Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich uzupełniono i wymieniono piach na boisku do piłki siatkowej oraz pomiędzy zabawkami na placu zabaw. Zamontowano również oświetlenie altany sołeckiej z projektorem solarnym LED.

W ramach prac renowacyjnych na sali sołeckiej, dokonano wymiany blatów stołowych. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa oraz wynajem i serwis TOI – TOI.

 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich świetlica wiejska została wyposażona w  elementy dekoracyjne. Zakupiono materiały i wykonano montaż ścianki działowej w świetlicy oraz nabyto stoły i krzesła cateringowe. Zamontowano piłkochwyty na działce sołeckiej, regulamin placu zabaw, zakupiono zestaw składny do gry w siatkówkę wraz z piłkami. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa oraz wynajem i serwis TOI – TOI.

 • ścianka działowa
 • Ścianka działowa
 • Ścianka działowa
 • Element dekoracyjny
 • Piłkochwyt
 • Regulamin placu zabaw
 • Zadania sołeckie 2021

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Pozimowe naprawy dróg asfaltowych

W miejscowościZelgoszcz została położona nakładka z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej oraz zamontowano w świetlicy klimatyzator. Zamontowano na działce piłkochwyty, monitoring i stojak na rowery. Wykonano prace polegające na zagospodarowaniu terenu działki sołeckiej (m.in. rozprowadzenie wody deszczowej po terenie działki, wykonanie kolektora i instalacji z rur, podłączenie wpustów rynnowych oraz wykonanie nawodnienia rurą perforowaną, zamontowanie wyczystki oraz przelewu awaryjnego). Ponadto środki przeznaczono na zakup krzewów i artykułów ogrodniczych, mapę do celów projektowych, utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa, serwis i wynajem kabiny TOI-TOI oraz planowane prace związane z kontynuacją zagospodarowania działki sołeckiej (m. in. montaż szczelnego zbiornika na nieczystości płynne).

 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków