Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019 -2023

 •    Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej. Termomodernizacja budynku świetlicy przeprowadzona była w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków” dofinansowanego z UE. W świetlicy wykonano m.in. gruntowne ocieplenie całego budynku, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, wymieniono instalację elektryczną i wykonano instalację wodno-kanalizacyjną.  Koszt inwestycji 383 000,00 zł. Realizacja w roku 2019;
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej. Długość wybudowanej  sieci wynosi 831 mb. Koszt inwestycji to 295.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku;
 • W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Wola Błędowa. W ramach projektu pn. „Wspólne działania – wspólna zabawa – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu”. Dokonano zakupu i montażu urządzenia na placu zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Całkowity koszt projektu wyniósł 19.920,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 9.920,00 zł;
 • Zakup stołu do tenisa stołowego, artykułów kuchennych i gospodarczych, rolet okiennych, suszarki do rąk, odkurzacza, sprzętu grającego, regału, wózka kelnerskiego, sprzętu AGD  m.in.  zmywarki, kuchni gazowej, chłodziarki, lodówki, kuchenki mikrofalowej do świetlicy, oraz tablicy porządkowej na budynek świetlicy;
 • Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej;
 • Zakup kosiarki w celu estetycznego utrzymania terenów zielonych w sołectwie;
 • Zakup grilla z rusztem na działkę sołecką;
 • Zakup 5 ławek, stojaka na rowery i pomieszczenia gospodarczego na działkę sołecką;
 • Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłoża pod pomieszczenie gospodarcze;
 • Zakup thui - 163 szt., kocimiętki - 10 szt., klonu - 4 szt., wiciokrzewów - 4 szt. w celu zagospodarowania zielenią działki sołeckiej;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

 

 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków