Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 383 000,00 zł

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac modernizacyjnych finansowanych z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, jak i pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.
💠2019 rok – przeprowadziliśmy termomodernizację budynku świetlicy. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych i drzwiowych styropianem., ocieplono strop wełną mineralną, wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem, zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe, zastępując je klimakonwektorami - czyli pompami ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe, o wyższej sprawności oraz zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne na oprawy typu LED. Ponadto w budynku wykonano inne prace ogólnobudowlane, takie jak: modernizacja instalacji elektrycznej, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Koszt zadania wyniósł 383 000 zł, w tym 174.781,14 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Każdego roku czyszczeniu i serwisowaniu podlega klimatyzacja znajdująca się w obiekcie.

 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po dobudowie altany
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej, wnętrze po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej przed termomodernizacją

Budowa wodociągu w Woli Błędowej – 295 000,00 zł

Budowa wodociągu zrealizowana została w 2020 roku. W ramach inwestycji wybudowano  831 mb. sieci wodociagowej. 

 • -
 • -
 • -

Wspólne działania – wspólna zabawa – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu – 19 920,00 zł

W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Wola Błędowa. W ramach projektu pn. „Wspólne działania – wspólna zabawa – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu”, dokonano zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Całkowity koszt projektu wyniósł 19 920,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 9 920,00 zł.

 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa

Budowa altany na działce sołeckiej – 33 000,00 zł

Altana drewniana ulokowana została na działce przy świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w 2023 r. 

 • Altana
 • -
 • -
 • -
 • -
 • przed budową altany

Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

W ramach doposażenia świetlica wiejska w 2020 r. została doposażona o rolety wewnętrzne okienne, zmywarkę, lodówkę, dwie mikrofale, kuchnie gazową, grilla, meble kuchenne, stół do tenisa, sztućce, zastawy stołowe i drobne wyposażenie gastronomiczne. Zakupów dokonano w kwocie 24 013,19 zł. W 2021 r. zakupiono chłodziarkę, zamrażalkę, odkurzacz, wózek kelnerski, głośnik i 2 suszarki do rąk za kwotę 6 156,36 zł. Natomiast w 2022 r. uzupełniono wyposażenie o drobne elementy takie jak m.in. tace, salaterki, miski, talerze i szklanki. Kwota zakupów to 793,17 zł. Jednocześnie świetlica i jej teren zyskał monitoring. Kwota inwestycji wyniosła 7 093,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r. Co roku również czyszczeniu i serwisowaniu podlega klimatyzacja znajdująca się w obiekcie. 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie działki sołeckiej

Działka sołecka została doposażona w grilla, 5 ławek, stojak na rowery oraz  pomieszczenie gospodarcze zakupione w 2022 r. za kwotę 8 985,00 zł. Zostały również zakupione materiały niezbędne do wykonania utwardzonego podłoża pod pomieszczenie gospodarcze. W ramach zagospodarowania zielenią przestrzeni działki sołeckiej, zakupiono krzewy oraz rośliny ozdobne do nasadzeń tj. 163 szt. thuji, 10 szt. kocimiętki, 4 szt. klonu oraz 4 szt. wiciokrzewu. Nasadzeń dokonano w 2022 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zadania stałe w Sołectwie Wola Błędowa

Zadania stałe obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków