Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Naprawa dróg gminnych

W Sołectwie, w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy, została położona nakładka z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

Rozbudowa SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W kwietniu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule zaprojektuj i wybuduj. Terminowo i zgodnie z planem, posuwa się inwestycja, która podzielona została na trzy części:

💠Cz. 1 - rozbudowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - trwają już prace w terenie. Zakres prac, prócz dokumentacji projektowej z pozwoleniami na budowę, obejmuje: roboty rozbiórkowe, remont ujęć głębinowych, rozbudowa układu dezynfekcji, budowę żelbetowego, ocieplonego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 300 m3, wykonanie sieci międzyobiektowych, utwardzenie terenów kostką betonową wraz z wymianą ogrodzenia, wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu i systemu odpowiedzialnego za kontrolę i bezpieczeństwo na obiekcie. 
Wartość zadania wyniesie 3.915.890 zł.

 • Budowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podpisanie umowy na realizację zadania.
 • Budowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trakcie wykonania zadania - Burmistrz Strykowa Witold...
 • Budowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Budowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa oświetlenia ulicznego – 24 375,00 zł

W ramach „Budowy oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków” Sołectwo Zelgoszcz zyskało 4 szt. nowych lamp.
Zadanie zrealizowano w 2023 r. 

Doposażenie świetlicy wiejskiej

💠2021 rok - przeprowadziliśmy  remont świetlicy poprzez wykonanie ścianki działowej na piętrze budynku. Koszt zadania wyniósł 7.000 zł.
💠2021 rok - ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zamontowane zostały klimatyzatory, zakupiliśmy artykuły dekoracyjne, składane stoły oraz krzesła do świetlicy, zleciliśmy wymianę blatów stołów, które uległy zużyciu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Kosze na szkło gastronomiczne

Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej - 12 300,00 zł

💠2019 rok – wykonaliśmy utwardzenie 82m2 powierzchni w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej. Zakres prac obejmował zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy cementowo piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 12.300 zł.

 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy, altana z utwardzonym terenem
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy, widok na utwardzony teren wokół obiektu

Zagospodarowanie działki sołeckiej

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną i KGW potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 2023 rok – zakupiono do świetlicy kosze na szkło gastronomiczne.
💠2022 rok – wymieniono piach na boisku do piłki siatkowej i placu zabaw, zakupiono i zamontowano oświetlenie altany soleckiej, zleciliśmy wymianę blatów stołów w świetlicy, które uległy zużyciu.
💠2021 rok – nastąpiło dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska – m.in.: zamontowano piłkochwyty, regulamin placu zabaw, zestaw składany do siatkówki. Do świetlicy wiejskiej zakupiono elementy dekoracyjne, składane stoły i krzesła oraz frytkownice.
💠2020 rok - wykonaliśmy rozprowadzenie wody deszczowej po terenie działki, kolektor i instalację rur, podłączyliśmy wpusty rynnowe oraz wykonaliśmy nawodnienie rurą perforowaną pod iglaki rosnące na działce, zamontowaliśmy wyczystki oraz przelewy awaryjne. Koszt prac wyniósł 10.000 zł. Jednocześnie zakupiliśmy iglaki na działkę.
💠2019 rok - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zamontowane zostały klimatyzatory, rolety wewnętrzne okienne, na działce sołeckiej monitoring i piłkochwyty

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Doposażenie placu zabaw - 8 671,50 zł

W 2024 r. doposażono plac zabaw w Sołectwie Zelgoszcz w karuzelę.

 • 1

Wykonanie 2 tablic informacyjno-promocyjnych z mapą sołectwa – 4 850,40 zł

W ramach zadania, zakupiono i zamontowano w  dwóch miejscach w Sołectwie Zelgoszcz dwie tablice. Tablice posiadają mapę sołectwa i legendę. Zadanie zrealizowano w 2021 r. 

 • Tablica z mapą
 • Tablica z mapą

Zadania stałe w Sołectwie Zelgoszcz

W zakres zadań stałych realizowanych przez Sołectwo, wchodzi utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych oraz wynajem kabiny TOI -TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków