Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach

W 2023 roku rozpoczęliśmy prace projektowe budynku wielofunkcyjnego dla OSP w Warszewicach. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Obiekt będzie łączył w sobie część kulturalną z salą i zapleczem oraz część strażacką z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Część kulturalna będzie służyć aktywnie działającemu KGW. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

Budowa drogi Ługi-Cesarka - 2 183 566,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2 183 566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W kwietniu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule zaprojektuj i wybuduj. Terminowo i zgodnie z planem, posuwa się inwestycja, która podzielona została na trzy częścii. 

💠Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest trzecią częścią ogólnej inwestycji. Wykonawca jest po uzgodnieniach koncepcyjnych i przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji. Zakres projektowanych prac będzie obejmował: wyłączenie z eksploatacji istniejącej SUW, remont ujęć głębinowych, budowa nowego budynku SUW, budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy, wykonanie zbiornika wód popłucznych, montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki i neutralizatora chloru, budowa sieci uzbrojenia terenu, wykonanie instalacji technologicznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie multimedialnego systemu edukacyjnego, montaż agregatów prądotwórczych. 
Wartość zadania wyniesie 8.134.542 zł.

 • Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podpisanie umowy na realizację zadania.
 • Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z...
 • Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z...
 • „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z...
 • Koncepcja SUW w Warszewicach. Automatyk Zbierski Sp. z o.o.

Budowa oświetlenia ulicznego – 73 329,50 zł

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstało 224 nowych punktów świetlnych w całej gminie. W tym w Sołectwie Warszewice  10 szt. słupów wraz z oprawami. Koszt  inwestycji w Sołectwie Warszewice to 42 454,50 zł.  
Zadanie realizowane w latach 2019/2021.
W ramach „Budowy oświetlenia solarnego na terenie Gminy Stryków” Sołectwo Warszewice zyskało 5 szt. nowych lamp. Koszt zrealizowanej inwestycji to 30 875,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 r. 

Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców - 9 819,00 zł

W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa pn.„Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców”. Został on podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie to zakup zmywarki na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Warszewicach, zaś drugie zadanie to zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej. Całkowity koszt projektu został sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszewicach

W ramach działalności OSP w Warszewicach zakupiono oraz zamontowano selektywny system powiadomień o zdarzeniach, zakupiono defibrylator oraz aparat X-PRO Zenith z maską OptiPro i butlą kompozytową 4,6 kg, 3 komplety umundurowania  RIB-STOP, sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-1 CNBOP, butlę kompozytową 7l/300 bar 3,2 kg zawór VTI, 3szt.węży do motopompy. W ramach wyposażenia kuchni sali OSP zakupiono również piec konwekcyjno-parowy o wartości 21 475,32 zł.

 • -
 • -
 • 20231205_104509
 • 20231208_135808

Doposażenie działki sołeckiej

 W ramach doposażenia działki sołeckiej zamontowano monitoring nad stawem przy altanie, zakupiono urządzenia do natleniania wody w stawie sołeckim, a także wykonano i zamontowano tablicę z planem Sołectwa.

Zadania stałe w Sołectwie Warszewice

Zadania stałe w sołectwie obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków