku do piłki siatkowej oraz pomiędzy zabawkami na placu zabaw. Na potrzeby doświetlenia terenu działki sołeckiej, zakupiono i zamontowano oświetlenie altany soleckiej. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zadania stałe w Sołectwie Zelgoszcz

W zakres zadań stałych realizowanych przez Sołectwo, wchodzi utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych oraz wynajem kabiny TOI TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków