Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Budowa drogi Ługi-Cesarka - 2 183 566,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2 183 566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa oświetlenia ulicznego – 42 454,50 zł

    W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstało 224 nowych punktów świetlnych w całej gminie. W tym w Sołectwie Warszewice  10 szt. słupów wraz z oprawami. Koszt  inwestycji w Sołectwie Warszewice to 42 454,50 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców -9 819,00 zł

W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa pn.„Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców”. Został on podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie to zakup zmywarki na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Warszewicach, zaś drugie zadanie to zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej. Całkowity koszt projektu wyniósł 9 819,00 zł i został sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dofinansowanie OSP Warszewice

W ramach dofinansowania działalności Jednostki OSP w Warszewicach zakupiono oraz zamontowano selektywny system powiadomień o zdarzeniach, zakupiono defibrylator oraz aparat X-PRO Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytową 4,6 kg, 3 komplety umundurowania  RIB-STOP, sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-1 CNBOP, butlę kompozytową 7l/300 bar 3,2 kg zawór VTI . Wartosć zakupionego wyposażenia to 15 104,68 zł. W ramach wyposażenia sali OSP zakupiono również piec konwekcyjno-parowy o wartości 21 475,32 zł.

 • -
 • -
 • -

Utrzymanie działki sołeckiej

W ramach utrzymania działki sołeckiej zakupiono i zamintowano monitorin nad stawem przy altanie; zakupino urządzenia do natleniania wody w stawie sołeckim, a także wykonano i zamontowano tablicę z planem Sołectwa. 

Zadania stałe w Sołectwie Warszewice

Zadania stałe w sołectwie obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Zadania stałe w Sołectwie Warszewice

Zadania stałe w sołectwie obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków