Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono grill z rusztem ze stali kwasoodpornej, 5 ławek, krzewy ozdobne w ramach zagospodarowania terenu działki sołeckiej – 163 szt. thui, 10 szt. kocimiętki, 4szt klonu, 4 szt wiciokrzewów.
Ponadto zakupiono blaszane pomieszczenie gospodarcze oraz  piach w ilości 20 ton, płyty chodnikowe szt. 200, kostkę polbruk 12,96 m2 wraz z cementem 250 kg, obrzeża chodnikowe 100 szt. – na potrzeby utwardzenia terenu pod pomieszczenie gospodarcze. 
Dodatkowo działkę sołecką wyposażono w stojak na rowery na 8 miejsc, a świetlicę wiejską w niezbędne naczynia oraz drobne wyposażenie AGD. Przeprowadzono również serwis oraz naprawę klimatyzatorów. Zakupiono także 5 ławek, które zostały ustawione przy placu zabaw. 
Pozostałe środki przeznaczono na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych, utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz artykuły do renowacji elementów małej architektury. 

 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

GRANT SOŁECKI DLA WOLI BŁĘDOWEJ

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Wola Błędowa. W ramach projektu pn. „Wspólne działania – wspólna zabawa – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu” dokonano zakupu i montażu urządzenia na placu zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Całkowity koszt projektu wyniósł 19.920,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 9.920,00 zł

 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa
 • Grant Wola Błędowa

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków wykonano monitoring na terenie działki sołeckiej i świetlicy wiejskiej. Zakupiono suszarki do rąk, chłodziarkę, odkurzacz, sprzęt grający, kosiarkę, grilla, regał magazynowy i  wózek kelnerski. Pozostałe środki przeznaczono na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych, na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa oraz na wywóz nieczystości.

 • Wola Błędowa
 • Wola Błędowa
 • Wola Błędowa
 • Wola Błędowa

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa wodociągu w Woli Błędowej

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Błędowa. Długość wybudowanej  sieci wynosi 831 mb. Koszt inwestycji to 295.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich doposażono świetlicę wiejską w stół do tenisa stołowego, artykuły kuchenne i gospodarcze oraz sprzęt AGD  m.in. w zmywarkę, kuchnię gazową, lodówkę i kuchenki mikrofalowe, dokonano zakupu materiałów do pomalowania elementów ogrodzeniowych.. Zakupiono i zamontowano meble kuchenne oraz okienne rolety wewnętrzne. Środki finansowe przeznaczono również na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa oraz zakup informacyjnej tablicy z napisem, celem oznakowania budynku.  Pozostałe środki przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej.

 • Wyposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej
 • Wyposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej
 • Wyposażona kuchnia w świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej
 • Wyposażenie świetlicy

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2019

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej

Termomodernizacja budynku świetlicy prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE.W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace na świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej: Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem, docieplono ościeża okienne i drzwiowe. Ocieplono strop wełną mineralną. Wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem. Zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe i zastąpiono ich przez klimakonwektory - pompy ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe o wyższej sprawności oraz zmodernizpowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED. W ramach prac ogólnobudowlanych niezwiązanych z termomodernizacją budynku takie jak modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Koszt inwestycji 383 000,00 zł. Realizacja w roku 2019.

 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków